جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

به جای ساپورت پوشان این تصاویر را پخش کنید

به جای ساپورت پوشان این تصاویر را پخش کنید

به جای ساپورت پوشان این تصاویر را پخش کنید

کرمانشاه دیلی: با توجه به این که گویا مجلسی ها فکر می کنند که مهم ترین مشلات جامعه،‌ عدم تغییر در ساعات کاری رمضان، ساپورت پوشیدن چند زن و دختر،‌ وازکتومی کردن چند مرد و ممنوع نبودن حرف زدن رئیس جمهور پیشین است،‌ تصاویر زیر را به عنوان مشتی نمونه خروار به مجلسی ها عرضه می کنیم تا بلکه این ها را هم از مانیتورهای مجلس پخش کنند و در جریان باشند که مردم ایران با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم می کنند. سرقت و زورگیری از مشکلاتی است که مردم را بسیار می آزارد و حتی در روز روشن و مرکز شهر هم اطمینانی به این که زورگیرها و کیف قاپ ها نخواهند آمد،‌ نیست. آیا نباید به طور ریشه ای این مشکل ضدامنیتی را به حداقل رساند؟ وجود زورگیرها،‌ از حضور ساپورت پوش ها حتماً خطرناک تر است.

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

جاده های نامناسب،‌ خودروهای بی کیفیت و فرهنگ پایین رانندگی سالانه بیش از 20 هزار ایرانی را به کام مرگ می کشد. تعداد بیشتری را مجروح می کند و هزاران میلیارد تومان هزینه های مادی آنی و آتی به جامعه تحمیل می کند. نمایندگان برای الزام خودروسازان به همسان سازی کیفیت خودروهایشان با انواع مشابه خارجی، بهسازی و ایمن سازی راه ها و ارتقای فرهنگ رانندگی مردم چه کرده اند؟ فرهنگ، فقط در نوع پوشش خانم ها خلاصه نمی شود. بهبود وضع رانندگی هم کار فرهنگی می خواهد.

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

– 55 درصد از طلاق‌ها در کشور به دلیل اعتیاد است.
– 65 درصد از همسرآزاری‌ها به دلیل اعتیاد است.
– 30 درصد از کودک‌آزاری‌ها به دلیل اعتیاد است.
– 25 درصد از قتل‌ها به دلیل اعتیاد است.
– 23 درصد از نزاع‌ها و خشونت‌ها به دلیل اعتیاد است.
– 35 تا 40 درصد از سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است.
– 65 درصد زندانی ها مستقیم یا غیر مستقیم با مقوله مواد مخدر سر و کار دارند.
– برای مبارزه با مواد مخدر 3 هزار و 750 نفر شهید شده اند و 12 هزار تن دیگر جانباز.
مجلسی ها بفرمایند آیا این فاجعه بزرگ ملی نیاز به طرح های چند فوریتی و البته نظارت بر اجرای قاطع مصوبات ندارد؟

آیا برای دیدن عکس جوانان مملکت که در وضعیت اسفناک اعتیاد گرفتار شده اند هم مانیتورهای صحن علنی را روشن خواهند کرد یا فقط زنان و دختران ساپورت پوش را می بینند؟

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

هزاران نفر بر اثر آلودگی مستمر هوا در سال می میرند. از ریزگردهایی که زندگی را بر مرزنشیان تنگ کرده تا گازهای آلاینده ای که مردم شهرهای بزرگ را خفه می کند. راستی وقتی بنزین های آلوده توزیع می شد چرا خبری از طرح های دو فوریتی و کارت زرد نبود؟

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

این عکس تزئینی است ولی می توان آن را به عنوان نمادی از پارازیت به کار برد و از مجلسی ها پرسید:‌ آیا شده یک بار هم طرح دو فوریتی بدهید برای بررسی این که آیا پارازیت ها بر روی سلامت مردم اثر منفی دارد یا خیر؟

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

خود مجلسی ها بهتر از هر کس دیگری می دانند که چند درصد مردم زیر خط فقرند. تازه فقیر صرفاً کسی نیست که در حاشیه ها و بیغوله ها زندگی می کند بلکه بسیاری از کارمندان و کارگرانی که اگر نیازمند یک عمل جراحی ساده شوند شیرازه مالی زندگی شان از هم می پاشد هم فقیرند ولو آن که لباس های مرتب بپوشند و صورت به سیلی سرخ دارند.

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

کودکان کار،‌ نه توطئه استکبار است و نه حل این مشکل در بن بست تحریم ها گرفتار. این ها کسانی هستند که طبق قانون اساسی باید از تحصیلات رایگان برخوردار شوند و طبق اعلامیه حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده، از کودکی خود لذت ببرند. اما کار در محیط بی رحم جامعه بزرگسالان آنان را از رشد باز می دارد و بعضی هایشان هم مجرمانی می شوند که جامعه ساخته است. مجلسی ها،‌ خود فرزند دارند ولی چرا برای حل مشکل این فرزندان مظلوم ایران، کاری نمی کنند؟ راستی جرم انگاری برای وازکتومی مهم تر است یا رسیدگی به حال کودکانی که پدران شان وازکتومی نکردند و کودکانی محروم از لذت کودکی با جامعه تحویل دادند؟!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

محیط زیست ایران با سرعت تمام در حال نابودی است. بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی از بین رفته اند یا در معرض انقراض اند. وضعیت جاهایی مانند دریاچه ارومیه و بختگان و جنگل های بلوط زاگرس و اراضی شمال و سواحل جنوب و … هم که روز به روز بدتر می شود. آقایان و خانم های نماینده! اینجا ایران است و شما هم ایرانی.
آسیب های اجتماعی

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آیا مجلسی ها نسخه به دست برای پیدا کردن یک دارو کل شهر را گشته اند؟!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

سونامی سرطان
کجای دنیا این همه آدم سرطان می گیرند؟‌ مجلسی ها از خودشان پرسیده اند علت چه می تواند باشد؟

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

تکدی گری
(بدون شرح)

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

یک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. مجلسی ها بهتر است به جای ابراز ناراحتی از فروپاشی بنیان های خانواده در غرب، فکری به حال فروپاشی خانواده های ایرانی کنند.

 آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

زنان کارتن خواب
بله!‌ اینجا هم ایران است و اگر مجلسی ها این صحنه ها را نمی بینند،‌ می توانند تصاویرش را در مانیتورهای مجلس تماشا کنند تا بدانند دور و برشان چه می گذرد؟! چرا فقط زنان ساپورت پوش را می بینند و این زنان را نه؟!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

آقايان؛ به جای ساپورت‌پوشان؛ این تصاویر را در مانیتورهای مجلس پخش کنید!

البته این تصاویر همان طور که ذکر شد، مشتی بود نمونه خروار و اگر چشم بگشایند و اندکی از سیاسی کاری دست بردارند، واقعیت های زیادی را پیرامون شان می بینند لعلهم یتفکرون!

منبع:عصر ایران


نوشته شده توسط admin در دوشنبه, 16 تیر 1393 ساعت 8:34 ب.ظ

6 نظر

 1. واقعا جای تاسف دارد. وروز به روز به وسعت این مشکلات افزوده میشود

 2. سلام…
  سراغ هر بخشی از اجتماع و اقتصاد وفرهنگ و سیاست و….میری با انبوهی از قانون شکنی و قانون گریزی وفسادو…رویرو می شوی واینهمه درد و رنج مردم رنج کشیده ایران را وکلای مجلس ظاهرا نمی بینند الا دلواپسی آنها برای منافعشان ؛برای کرسی مجلسشان وبرای جیبهایشان و انتخابات بعدی و ….
  حالا هم درد آنها شده ممنوع التصویروممنوع البیان شدن سید مظلوم اصلاحات
  وما ماندیم که این وکلای جبهه ناپایداری آیا درایران زندگی میکنند؟؟
  چقدر سرمردم بیچاره کلاه گذاشتن؟؟
  دلواپسی برای منافع شخصی و گروهی تاچه حدوتاکی؟؟
  آیاواقعا این گروه ازنمایندگان ازساپورت پوشی بانوان نگران هستندیا منتظربهانه ای برای انتقاد واستیضاح دولت ووزرایش؟؟
  تااونجایی که ما یادمونه کل این مسائل دردولت قبلی باشدت بیشتر وجودداشت اما کسی دلنگران ودلواپس این مسائل نبود.
  وجناب آقای جنتی چه قشنگ جواب اونهارو داد اما …
  کاش مردم ما حافظه ی تاریخیشان قوی تر شود…

 3. هر چيزي جاي خودش
  اين حرف ها مجوز بدحجابي و بي فرهنگي در پوشش است

 4. زنده باشين كاش نماينده هاي اين چنيني يك درصد به فكر جواب دادن به مردم مي بودن كه البته نيستن

 5. چه درد این چه درد است که وجودمرا در برگرفته است …………مایه تاسف است

 6. سلام حالا اینا چه ربطی به مجلس داره

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه