جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان کرمانشاه و اسلام آباد غرب دوره متوسطه و راهنمایی

اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان کرمانشاه و اسلام آباد غرب دوره متوسطه و راهنمایی
  • اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان شهرستان کرمانشاه و اسلام آباد غرب در دوره های متوسطه و راهنمایی

 

اسلام آبادتایمز: اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان شهرستانهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب در دوره های متوسطه و راهنمایی اعلام شد. همچنین فردا اسامی پذیرفته شدگان مدارس نمونه استان کرمانشاه  در دوره های متوسطه و راهنمایی اعلام می شود.

 

 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

 

مهلت ثبت نام از تاریخ یکشنبه 5 / 3 / 92 تا چهارشنبه 8 / 3 / 92 می باشد.

 

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

احمدي

بنفشه

عبدالعلي

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703230

متوسطه

احمدی

مهدیه

علی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703162

متوسطه

احمدی پناه

ملیکا

ساسان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703001

متوسطه


احمدیان

پردیس

حمید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

354001012

متوسطه

ارجين

ستاره

الياس

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703210

متوسطه

افضلی

سیده مژده

سید سعداله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

354001018

متوسطه

اکبری

عاطفه

لطف اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703033

متوسطه


آهنی

مریم

رمضان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703133

متوسطه

بابائي

كيميا

سعيد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703195

متوسطه

باقري

عاطفه

جليل

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703221

متوسطه

باقری

حسنا

برار خاص

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703226

متوسطه

بختياري

رضوان

پرويز

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703149

متوسطه

بدری

زهرا

نصرت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703199

متوسطه

پرندين

فائزه

علي

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703180

متوسطه

پرون

شقایق

کیومرث

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703185

متوسطه

ترده

سميرا

مرادحسين

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703228

متوسطه

جعفری نیا

نیکی

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703094

متوسطه

جلیلیان

فاطمه

احمد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703085

متوسطه

جوادی

فاطمه

مروت

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703010

متوسطه

جوهری

کوثر

حسن

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703173

متوسطه

خسروی پور

سارا

اسداله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703042

متوسطه

خوشبخت

كوثر

جهانگير

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703075

متوسطه

درویشی

نیلوفر

علی نجات

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703270

متوسطه

رجبی

زینب

مجید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703209

متوسطه

رجبی

سارا

فرامرز

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703236

متوسطه

رحمن آبادي

نسيم

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703169

متوسطه

رستمی

فاطمه

جلال

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703079

متوسطه

رستمی

زهرا

رسول

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703135

متوسطه

رستمی جلیلیان

زهرا

رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703100

متوسطه

رشیدی

شیما

مراد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703296

متوسطه

رضایی

کوثر

صفدر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703043

متوسطه

رضائي

فاطمه

مجتبي

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703007

متوسطه

رمضانی نیا

شیما

شهسوار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703251

متوسطه

زادسر

مریم

اردشیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703148

متوسطه

زرپوش

یاسمن

مراد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703125

متوسطه

زماني

سارا

جبار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703070

متوسطه

سنجابي

ساحل

صوفي

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703243

متوسطه

شهبازی

زهرا

مجتبی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703051

متوسطه

صادقی

نرگس

احمد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703103

متوسطه

صادقی

فاطمه

صادق

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703147

متوسطه

صفری

صدف

خلیل

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

354001029

متوسطه

صیدی

مبینا

وحید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

351703012

متوسطه

عسگری

راحله

عباس

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703181

متوسطه

فتاحیان

مریم

اردشیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703187

متوسطه

فرامرزی

پریا

ماشاءالله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703048

متوسطه

فیلی

دنیا

ماشالله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703110

متوسطه

کاظمی

فاطمه

علی اصغر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703114

متوسطه

کاظمی

آیدا

بابک

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703082

متوسطه

کرمی

فاطمه

نصرت الله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703081

متوسطه

کرمی

لیلا

ایرج

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703203

متوسطه

محمدخانی راد

فاطمه

غلامحسین

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

354502013

متوسطه

مرادزاده

نگین

حشمت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

351703010

متوسطه

مرادی

زهرا

محمد باقر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703260

متوسطه

مصطفایی

فاطمه

شهریار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703076

متوسطه

ميفري

لعيا

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703104

متوسطه

میرزایی کلهر

حسنا

علی آقا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703259

متوسطه

نظری

کوثر

قدرت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703077

متوسطه

نظری

پردیس

غلامرضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703279

متوسطه

ولدبیگی

سمانه

شیرخان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703201

متوسطه

یارویسی

مهتاب

جواد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

353703271

متوسطه

 

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

اعظم

علی

عزت اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702165

متوسطه

اکبری پور

مهیار

اکبر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702060

متوسطه

الفتی

محمدحسین

بهروز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

354502090

متوسطه

امیر محمد

جهانی

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

354001047

متوسطه

آدمی

حسین

اقبال

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703105

متوسطه

بابايي

امين

صید محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702095

متوسطه

بختیار پور

محمدعلی

هاشم

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702055

متوسطه

بساطي

امير

اميد علي

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701083

متوسطه

پورباقر

کاویان

ارسلان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701038

متوسطه

پورنامدار

محمد

افشين

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701035

متوسطه

پیلوایه

امین

سیاوش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701108

متوسطه

جلیلیان

محمدرضا

شیرزاد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703104

متوسطه

جهانی

سهیل

جمعه

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702034

متوسطه

حسین پناهی

عماد

عبید

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703107

متوسطه

حيدري

اشكان

مجتبي

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702168

متوسطه

خادمي

محمدحسين

منوچهر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702082

متوسطه

خدایاری

مجید

رضا

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703018

متوسطه

دارابی

سینا

سیاوش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701144

متوسطه

ذاکری اصل

رضا

کیومرث

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702101

متوسطه

رجبی

محمد رسول

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702019

متوسطه

رزم پوش

فرشید

قاسم

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701061

متوسطه

رستمی

صابر

سلمان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702086

متوسطه

رشیدی فر

محمد رضا

سعداله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702007

متوسطه

رضوی

عرفان

هوشنگ

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702137

متوسطه

روشن روان

مهدی

سرتیپ

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701074

متوسطه

سجادپور

محمدمهدی

اله داد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701087

متوسطه

سفیدی

علی

هادی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702015

متوسطه

سلمانی

محمد هادی

علی اشرف

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702091

متوسطه

سوخته زار

فردین

خلیل

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702161

متوسطه

شاهماري

محمدحسين

عزيز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701055

متوسطه

شاهمرادی

رضا

حشمت الله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702052

متوسطه

شريفي

عليرضا

خسرو

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702133

متوسطه

صادقی

امیرحسین

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701060

متوسطه

صيد محمدي

اميرحسين

منصور

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701084

متوسطه

صیدمحمدی

محمدحسن

رسول

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702111

متوسطه

عبدي

محمدحسين

سهراب

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701138

متوسطه

عسگری

سهند

خشایار

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702089

متوسطه

عظيمي جدي كهق

محمدامين

تورج

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703046

متوسطه

علی زاده

روزبه

بهروز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701106

متوسطه

فتحیان

امیر

اردشیر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703042

متوسطه

فرهادیان

امیرحسین

جعفر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702079

متوسطه

فلاح

محمدرضا

محسن

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702023

متوسطه

فلاحي

محمدصادق

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703096

متوسطه

قدیمی

سامان

مصطفی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701048

متوسطه

كرمي

عرفان

لطف اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701140

متوسطه

کاکایی

امیرحسین

مسعود

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701146

متوسطه

کهزادی

علی

نریمان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

351703043

متوسطه

محمدی

محمد امین

فریبرز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702065

متوسطه

مرادی

پوریا

حشمت

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

354001051

متوسطه

مرادی

محمد جواد

فرهاد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701119

متوسطه

مومن پور

محمد رسول

سیروس

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702139

متوسطه

نادری

محمد رضا

حسنعلی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702067

متوسطه

ناصری نیا

امید

ولی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701145

متوسطه

ناصری نیا

ادیب

حبیب

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701076

متوسطه

نجفي

آرش

جهانبخش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701032

متوسطه

نجفي راد

اميرحسين

نعمت اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701065

متوسطه

نجفی

امیرحسین

موسی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702084

متوسطه

هاشم نیا

محمد رسول

غلام

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701111

متوسطه

ويسي

اميرحسين

مجتبي

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353702135

متوسطه

ویسی

امین

رضا

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

353701122

متوسطه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

ابراهیمی

پارمیدا

عبدالحمید

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350206050

متوسطه

امیری

فاطمه

فرزاد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350206084

متوسطه

امیریان شجاع

مژده

علی اکبر

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301105

متوسطه

امینی

آیدا

قباد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301162

متوسطه

توحیدی فر

شیوا

محمد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

352702155

متوسطه

حاجی آبادی

زینب

بختعلی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350303115

متوسطه

خالصه

ثنا

علی اشرف

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350206083

متوسطه

خسروی

ساحل

جلیل

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350302151

متوسطه

دهكاني

مهرناز

غلام رضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350102145

متوسطه

رجعتی

مهشید

جلال

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350101054

متوسطه

رشیدی

صبا

شاپور

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350303132

متوسطه

رضایی یکدانگی

شقایق

شهرام

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350302084

متوسطه

سلیمی

یاسمن

کامران

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350206217

متوسطه

شاهملکی

زکیه

علی اصغر

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301036

متوسطه

شفائئ

یاسمن

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350101140

متوسطه

شیراوند

مریم

سیروس

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350303046

متوسطه

صادقی آرام

صبا

علیرضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350206198

متوسطه

صیدی شکری

کوثر

هادی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301086

متوسطه

عزتی

شکوفه

مصطفی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350101078

متوسطه

عزیزی منش

کوثر

خسرو

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301047

متوسطه

فاطمه السادات

فیض جوادیان

سید حسن

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301173

متوسطه

فضیلت

مریم

محمود

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350206165

متوسطه

قاسمی

شقایق

ابراهیم

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350303225

متوسطه

قبادی علی آبادی

نیلوفر

یحیی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301147

متوسطه

قربانی

زهرا

حبیب اله

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350902101

متوسطه

کریمی

مریم

حشمت اله

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350302183

متوسطه

محمودی خلیلانی

شکوفه

هوشنگ

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350302074

متوسطه

مدارایی

تارا

فریبرز

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350302281

متوسطه

مرادی

سپیده

محمدرضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350301100

متوسطه

میرمحمدی

شقایق

حجت

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

350303194

متوسطه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

ابراهیمی

محمدحسین

علیرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

352701148

متوسطه

الماسی فرد

محمدرضا

بیژ ن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350104066

متوسطه

امیری

امین

حمیدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306011

متوسطه

امیری

علی

رضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

352701001

متوسطه

بنکداری

محمدحسین

غلامعلی

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350103194

متوسطه

پرواره

روزبه

ناصر

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305032

متوسطه

چقا میرزا

سینا

تاج بخش

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350304129

متوسطه

خسروی

امیررضا

ابراهیم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

352701013

متوسطه

دائی پور

محمدرضا

اکبر

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306063

متوسطه

دبیری

محمد

صمصام

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306010

متوسطه

دلگشائی فر

محمد

جلال

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350103077

متوسطه

رحمانی

امیرحسین

حمیدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305242

متوسطه

سپهريان

محمد

حسين

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350304110

متوسطه


سپیده دم

سید محمد امین

سید ابوالحسن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350103166

متوسطه

سلیمانی

محمدرضا

بهرام

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306133

متوسطه

سهرابي جم

عليرضا

سعيد

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306073

متوسطه

سیدالماسی

سیدمهدی

سیدهوشمند

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306005

متوسطه

شهبازی

امیر حسین

قهرمان

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350104182

متوسطه


طلیعی

امیرحسین

علی اشرف

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305076

متوسطه

عظیمی

امیرعباس

شاپور

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306098

متوسطه

فرهادی پیر غیبی

رضا

کریم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305003

متوسطه

فریدونی

محمد

ابراهیم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350104115

متوسطه

قادری

آرمان

کیانوش

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350304178

متوسطه

قجری

مجید

بیژن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350104118

متوسطه

قنبری کرمانشاهی

محمدجواد

محمدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350103024

متوسطه

محمد سبحان

رحیمی

رمضان

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350306053

متوسطه

محمدي

يونس

حسين

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305039

متوسطه

محممدی

ادریس

عبد الکریم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305012

متوسطه

مرادي

محسن

موسي

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350304156

متوسطه

مرادی

آرمان

علیرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

350305137

متوسطه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

اسد بگي

كيميا

جواد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309102

راهنمایی

اسلام پناه

فاطمه

اميد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308241

راهنمایی

اكبري

نگين

علي آقا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309100

راهنمایی

اكبري

هانيه

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308077

راهنمایی

الفتي چقاگلاني

زهرا

بيژن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310121

راهنمایی

الماس وندي

زهرا

جليل

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307245

راهنمایی

امامي

هانيه

جهانگير

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309101

راهنمایی

اميري

محيا

كيقباد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308177

راهنمایی

اميري

ساغر

غضنفر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350106184

راهنمایی

ایمانی

آنیتا

فریبرز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311122

راهنمایی

آقائي سربرزه

نسيم

ايرج

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308112

راهنمایی

بابایی

پیوند

بهروز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308093

راهنمایی


برفی

آتوسا

کوروش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308188

راهنمایی

پارسایی تبار

پارمیدا

افشین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309288

راهنمایی

پرنيان

هستي

روح اله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310009

راهنمایی

پناهي زنگنه

روژين

يزدان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308018

راهنمایی

جليليان

سحر

اسفند يار

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307063

راهنمایی

جمشيدي

فاطمه

حسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309227

راهنمایی

چشمه سفيدي

ياسمين

قاسم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310097

راهنمایی

حجت زاده

كيانا

كيوان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308109

راهنمایی

حسن زمانی

فاطمه السادات

سید محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309161

راهنمایی

حسینی نژاد

غزل

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308078

راهنمایی

حشمتيان فر

مريم

مسعود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308047

راهنمایی

حميدي زاده

شقايق

عبدالله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311055

راهنمایی

حيدري

هستي

بهمن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311161

راهنمایی

حيدري

دلنيا

مجتبي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308180

راهنمایی

حيدريان

زهرا

حسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308165

راهنمایی

دارابي

مهتاب

عزالدين

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311085

راهنمایی

دارابی داربخانی

پرند

نادر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307160

راهنمایی

دهنوي

فاطمه

جعفر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311216

راهنمایی

رادناصر

مبینا

مهرداد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308194

راهنمایی

رحماني

كيميا

يداله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307149

راهنمایی

رحمتی فر

سارا

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309129

راهنمایی

رستم پور

سارا

بهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310255

راهنمایی

رشيدي

سارينا

علي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307224

راهنمایی

رشیدی

حسنا

شامراد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350204118

راهنمایی

رضائي

مهتاب

سام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307096

راهنمایی

سپاسی

طاهره

بهزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

352704039

راهنمایی

سپهر

سارا

وحیدرضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307024

راهنمایی

سعیدی فر

پریا

رضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311231

راهنمایی

سلطاني فر

نازنين

مرتضي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311036

راهنمایی

سلماني

تارا

اميرحسين

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350105179

راهنمایی

سهرابی

هستی

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

354002001

راهنمایی

سهیلی

یاسمن

منصور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

352704112

راهنمایی

سیدامیرخانی

عطیه السادات

سیدمصطفی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307185

راهنمایی

شا محمدي

زهرا

يداله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

353704101

راهنمایی

شاه ابراهيمي

شقايق السادات

سيد باقر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309243

راهنمایی

شفیعی

هانا

نوراله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350105160

راهنمایی

شكري

فاطمه

علي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350105172

راهنمایی

صادقي

پارميس

بيژن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307119

راهنمایی

صادقی یگانه

پرنیان

مهدی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308070

راهنمایی

صفري زاد

نگين

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310196

راهنمایی

عینی سنقر آبادی

فاطمه

داریوش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310133

راهنمایی

غلامي

سارينا

فرامرز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310243

راهنمایی

فتاحي

مريم

علي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311129

راهنمایی

فخری

آیدا

محمود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310232

راهنمایی

فيروزي

ارغوان

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309278

راهنمایی

قادري

كيميا

كاظم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308159

راهنمایی

قبادي

طهورا

حسين

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309270

راهنمایی


قربانی

پردیس

کورش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307085

راهنمایی

قنبري

نازنين

كورش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308150

راهنمایی

كاظمي نجف آبادي

اسراء

مصطفي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307136

راهنمایی

كرمي

هستي

احمد رضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310170

راهنمایی

كريمي

سارا

شهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308111

راهنمایی

كريمي

ديانا

سلمان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311103

راهنمایی

كمري

سارينا

شاپور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311159

راهنمایی

كهريزي

نگين

علي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307003

راهنمایی

كياني

هليا

امير

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310143

راهنمایی

كيخسروي

كيميا

فتح الله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311060

راهنمایی

گل چین

کوثر

بهروز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307108

راهنمایی

گومهء

درسا

فيض اله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311064

راهنمایی

محمدي

آيسا

ناصر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308232

راهنمایی

مرادي

سارا

علي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311010

راهنمایی

مرادي

مهشاد

مجتبي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309052

راهنمایی

مرادي خانقاهي

مهديس

ابراهيم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308004

راهنمایی


مرادی

زهرا

ایمان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

353704047

راهنمایی

مشعشعي

ساناز

شهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308230

راهنمایی

مطهری فر

یاسمن

خداداد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310039

راهنمایی

ملكي جعفر آبادي

مريم

شاپور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308050

راهنمایی

منصوري فر

ستايش

مرتضي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350310027

راهنمایی

موءمنه

فاطمه

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350203030

راهنمایی

نادري

هستي

برومند

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307114

راهنمایی

ناصريون

فاطمه

فرزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308101

راهنمایی

نعيمي

نرگس

مرتضي

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307010

راهنمایی

نقيب زاده

ياسمن

عليرضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350307012

راهنمایی

نوروزی درخشانی

کوثر

قاسم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350105062

راهنمایی

نوری

زهرا

مسعود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309131

راهنمایی


نيازي

فاطمه

كيوان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350311098

راهنمایی

وطن دوست

روژانو

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350309106

راهنمایی

ويژه ئي

ثمين

بهزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

350308134

راهنمایی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

ابراهيمی

رسول

ناصر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350108176

راهنمایی

اجاقی

پرهام

محمدحسین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313297

راهنمایی

ادیب

محمد رضا

اکبر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350108093

راهنمایی

الفتی

علیرضا

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314011

راهنمایی

الماسی

محمدسعید

مجتبی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312248

راهنمایی

الياسي

محمد شروين

سعيد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350109057

راهنمایی

اميريان

محمد جواد

نورزاد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

352703168

راهنمایی


آتش زمزم

شهاب

جواد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706111

راهنمایی

آرمند

امير سعيد

محمد علي

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706170

راهنمایی

آزادي

پارسا

عليرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316140

راهنمایی

آزادی

علی

کرم اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315178

راهنمایی

آسوده

عباس

فيض اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315015

راهنمایی


آقائی

محمد مهدی

فرامرز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313102

راهنمایی


باباخانی

علی

نجفعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

351701161

راهنمایی

باقر آبادي

امير

داود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316072

راهنمایی

بلندبخت

آرین

فریدون

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312251

راهنمایی


بيات

محمدمهدي

محسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313043

راهنمایی

بیگرضایی

رضا

حمیدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706126

راهنمایی

پات

محمد پارسا

پرویز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350202106

راهنمایی

پارسا

محمدي

طاهر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313099

راهنمایی

پرندين

مهدي

حميد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706064

راهنمایی

پرواره

رضا

ماشاءا….

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316064

راهنمایی

پژمان

محمد

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316037

راهنمایی

پورداد

سیدمحمدسینا

سیدسعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350109143

راهنمایی

جسري

فرهنگ

ثمين

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313065

راهنمایی

جعفری

علیرضا

عبدالرحیم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313185

راهنمایی

جلیلیان

مهدی

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350201002

راهنمایی

جوادی زاده

ارشیا

نامدار

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315040

راهنمایی

حاصلی

علی

عزت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350202032

راهنمایی

حسن پور

علي

فردين

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316062

راهنمایی

حشمتی

علی

اسدالله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316025

راهنمایی

حقیقی

علیرضا

مجتبی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

352703065

راهنمایی

خان محمدي

محمدمهدي

منوچهر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

351701081

راهنمایی


خانه ساز

یونس

مهدی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313183

راهنمایی

خدایی

امیرمحمد

محمدعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314211

راهنمایی

خردمندي

محمد

سعيد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312015

راهنمایی

خندان

رادین

محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312020

راهنمایی

دارائی نور

امیر

حسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315104

راهنمایی

ديباوند

محمدرضا

مسعود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316066

راهنمایی

رحمانی

علی

اله کرم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312211

راهنمایی

رخزادی

سپهر

ارسلان

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314027

راهنمایی

رستمیان

مهدی

کیومرث

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350107200

راهنمایی

رضائی

بنیامین

آرش

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350201067

راهنمایی

رضویان

امیرحسین

عادل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315118

راهنمایی

رهبری

علی

محمدصادق

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

352703167

راهنمایی

روشنی

علی

مرادعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314093

راهنمایی

زارع

نوید

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350107186

راهنمایی

زارعي حسن بقعه

محمدجواد

احمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350601009

راهنمایی

ساعی

سامان

محمد کریم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316009

راهنمایی

سلیمی

آرمان

عبداله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706024

راهنمایی

شریفی

امیر حسین

ایرج

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706067

راهنمایی

شریفی لرستانی

یحیی

عبدالعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316158

راهنمایی

شهبازيان

عليرضا

اسداله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706011

راهنمایی

صوفی

آمانج

حمید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353001020

راهنمایی

صيد مرادي

سينا

علي

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

351701101

راهنمایی


عباس آبادی

محمد علی

نعمت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312271

راهنمایی

عباسی

محمدعارف

نیکزاد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350201088

راهنمایی


عبدالهی پور

یونس

یوسف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313254

راهنمایی

عطائي

هادي

احمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350108132

راهنمایی

علیمرادی

سهند

برومند

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353707186

راهنمایی

عنایتی

شایان

والی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313017

راهنمایی

فتاحی

ایمان

قادر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

355202019

راهنمایی

فرامرزی

علی

جواد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350201101

راهنمایی

فلاحی تبار

محمدمهدی

غلامعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312176

راهنمایی

قبادی

محمدحسین

کامبیز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312254

راهنمایی

قربانی

اهورا

علیرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314025

راهنمایی

قمرنیا

تحسین

هوشنگ

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316174

راهنمایی

كرمي نوروزآبادي

پارسا

حجت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314022

راهنمایی

كريمي

دانيال

علي اكبر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350109166

راهنمایی

کاظمی صالح

محمدامین

ابراهیم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316150

راهنمایی

کاوسی

آرین

اله بخش

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350108138

راهنمایی

کرمی

عرفان

ظفر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

355202008

راهنمایی

کیاور

کسری

منصور

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315164

راهنمایی

گل زار

ارشيا

بهروز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353707167

راهنمایی

ماسو ري

محمدمهدی

اردشیر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350107019

راهنمایی

محمدي

علي رضا

محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350316076

راهنمایی

محمدي

پارسا

يوسف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

352703094

راهنمایی

محمدی

کسری

عارف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350202096

راهنمایی

محمدی

مهدی

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350108126

راهنمایی

مرادي

ياسين

غلامرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312148

راهنمایی

مرادی

سینا

مسعود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314041

راهنمایی

موسوي چقابوري

سيداحسان

سيدعادل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350313004

راهنمایی

ميرزايي

نيما

خليل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353706082

راهنمایی

میری

امیرصدرا

محمدامین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350202045

راهنمایی

نادری

امیرحسین

بابک

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350312241

راهنمایی

نظری

محمدمهدی

حسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315025

راهنمایی

نيلوفري

احمدرضا

غلامرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

353707146

راهنمایی

 نیازی  یاسین  محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350109164

 راهنمایی


یارویسی

 محمدرضا  رضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350315046

 راهنمایی

 یاوری  امیر  مرتضی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

350314065

 راهنمایی

نوشته شده توسط admin در شنبه, 04 خرداد 1392 ساعت 6:40 ب.ظ

3 نظر

  1. من موندم رو چه حساب همچین اطلاعات حساسی رو مخصوصا کد ملی رو اینجا گذاشتید!!!!!

  2. کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککلا اشتباس

  3. چه باحال منم جزعش بودم خخ

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه