جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

بررسی ترکیب کابینه دولت دوازدهم; بیم ها و امیدها / مهندس منصور سرمست

بررسی ترکیب کابینه دولت دوازدهم; بیم ها و امیدها / مهندس منصور سرمست

بررسی ترکیب کابینه دولت دوازدهم; بیم ها و امیدها / مهندس منصور سرمست

 منصور سرمست

کرمانشاه دیلی:   مطلب زیر برگرفته از گفتگوی انجام شده پیرامون موضوع فوق در گروه تلگرامی “کرمانشاه دیلی” می باشد.

ارزيابي بنده از تركيب كابينه براساس مورد ذيل است.
١-تركيب كابينه بايستي به چهار دسته تقسيم كرد و بعدا راجب هر دسته تحليل نمود  
 الف-وزراي اقتصادي
ب-وزاري سياسي و امنيتي
پ-وزراي عمراني
٤-وزراي فرهنگي
٢-عدم معرفي زن در كابينه
در مورد الف  بند يك بايستي عرض كنم  اولا اقايان مسعود كرباسيان وشريعتمدار و زنگنه و حجتي و ربيعي در دولت اصلاحات با همديگر همكار بودند و نحوه تعامل و  وتصميم گيري و تصميم سازي انها در وزارتخانه هاي مذكور بنظر بيشتر است وميتوان گفته راهبرد اقتصادي داراي چشم انداز روشني ميتواند باشد و از لحاظ تفكري اصلاح طلب هستند
٣-در مورد ب بند يك وزراي سياسي و امنيتي ونظامي اقايان علوي و رحماني فضلي و حاتمي و آقاي ظريف و آوائي اقايان ظريف و علوي تكليفشان مشخص است  واقاي حاتمي هم جز پيشنهاد هاي رؤيه شكن بوده وقابل تقدير و همچنين اقاي اوائي كه قاضي معتدلي است در مورد اقاي رحماني فضلي كه بيشترين انتقاد بهش است ولي اگر نگاهي به انتخاب استانداران دولت اول اقاي روحاني بندازيم فقط سه نفر از مجموعه استانداران او اصولگرا بوده بله انتقاد هم هست ولي از لحاظ عملكردي در بخش اقتصادي و سياسي وزراتخانه مذكور ولي بايستي محدويت انتخاب وزير اين وزارتخانه را درك كرد
٣-درمورد پ بند يك وزراي عمراني اقايان بيطرف و اخوندي و جهرمي  بايستي همگرائي دو نفر اول باهم بيشتر است و قبلا همكار بودن و داراي تفكر اصلاح طلب هستن و كارامد در مورد اقاي جهرمي شناخت ندارم
٤-در مورد وزاري فرهنگي ازجمله اقايان بطحائي و اموزش عالي و عباس اميري و قاضي زاده هاشمي بايستي عرض كنم بيشترين عدم هماهنگي در اين حوزه است كه همكاري قبلي با هم نداشتن و تنها عملكرد اقاي هاشمي قابل دفاع است و اموزش عالي انتخاب نشده ودو وزير ديگر هم كارنامه قابل دفاعي نديدم
بنظرم با توجه به تركيب كابينه براساس بند هاي بالا در حوزه اقتصادي و عمراني بيشترين تعامل را شاهد خواهيم بود در حوزه سياسي و امنيتي ونظامي تركيب عملگرا تر شده وكارنامه اقايان ظريف و علوي و رحماني فضلي روشن و شفاف وقابل دفاع است در همكاري و تعامل و وزراي ديگر اينطور بنظر ميرسد همگام تر هستن به دو نفر قبلي
در حوزه فرهنگي پيچيدگي زياد و تركيب ناهمگون است بنظرم ضربه پذير تر هستند بغيراز اقاي هاشمي كه كارنامه شفاف وعالي داشته است
انتقاد جدي و بحق در مورد عدم حضور وزير زنان به رئيس جمهور است  البته رئيس جمهور تحت عنوان معاونين رئيس جمهور اين نقيصه را جبران كرده است
لازم به ذكر است در دسته بندي وزارتخانه بعضي دو وجهي هستند..

از ابرچالشهاي كه پيش رو دولت دوازدهم است از جمله اقتصاد و بيكاري و اب كه در شعار هاي انتخاباتي اقاي روحاني بود بنظرم چينش براساس كارامدي و نزديكي تفكري و تعامل  انتخاب شده است هوشمندي خوبي است.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, 24 مرداد 1396 ساعت 1:43 ب.ظ

دیدگاه