جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

انتخابات مجلس شورای اسلامی از اولین تا هشتمین دوره در تمامی حوزه های استان کرمانشاه

انتخابات مجلس شورای اسلامی از اولین تا هشتمین دوره در تمامی حوزه های استان کرمانشاه
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی از اولین تا هشتمین دوره در تمامی حوزه های استان کرمانشاه

نگاهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی از اولین تا هشتمین دوره در تمامی حوزه های استان کرمانشاه
اولین دوره، کمترین میزان مشارکت
اسلام آبادتایمز: در 24 اسفند 1358 اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این انتخابات 234 هزار نفر از مردم استان در انتخابات شرکت کردند که 37/8 درصد از کل واجدین شرایط را تشکیل میداد، که در بین هشت دوره انتخابات مجلس کمترین میزان مشارکت می باشد.
در این دوره 133 دواطلب در حوزه های انتخابیه استان با هم رقابت کردند که از بین آنان با رای مردم هشت نماینده استان در خانه ملت مشخص شدند.
در حوزه انتخابیه کرمانشاه سید جلیل سید زاده، حسین جعفری و ارسلان صفایی پور ، در حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود هم ملا احمد بهرامی، در حوزه اسلام آبادغرب و دالاهو لطیف صفری، در حوزه سنقر و کلیایی هم محمد حسین سلیمانی زارچی، در حوزه کنگاور، صحنه و هرسین سید عباس میر مونسی و مرتضی محمودی بعنوان نماینده قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب اولین نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بودند.
دومین دوره، رقابت 60 نفر
دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 فروردین 1363 در حالی برگزار شد که تنها 60 داوطلب برای ورود به مجلس با هم رقابت می کردند .
در این انتخابات 372 هزار نفر از مردم استان پای صندوق های رای رفتند که 52/36 درصد از کل واجدین شرایط را تشکیل میدادند.
در این دوره با پایان شمارش آراء، در حوزه انتخابیه کرمانشاه سید جلیل سید زاده، محمد اشرفی اصفهانی و ارسلان صفایی پور بالاترین آراء را کسب کرده و به مجلس راه یافتند.
در سایر حوزه ها نیز، عبدالرحمان رحیمی در حوزه انتخابیه پاوه و جانرود، در حوزه اسلام آبادغرب لطیف صفری ( برای دومین بار)، در حوزه سنقر و کلیایی مرادعلی احمدی و همچنین در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین محمد حصاریو در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب مرتضی شیرزادی حائز بیشترین آرا شده و بعنوان نماینده مردم به مجلس راه یافتند.
سومین دوره، حضور مجدد نمایندگان کرمانشاه
سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 19 فروردین 1367 در حالی برگزار شد که میزان مشا رکت مردم استان در این دوره از انتخابات 52/14درصد بود .
در این دوره از انتخابات 425 هزار نفر از مردم استان به پای صندوق های اخذ رای رفته و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند.
با پایان شمارش آراء در حوزه انتخابیه کرمانشاه سید جلیل سید زاده، محمد اشرفی اصفهانی و ارسلان صفایی پور هر سه نمایندگان دوره قبل بودند که مجدداً به مجلس راه یافتند .
مردم با آراء خود در حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود هم علی محمد باباخاص، در اسلام آبادغرب نعمت اله اسدی، در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی علیرضا رستمی ،همچنین از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین وحید احمدی و در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز محمد حسن جهانگیری را روانه خانه ملت کردند.
دوره چهارم، راهیابی اولین نماینده زن استان به مجلس
چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در کرمانشاه برگزار شد که مشارکت کرمانشاهیان در این دوره از انتخابات بیش از سه دوره گذشته بود.
چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 21 فروردین 1371 برگزار شد و پس از رای گیری مشخص شد 591 هزار نفر از مردم استان کرمانشاه در این انتخابات حضور داشته اند که این حضور مشارکت 63/21درصدی آنان را ثبت کرد که در مقایسه با سه دوره گذشته انتخابات مجلس، رقم بالاتری بود .
با پایان شمارش آراء انتخابات مجلس چهارم، از بین 125 کاندیدایی که با هم رقابت می کردند، هشت نماینده استان کرمانشاه در مجلس مشخص شدند که از حوزه انتخابیه کرمانشاه اسماعیل ططری، سید آیت اله موسوی وزمله و اختر درخشنده به مجلس راه یافتند.
در این دوره خانم اختر درخشنده به عنوان اولین زن از استان کرمانشاه به مجلس راه یافت.
در حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود نیز سید فتح اله حسینی ، امان نریمانی از اسلام آبادغرب، در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی براتعلی محمدی فر،در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین هم حسن سلیمانی و همچنین در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب علی میر کرمی با بیشترین رای بعنوان نماینده مردم به مجلس چهارم راه یافتند.
دوره پنجم، بیشترین مشارکت
بیشترین میزان مشارکت مردم استان کرمانشاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم رقم خورد .
پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 18 اسفند سال 1374 برگزار شد. در این دوره از انتخابات 745 هزار نفر از مردم استان به پای صندوق های اخذ رای رفته و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند که این حضور موجب ثبت مشارکت 75/92 درصدی کرمانشاهیان در این دوره از انتخابات شد که بیشترین میزان مشارکت در انتخابات برگزار شده مجلس است.
در این دوره از انتخابات 301 کاندیدا برای بدست آوردن هشت کرسی مجلس با هم به رقابت پرداختند که در پایان آراء مردم تکلیف نمایندگان استان را مشخص کرد.
در این دوره از انتخابات از حوزه انتخابیه کرمانشاه منوچهر بهنیا، ابراهیم عزیزی و سید مجتبی موسوی اجاق بیشترین آراء را کسب کرده و به مجلس راه یافتند.
از حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود هم محمدرئوف قادری به مجلس پنجم رفت.
در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب نیز ایرج جمشیدنژاد بیشترین آرا را بدست آورد و نماینده مردم شد.
همچنین در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی مردم این شهرستان قدرتعلی حشمتیان را بعنوان نماینده انتخاب کردند.
از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین هم قدرت اله نظری نیا توانست به خانه ملت راه یابد.
در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز مردم این حوزه انتخابیه همت بیگمرادی را بعنوان نماینده انتخاب کردند.
ششمین دوره، حضور دومین زن استان در مجلس
ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 29 اسفند 1378 برگزار و در آن 266 دواطلب در شش حوزه انتخابیه استان کرمانشاه با هم به رقابت پرداختند .
بیش از 817 هزار نفر از واجدین شرایط استان در این دوره از انتخابات به پای صندوق های اخذ رای رفته که نتیجه آن مشارکت 71/82 درصدی کرمانشاهیان در دور ششم انتخابات مجلس بود.
با پایان شمارش آرا اسماعیل ططری، عباسعلی الهیاری و سید مجتبی موسوی اجاق از حوزه انتخابیه کرمانشاه به مجلس راه یافتند.
از حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب نیز اعظم ناصری پور به مجلس رفت که دومین زن راه یافته از استان کرمانشاه به مجلس بود.
مصطفی محمدی نیز توانست با کسب بیشترین آرا نماینده مردم پاوه و جوانرود شود.
در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی هم براتعلی محمدی فر توانست به مجلس راه یابد.
همچنین در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین حسن سلیمانی بیشترین آرا را بدست آورد و به مجلس راه یافت.
در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز مرتضی شیرزادی توانست راهی مجلس ششم شود.
نزدیک به 700 هزار نفر از مردم استان کرمانشاه در انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی به پای صندوق های اخذ رای رفتند.
هفتمین دوره، مشارکت 50 درصدی
هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اول اسفند 1382 برگزار شد و 687 هزار و 981 نفر از مردم استان به پای صندوق های اخذ رای رفتند.
میزان مشارکت مردم استان در این انتخابات 50/26درصد بود و پس از شمارش آراء تکلیف هشت نماینده استان در مجلس هفتم مشخص شد.
در حوزه انتخابیه کرمانشاه عبدالرضا مصری، جهانبخش امینی و عباسعلی الهیاری حائز بیشترین آراء شده و به مجلس راه یافتند.
در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب هم حشمت اله جاسمی اجاق نماینده مردم شد.
از حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود نیز مصطفی محمدی، در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی نیز بهمن الیاسی، درحوزه اسلام آبادغرب حشمت اله فلاحت پیشه و نیز در حوزه کنگاور، صحنه و هرسین حسن سلیمانی توانستند بیشترین آرا مردم را کسب کرده و راهی مجلس شوند.
هشتمین دوره، انتخابات به دور دوم کشیده می شود
انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی مشارکت 52/28 درصدی کرمانشاهیان را به همراه داشت
هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 24 اسفند 1386 برگزار شد، در این دوره از انتخابات بیش از 664 هزار نفر از مردم استان معادل 52/28 درصد به پای صندوق های اخذ رای رفتند.
تعداد کاندیدهای استان در این دوره 102 نفر شامل 92 مرد و 10 زن بودند که باید از میان آنان هشت تن انتخاب و به خانه ملت می رفتند.
با پایان شمارش آراء انتخابات در دو حوزه انتخابیه کرمانشاه و حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب به دور دوم کشیده شده است.
در حوزه انتخابیه کرمانشاه در دور اول انتخابات شش کاندیدا که بشترین آراء را کسب کرده و به دور دوم راه یافتند، عبارت بودند از:جهانبخش امینی با 38 هزار رای، محمد کرمی راد با 35 هزار رای، محمدرضا شعبانی با 32 هزار رای، حاجیه فکوریان با 23 هزار رای، جلال صفری با 22 هزار رای و بهزاد حاتم زاده با 19 هزار رای .
در دور دوم انتخابات که در تاریخ ششم اردیبهشت 1387 برگزار شد از میان این شش تن جهانبخش امینی با 39 هزار و 720 رای، محمدرضا شعبانی با 38 هزار و 543 رای و محمد کرمی راد با 37 هزار و 575 رای حائز بیشترین آرا شده و به مجلس راه یافتند.
در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات، سید فتح اله حسینی در همان دور اول با 31 هزار رای به مجلس راه یافت.
در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب نیز حشمت اله فلاحت پیشه با کسب 35 هزار رای برای دومین بار نماینده مردم این شهرستان شد.
از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین نیز سید جواد زمانی توانست با بدست آوردن 34 هزار رای راهی مجلس هشتم شود.
در حوزه انتخابیه سنقرو کلیایی نیز محمد حسین حیدریان با 15 هزار رای به ملجس راه یافت، اما بعلت بیماری در گذشت و در انتخابات میان دوره ای مجلس هشتم که 22 خرداد 1388 برگزار شد، صمد فدایی با 15 هزار رای بعنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد.
حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب دیگر حوزه انتخابیه استان کرمانشاه بود که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شد.
در این حوزه انتخابیه فرهاد تجری با 20 هزار رای و فتح اله حسینی با 13 هزار رای توانستند به دور دوم راه یابند که در رقابت دور دوم انتخابات فرهاد تجری توانست با 37 هزار رای راهی مجلس هشتم شود.

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, 05 فروردین 1392 ساعت 11:33 ق.ظ

11 نظر

 1. دلایل عقب ماندگی شهرستان اسلام آباد غرب:

  1. ایل بازی و سیاه سیاه بازی توسط نمایندگان قبلی و توجه زیاد نماینده به حلقه تنگ اطرافیان خــود .

  2. نداشتن ســواد مهندسی و عمــرانی نماینده و فقط حضور درمجلس و قیل وقال نظریه های بین الملی الکــی .

  3. تفرقه افکنــی بین مردم کلهــر و قدرنشناسی توسط نمایندگان قبلی خصوصــا فلاحت پیشه .

  4. عدم پیگیری خواست مردم توسط نمایندگان قبلــی .

  5. سر کـــار گذاشتن مردم صادق و بی ادعای اسلام آباد.

  (مدیر لایق مجلس دکــتر نــــورالـــدین زارعـــــــی (دکتری مهندسی عمران) 100%)

 2. بسمه اله الرحمن الرحیم
  (مقـــاله سیاسی)
  ضمن عرض سلام وادب واحترام بخدمت سایت کرمانشاه دیلی – لطفا” کامنت مرا پخش کنید !

  نمایندگانی که چهار چهار و هشت سال هشت سال در ادوار قبلی بر کرسی مجلس تکبه کردند بدون توجه به دردها ومشکلات مردم ، حاصلی جز دغدغه و عقب ماندگی برای شهرستان من نداشت .

  نداشتن سواد مهندسی وعمــرانی نمایندگان و ادعای نجات بخشی آنان .

  موقعیت جویی وفرصت طلبی درراستای مطــرح نمودن خود و حلقه تنگ اطرافیانش خود

  درگیر کردن مردم در اختلافات قومی و ایلی و تفره افکنی خصوصا در دوره گذشته بخاطر مصالح ومنافع شخصی نماینده وآشنایان خویش .
  وهــزارن دلیل دیگر موجب عقب ماندگی دیار من گردید که روزگاری
  خاستگاه بزرگمـــردانی : همچون رشید یاسمی – کریم سنجابی – کیهان کلهر – پرفسور غارتی ها بوده است
  غیر از نفرین و نارحتی هیچ چیز از جانب مردم نثار کسانی که در جهت فرصت سوزی مردم دیارم کوشیدند چه چیز دیگری عایدشان خواهد بود !

  فردای قیامت بایستی جوابگوی همه مردم باشند !

 3. احسنت جناب تیمـــوری !

 4. درود بر حاج علی جلیلیان مــرد صادق و نماینده ای بی ادعای مجلس .

 5. فلاحت پیشـه گفته : مردم اسلام آباد قـــدر مـــرا ندانستند و نخبه کشی کردند !

  درجواب او باید گفت : جناب نخبه خان !
  حالا که قــد تو را نمی شناسند چــرا اینقدر زور میزنی که دوباره شرکت کنی و بری مجلس .وقتی مردم تورا نمی خواهند چرا مجبوری باز هــم خبـر نامیمــون شرکت کردنت می رسد!

  بس است دیگر … با این مظلــوم نمایی ها نمی توانی مردم را گــول بزنی
  ضمنا” تو خودت قدر محبت مردم ندانستی !
  وخــودت را حفـظ نکـردی !

 6. این آقا ادعای نخبگی غرب کشور داره
  یکی نیست بگوید کدام عضو کدام بنیاد ملی نخبگان هستی
  یا فقط خودش (نخبه) بخوش داده ؟

  جناب پروفســور حسابی و معصومی نخبه های غرب کشورند که شهرتشان جهان گیر شده
  این آقا هرچی تو سیاست قوی باشه از ” خاتمی – ظریف – روحانی – رفسنجانی – دکتر آذر – جلیلی و… ماهر تر که نیست
  آنها ادعای نخبگی ندارند ولت فلاحت پیشه ادعای نخبگی داره … کی میدونه
  شاید یک زمان هم هالــه نــوری دیده باشد !

 7. مـــــرد میــدان مجلــس
  دکتر نــــادر نــــــادری کلهـــر 100%

  این دوره دیگر نوبت جناب نادرخان نادری است .

 8. درود بر مرد ارزشی آقای دکتر کاظمـــی 100 درصد .

 9. درود بر سید نصرالدین حیدری بزرگ !

 10. انشاالله با انتخاب دکتر نادر نادری شاهد اجرای عدالت دربین تمام ایلات و طوایف شهرستان می شویم. و بخشی از اشتباهات دورهای گذشته را جبران می کنیم.

 11. قصر شیرین و سرپل نماینده ………… و بی ………….. در مجلس دوم و ششم داشتند که در حد ………… و …………. مردم آن دیار نبود

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه