چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “اعتیاد گسترده در استان کرمانشاه و علل پیدایش و نقش دولت و مردم در کنترل آن ” در گروه کرماشاه دیلی

دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “اعتیاد گسترده در استان کرمانشاه و علل پیدایش و نقش دولت و مردم در کنترل آن ” در گروه کرماشاه دیلی

دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “اعتیاد گسترده در استان کرمانشاه و علل پیدایش و نقش دولت و مردم در کنترل آن ” در گروه کرماشاه دیلی

کرمانشاه دیلی:  مطلب زیر جمع بندی دیدگاه های جمعی از نخبگان و فعالان منطقه در گروه تلگرامی “کرمانشاه دیلی “اعتیاد گسترده در استان کرمانشاه و علل پیدایش و نقش دولت و مردم در کنترل آن” می باشد که به شرح ذیل تقدیم مخاطبان عزیز میشود.

 • دکتر مجید حسینیمجید-حسینی

وقتی صحبت از آسیب می کنیم اول باید مفهوم آسیب را درست تعریف کنیم . آسیب یعنی عاملی که آفت مسیر یا هدف اجتماعی می شود بگونه ای که رفع آن مستلزم انرژی و وقت زیاد شود و همچنین هدف را به تاخیر بیندازد . پس هر عاملی که هدف را عقب انداخته و رفع آن هزینه بر باشد آفت است . از این لحاظ اعتیاد آفت و آسیب است . اعتیاد از آنجایی که هم هزینه می برد و هم هدف انسان یعنی کمال و سعادت را به مخاطره می اندازد آسیب است .
علت اعتیاد بطورکلی عبارت است از :
تبعیت از همسالان
الگوپذیری از محیط
والدین معتاد
هیجانی شدن و غلبه احساس بر منطق
شکستهای عاطفی و اقتصادی
تنش های خانوادگی
بیماریهای صعب العلاج
و…..
اما قطعا اعتیاد با معتاد متفاوت است . اعتیاد آفت است اما معتاد بیمار است.
استان کرمانشاه قطعا تمام این عوامل را در بر می گیرد چون الگوی اعتیاد در کشور تقریبا یکسان است اما گاهی یک عامل در نقطعه ای برجسته تر است در حالی که در جای دیگر ان عامل ممکن است درجه چندم باشد . در استان کرمانشاه غلبه احساس بر منطق و شان اجتماعی کاذب یا همان شهرت طلبی در راس همه عوامل قرار دارد و بقیه در ذیل این قرار می گیرد .
در استان ما خود برتربینی بیداد می کند لدا همین مساله خود مسایل بعدی را بدنبال خواهد آورد .
ببینید من میخواهم مشهور باشم  نه علم دارم و نه  مقامی اما کمی ثروت دارم که راه درست  استفاده اش را نمی دانم چکار می کنم؟ چند نفر که زمینه استفاده از تریاک دارند را جمع می کنم و برای انها مهمانی میدهم انها به به و چهچهه برایم می کنند پس فردا اینها مبلع من میشوند حلقه من بزرگ و بزرگتر شده و کم کم مرا “خان”مینامند و الخ ..  
یا در جمع میخواهم کم نیاورم احساسم را بر  منطقم مستولی کرده و به اصطلاح همرنگ جماعت میشوم.
الان چند عامل جدید افزون بر عوامل فوق هم مزید بر علت شده
اول : میزان متناسب جرم با جنایت اگر داشتن مواد را جنایت تلقی کنیم
دوم : سیاستهای دولت :گاهی سیاستهای غلط یا به ظاهر درست موجب تشدید آسیب اعتیاد میشود
سوم : ارزان بودن و در دسترس بودن و فراوانی مواد
چهارم : قوانین اجتماعی

اما برای مبارزه با اعتیاد چه باید کرد :
اول: صداقت در آمار
تا آمار اعتیاد امنیتی و محرمانه تلقی میشود هیچ راهکاری هرچند  صادقانه ولو کاری از پیش نمی برد
دوم : آموزش همگانی
آموزش رکن رکین مبارزه با هر آسیب است اموزش شامل اطلاع رسانی واطلاعات عرصه عمومی و ترویج دانش تخصصی و مهارتهای زندگی می شود
سوم : استفاده از متخصصان
چهارم : اصلاح قوانین
پنجم : تلاش برای محو فقر و رفاه بیشتر جامعه
ششم : افزایش شادی و شادمانی
هفتم :  کاهش بیکاری و افزایش اشتعال
نیاز به سمن ها و مراکز خصوصی هم هست و البته بحث مهارتهای زندگی مهمتر است . مدارس باید این مورد را جدی بگیرند و بجای این همه کتاب کوچک و بزرگ  بحث مهارت ها را آموزش دهند . تا وقتی اعتیاد تابوست مسایل جنسی تابوست و … هیچ آسیبی قابل حل نیست.

 • دکتر گیتی آزادی

دو مولفه مهم علل پیدایش اعتیاد به مواد مخدر است: اول دسترسی آسان به مواد مخدر در ایران
دوما پر نشدن اوقات فراغت جوانان ما سرگرمی های خود را با همسان های خود برای مصرف تجربی و اولین بار در وقت فراوانی ک دارند، جستجو میکنند و به دلیل در دسترس بودن مواد بزودی مبتلا میشوند.
مقررات و قوانین ما هم ضعف ساختاری دارد جرم یک مکانیک مبتلا با یک نظامی مبتلا ویا استاد و معلم مبتلا یکی است در صورتی که قوانین ظریفی در این رابطه باید مد نظر قرار بگیرد . قوانین برای نوجوان و استاد دانشگاه نباید یکسان نوشته شود بلکه برای کسانی که عده زیادی جوان را مدیریت میکنند باید توسط دولت اخراج شوند مانند سایر کشور های دنیا که قوانین سختگیرانه ای برای مشاغل وجود دارند.
قوانین سختگیرانه باید اعمال شود که اعتیاد گروهی و جمعی نباشد و بزرگسال بیشتر تنبیه شود و فاصله ای بین بزرگسال و نوجوان قائل شد پدر معتاد مجرم تر است از نوجوان معتاد.
نقش دولت و مردم را باید اینگونه بیان کرد.بیشتر مراقبت ها در محیط مدرسه است اساسا آموزش و پرورش نگاهی به جامعه مدرسه مانند دکه ها ومغازه ها و دست فروشان اطراف مدرسه را رصد نمیکند. بنده محیط مدرسه را واقعا موثر میدانم در جوامعی که اعتیاد رو به گسترش بود آموزش و پرورش برای رصد مغازه ها و دست فروشان به دقت وارد شد و اوقات فراغت نوجوانان را مدیریت کرد اقدامی که مطلقا در کشور ما جدی گرفته نشده است

 • دکتر قباد کاظمیقباد کاظمی

اعتياد يك مفهوم اجتماعي و يك مفهوم فيزيكي دارد. مفهوم اجتماعي آن بستگي به نوع فرهنگي دارد كه آن را توصيف مي كند. مفهوم فيزيكي آن به يافته هاي علمي و تاييد آن در آزمون هاي تجربي مربوط مي شود.
اعتياد از چند منظر قابل بررسي و امعان نظر است: ١-نگرش به اعتياد به عنوان يك عمل خلاف اخلاق ٢-نگرش به اعتياد به عنوان بيماري٣-نگرش به اعتياد به عنوان يك رفتار غير انطباقي
نگرش به اعتياد به عنوان يك عمل خلاف اخلاق : از اين ديدگاه ، اعتياد رفتاري است كه توسط فرد انتخاب مي شود . معتاد كسي است كه به جامعه و مردم آن وقعي نمي گذاردو احساس مسوليت نميكند، چنين موجودي فردي بي مبالات است و فرد معتاد با انتخاب اين رفتار به خانواده و جامعه زيان مي رساند. ازاين ديدگاه كمك به معتاد تا زماني كه دچار اعتياد است كاري عبث و بيهوده استو مجازات معتاد امري طيبعي است.
نگرش به اعتياد به عنوان بيماري:از اين ديدگاه معتاد فردي پليد يا فاقد مسوليت نيست. مشكل اصلي معتاد اين است كه نمي تواند به اختيار خود اعتياد را ترك كند.هر چند ادامه اين وضعيت براي او رنج آور است.مطلع ساختن بينار از اين بيماري و ارايه راه هايي براي بهبود آن بخشي از درمان است. در اين ديدگاه مجازات معتاد امري غير طبيعي وغير منطقي است
نگرش به اعتياد به عنوان يك وفتار غير انطباقي: از اين ديدگاه ،اعتياداختلال رفتاري است. عامل اين اختلال چيزي جدا از عوامل شكل دهنده به ديگر رفتارهاي آدمي نيست. اعتياد مانند ديگر رفتارهاي انساني آموخته مي شود. اعتياد مشكل رفتاري است، عكس العمل انطباقي فرد بر اثر مواجهه با موقعيت هاي محيطي ، خانوادگي ، اجتماعي و حتي شناختي پديد مي آيد.اعتياد گناه يا بيناري خارج از كنترل فرد نيست. فرد قرباني بيماري نيست. بلكه قرباني موقعيت هايي است كه بر او حادث مي شود و به تنهايي نمي تواند پاسخگو باشد.
از اين سه ديدگاه نظري ، ديدگاه اول كه اعتياد را خطاي اخلاقي مي داند نمي تواند ديدگاه نظري به معناي علمي آن باشد. ديدگاه دوم كه اعتياد را بيماري مي داند امروزه بيشتر در ايالات متتحد كاربرد دارد و ديدگاه سوم در اتحاديه اروپا كاربردي شده است.
نكته جالب توجه در مبارزه با اعتياد در كشورهاي اتحاديه اروپا ايجاد مناطقي تحت عنوان Red light يا چراغ قرمز در مناطق شهري است. به نحوي كه خريد ، فروش و استعمال مواد مخدر در اين مناطق آزاد است.
كدام كشور به اندازه ايران در زمينه مواد مخدر با شدت عمل برخورد كرده است؟ كدام كشور به اندازه ايران هزينه داده است؟ چقر شهيد داده ايم ؟ چقدر اعدام و حبس ابد وموقت داده ايم؟ نتيجه چه شد؟ مواد مخدر كمشد ؟ اعتياد از بين رفت يا روز به روز آمار بالا رفت؟
دنيا به سمت و سوي جرم زدايي از مواد مخدر پيش مي رود و ما هنوز به دنبال كم بودن يا سبك بودن مجازات اين جرايم هستيم.
رويكرد قانونگذار ايران در سالهاي اخير به همين سمت و سو است . بعد ازسالها از اعتياد جرم زدايي شد. مجازات اعدام اخيرا تعديل گرديد . نهادهاي ارفاقي مثل تخفيف و تعليق كه قبلا شامل مجرمين مواد مخدر نمي شد به اين مجرمين تسري داده شد و ..

 • دکتر علی محمد رشیدیدعوت دکتر علی محمد رشیدی از مدرسین دانشگاه های استان جهت عضویت در انجمن اسلامی مدرسین

با جرم تلقی کردن اعتیاد به صورت عام، تنها هزینه های بیشتری از قبیل مراقبت های پلیسی، دستگیری ها، محاکمات، زندان و اعدامها بر جامعه تحمیل شده بدون آنکه بر کاهش تعداد معتادین اثر محسوسی داشته باشد. به عبارتی سود و هزینه این عمل همتراز نیست و هزینه هایش بیشتر است. ضمن اینکه این جرم انگاری زمینه فسادهای اجتماعی دیگر مانند رشوه گیری، باج گیری و… را نیز  دامن می زند. بنابراین باید دنبال ریشه ها رفت و با آنها منطقی روبرو شد… چه بسا همین جرم تراشی ها توسط مافیای مخدر برای سودآوری بیشتر به صورتی زیرکانه القا شده باشد.
– در این مملکت شبه جزایری در اداره کشور داریم که در عین مستقل از هم بودن مرتب در کارهم دخالت و گاهی کارشکنی می کنند.
– برخی واقعا می خواهند مشکل را حل کنند اما درک درستی از مسئله وجود نداشته و در نتیجه راهی که برای حل مسئله طی می شود به ترکستان ختم می گردد.
– برخی هم اصلا موضوع را یک مسئله نمی بینند تا برای حلش راهکاری بیندیشند آن را جرم پنداشته و عزمشان را بر مبارزه با آن گذاشته اند

 • دکتر علی ظهرابی

در عرصه مبارزه با مواد مخدر به طور حتم دولت که وظایف سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، هماهنگی و نظارت را به عهده دارد در اجرا به تنهایی قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود و ضروری است از مشارکت فکری ، عملی و مالی مردم در قالب تشکل های سازمان یافته استفاده کند.
سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل درآمد زایی بیشتر در حوزه درمان فعال هستند و کمتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت می‌کنند و معتقدم اگر چنانچه مسئله درآمدزایی را کنار بگذاریم درحوزه پیشگیری از اعتیاد نقش چندانی ندارند.
اقدامات بازدارنده از مواد مخدر باید در حوزه  پیشگیری انجام شود: نگاه دولتی و حاکمیتی برای مقابله با اعتیاد در حوزه برخوردهای نظامی و انتظامی است اما در چارچوب نظام مشارکت، خانواده ها باید گامهای اساسی را بردارند.خانواده بیشترین نقش را در مقابله با اعتیاد دارد باید اقدامات کنترلی برای دوری فرزندان از مصرف مواد مخدر در سطح وسیعی به خانواده ها آموزش داده شود. باید فضای مدارس را در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر ایمن کرد، 

باید نوجوانان را از تبلیغات کاذب از سوی شبکه‌های اجتماعی درباره نشاط آور بودن انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی آگاه کرد تا آنان نسبت به این تبلیغات فریبنده هوشیاری بیشتری داشته باشند.
دخانیات و مصرف قلیان قدم های اولیه برای مصرف مواد مخدر است، متاسفانه خانواده‌ها همراه با فرزندان خود قلیان را بصورت تفننی استفاده می‌کنند که این بیشترین آسیب را به سلامتی وارد می‌کند. باید نوجوانان و جوانان را از آسیب های جدی ناشی از مصرف قلیان، سیگار و مواد مخدر آگاه ساخت.

 • حجت الاسلام حیدر محمدیشیخ حیدر محمدی

بیکاری وکمرنگ شدن باورهای اعتقادی و ارزشی و همچنین مشکلات معیشتی خانواده ها و کم اثر بودن اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر درحوزه های مختلف باعث افزایش اعتیاد و گسترش این پدیده زشت شده است.
در مجموع همه اینها؛ مقایسه ما با استان اصفهان یا یزد در قبال پدیده مواد مخدر گویای همه چیز است در حالی که این استانها به مبادی ورودی قاچاق مواد مخدر نزدیکترند. ماشهدای زیادی را در راه مبارزه باسوداگران مرگ تقدیم کردیم جمهوری اسلامی بعنوان یکی از کشورهای پیشتاز در مقوله برخورد جدی با پدیده موادمخدر در جهان مطرح است؛ بپذیریم مرزهای شرقی با همسایگان وسعت زیادی دارد و باید بلحاظ امنیتی تقویت شود؛ مصوبه مجلس هم در باب حذف گزینه اعدام برای برخی قاچاقچیان سوال برانگیزبود؛ هنوز سازوکارهای قانونی در این راستا دارای اشکالات متعددی هست.

 • آقای مسعود اکبریمسعود اکبری-نقش ایلات و اقوام در انتخابات ( تهدید یا فرصت)

۴۰ ساله است نماز و قرآن از اول ابتدایی آموزش میدهیم چند در صد جوانان نماز میخوانند؟
 اولا مدیریت کشور در بعد اجتماعی و رفع بحرانها یا کاستی ها و انحرافات اجتماعی و ناهنجاریها ، مبتنی بر فشار و اجبار یا محرومیت است و اقناع  تعطیل
دوما جای جامعه شناسان در کنترل موارد مرتبط در جامعه کجاست ؟
نیروی انتظامی و دیگر قوا ، چقدر از نظریات جامعه شناسان تبعیت میکنند
اصلا ،جامعه چقدر با هنجارهای رسمی موافق یا مخالف هست!؟
معلم ، چقدر از وجاهت اجتماعی برخوردار و صاحب نقش است؟!!
‌برای معلم ، چه نقشی قائل شده اند؟ با کدام منزلت، رفاه  ، احترام و استقلال مالی؟
ایران ، عصبانی ترین کشور و احتمالا این عصبانیت با افسردگی ، ستیزه جویی و کینه ورزی …همنوا و همپوشان است. این عصبانیت و تبعات آن خود ، “مولود “مشکل بزرگتری است و البته” مولد” خیلی مشکلات وحشتناکتر! اعتیاد ، و بخش بزرگی از اعتیاد به مثابه جان پناهی (بخوانید روح پناه) عمل میکند .بیکاری ، بخش خیلی جزیی از این زیر بناست. سقوط اخلاق بلکه انحطاط اخلاقی ، بی احترامی ، دوندگیهای بی وقفه و هراس از فردا… تفاوتهای آشکار و فاحش در بین طبقات اجتماعی و …
اینها همه در اعتیاد ، نقش دارند.
آنچه تا کنون ، عمل شده (حتی اعدام قاچاقچیان) فقط یک مسَکن بی خاصیت بوده و نه درمان

 •  آقای بهروز عباسی

دوستانی که فیلم سناتور دیده باشند متوجه میشوند علل اصلی اعتیاد چه کسانی هستند. حاکمیت ها بدون تقصیر نیستند در ضمن ما دو نوع اعتیاد مخدری داریم: صنعتی و سنتی
برای مبارزه با  هر دو هزینه مالی فراوان و شهید فراوان داده ایم برای سنتی لازم نیست این همه هزینه کنیم همه تولید افغانستان دم مرز بخریم و نابود کنیم بصرفه تر از مبارزه کردن است و یا ما همه تولید آن را تا مرزهای غربی ترانزیت کنیم به اروپا برود و ما چون اشراف اطلاعاتی قوی داریم وارادت و تولید بخش صنعتی را حتما میدانند نابود کردن آنها هم ساده است. به آمار سن اعتیاد واعتیاد بانوان هم توجه بفرمایید اعتیاد در تمام قشرها هم زیاد است آمار در میان دانشگاه و ادارت بیشتر می شود. کارمندان هم مانند بیکاران گرفتار این معضل هستند.

 •  آقای شادمان کشکولیشادمان کشکولی

موضوع مواد مخدر ‌و اعتیاد را از چند بعد می توان مورد بررسی قرار داد و به روایتی‌‌ دیگر نگاه عمده ما بیشتر‌ بر جنبه بهداشتی‌‌ و روانی و شکل بیماری‌ گونه ی ‌آن در جامعه است که تاثیرات مخرب‌ و جبران ناپذیری‌ بر ابعاد شخصیتی‌‌ از‌ لحاظ فردی و بر پیکره و بنیان خانواده وارد میکند. با نگاهی به تاریخچهٔ مواد مخدر از‌ گذشته تا امروز  می‌بینیم با پیشرفت جوامع‌ از‌ سمت سنتی‌ به مدرنیته شکل و ماهیت تشکیل دهنده مخدرات هم تغییرات زیادی کرده است یعنی از‌ ساده ترین شکل که همان تریاک و شیره تریاک ماهیتی‌ خطرناکتر و صنعتی‌ پیدا کرده است به گونه ای‌  که مواد ترکیبی و لابراتواری ساخته شده به مراتب صدها بار خطرناکتر و مهلک تر از‌ شکل اولیه مخدرات است. اما نگاه جامعه هم در این میان دچار‌ تغییر شده تا جایی که حیا و شرم افراد هم در این فقره از ‌بین رفته و جوامع دچار یک پرده دری‌‌ و سهل انگاری شدید شده است. در سنوات دور کشیدن سیگار منکر اخلاقی و عیب بشمار‌ میرفت‌ اما امروزه شاهد گسترش‌ قلیان سراها در شهرها هستیم و جوان امروز خود را ملزم به رعایت شئونات رفتاری‌ و اخلاقی در زمینه استعمال این مواد نمی بیند و نوعی‌ کلاس و پرستیژ را در این رفتار می‌بینند دیگر بعد این ماجرا جنبه اقتصادی‌ و ترانزیتی‌ این کالا از مبادی‌‌ مرزها است.  تا جایی که سالیانه از محل‌ معاملات مواد مخدر در کشور‌ ارقامی چه بسا بیشتر‌ از‌ اعتبارات عمرانی چند استان بعنوان سود به جیب مافیای مخوف مواد مخدر ‌میرود این سود مالی‌‌ انقدر زیاد و قابل توجه است که نابودی‌ جوان و هزاران جوان و متلاشی شدن کانون هزاران خانواده در پیش چشم این  سودا گران قابل تامل و دیدن نیست .
تصویب قوانین بازدارندهٔ شدید تا حدودی میتوان تاثیر‌ گذار باشد ولی‌ مشروط‌ بر اینکه عوامل نفوذی در بدنه احتمالا دولتها شناسایی و بایکوت شوند یعنی سودا گران مواد به هیچ وجه نباید امکان داشتن یک رابطه را حتی‌‌ در یک کلانتری‌ داشته باشند چه رسد به کسانی‌ که نفوذ و قدرتی‌ در دستگاهها دارند. (البته این مطلب دلیل بر صحت و اتهام زنی‌ به بدنه دولتها نیست. فقط‌ یگ گمانه زنی در چارچوب‌ یک بحث است)
بنابرین دولتها می توانند با جایگزینی رفاهیاتی بهتر‌ انگیزه لذت جویی را در این فقره از ‌بین ببرد. یعنی‌‌ مواد مخدر را چنان حقیر و پست نشان دهند که نگاه تقریحی به آن هم ایجاد انگیزه ننماید. فقر شدید، بیکاری و ناکامی های‌فردی عوامل اصلی‌ اعتیاد هستند که البته در دو قسمت اول دولتها نقش‌ تاثیر گذاری میتوانند در ریشه کنی‌ اعتیاد داشته باشند.

 •  آقای محمدرسول دهنوی

قبح اعتیاد در برخی مناطق شکسته شده است در روایات هم متعدد داریم شکستن قبح یک گناه از خود گناه زشت تر است.
نه فقط اعتیاد همه ناهنجاری ها ریشه در خانواده دارند البته لزوما به این معنی نیست که اگر مثلا سرپرست معتاد بود فرزندان هم معتاد شوند یا بالعکس. من الان موارد متعدد می بینم که افرادی از خانواده هایی بسیار متدین و … فرزندان معتاد و بزهکار دارند. کمپ های ترک اعتیاد هم جدیدا ابداع شده و محاسن و معایب زیادی دارد. نسل کنونی و در واقع نسل سوم انقلاب گرفتار و قربانی اصلی مواد مخدر شدند به چند دلیل:
۱.هیچگاه اجازه بروز و ظهور استعدادها نیافتند و همیشه سرکوب شدند.
۲.هیچگاه مورد اعتماد قرار نگرفتند.
با تمام وسعتی که این اپیدمی پیدا کرده من معتقدم حاکمیت توان  دارد که حداقل الگوهای مصرف جابجا کند.

 • آقای محمد شریفی

اعتیاد چهارمین مسئله مهم بشر است بعد از بحران جمعیت و هسته ای و خطرناکتر از دو مورد قبلی زیست محیطی
از عوامل مهم و کلی اعتیاد در کشور ما این است که کشور خودمان مدتها در کاشت تریاک دستی بر آتش داشتیم، همسایگی با افغانستان و پاکستان هم مزید علت شده و در استان ما به گمان من فقر معیشتی و بیکاری باعث تورم و عفونت فرهنگ شده و دو عامل مهم اعتیاد به حساب می آیند به همین جهت بیشترین آمار سن اعتیاد را ما در جوانان جویای کار می بینیم.
یکی دیگر از عوامل مهم اعتیاد در استان ما که زاییده فقر مادی و بعد فقر فرهنگی باشد ارتباطات نادرست در موضوع روابط عاطفی در حوزه خانواده می باشد. وجود دو مشکل قبلی در خانواده ها باعث گرایش نوجوانان و جوانان به طرف گروه دوستان شده و این امر کنترل خانواده بر فرزندان را دچار مخاطره می کند.
نقش ضعیف نهادهای فرهنگی و رسانه ها و صدا و سیما را نیز در گسترش مبحث اعتیاد نباید فراموش کرد الان برای تفریح وسرگرمی سالم و قابل دسترس در این استان چه اقدام گسترده وچشم گیری انجام شده؟
صدا و سیما برای ایجاد نشاط در مردم چه کار قابل ارائه ای دارد؟
جز اندرز و نصیحت در صدا و سیما چیزی نمی بینیم در صورتیکه از مهمترین سازمان هایی است که باید به جد بحث مهارت های زندگی را توسعه دهد چیزی که شدیدا نیاز به آن احساس می شود.
مبارزه با اعتیاد احتیاج به دو بال قانون و حمایت مردمی دارد
که البته نقش قانون و دولت و نهادهای حاکمیتی در این عرصه بیشترین تاثیر را خواهد داشت چون بعضی از عوامل اعتیاد به علت ضعف قانون و مافیای دولتی در داخل کشور است و البته کار روی بهبود اوضاع اقتصادی و به تبعش اوضاع فرهنگی در سایه یک قدرت مرکزی امکان پذیر است که همان دولت است و البته همراهی سازمان های مردم نهاد هم این کار را تسهیل میکند.
در کمپ ها هم باید حضور بازرسان با وجدان پررنگ باشد اگر نه خود کمپ ها تبدیل به مراکز اعتیاد مجاز می شوند.

 •  آقای سیدنورالدین فاطمی

عوامل زیادی در اعتیاد به مواد مخدر  می توان نام برد …
۱- دسترسی آسان به انواع مواد مخدر
۲- قوانین سست و غیر سختگیرانه در برخورد با قاچاقیان مواد افیونی
۳- ضعف دستگاههای امنیتی در هنگام ورود و توزیع مواد مخدر
۴- ضعف آموزش در سیستم آموزشی کشور پیرامون مخاطرات اعتیاد
۵- عدم آگاهی و آموزش خانواده ها و عدم رعایت اصول تربیتی
به نظرم عامل اصلی گرایش به اعتیاد در استان کرمانشاه همان ضعف فرهنگی است هرچند ما در بین اقشار تحصیلکرده هم معتاد کم نداریم. متاسفانه در بین خانواده هایی که اعتیاد به وفور یافت می شود ابتدا استفاده از مواد مخدر سنتی مثل تریاک به صورت یک وسیله پذیرایی مرسوم است ، یا برای برخی ها استعمال مواد یه جور کلاس محسوب می شود.
اهمال و سهل انگاری دولت و نهادهای قضایی و امنیتی در روند رو به رشد مصرف و توزیع مواد مخدر بی تاثیر نیست. ضعف نیروهای مبارزه با مواد مخدر، نظارت و بازرسی و اجرای قانون در ایران بر این رویه تاثیر بیشتری قرار داده است.

 • آقای جعفر قهوه ای

ارتباط اعتیاد و وضعیت اقتصادی در استان رابطه ای مستقیم دارد.
بالاترین آمار بیکاری در استان و
نبود مراکز جذب بیکاران که خود دلیل دیگری برناکارآمدی مسئولین در زمینه عدم ایجاد مراکز کار دراستان می باشد. آنجا که سرمایه دار و کسانی که از خود سرمایه ای دارند و در شهر و دیارشان مراکزی نیست که سرمایه های ایشان را به روشی اصولی به جریان بیاندازد در چنین مواقعی سرمایه ها مسیر خلافی را انتخاب کرده و برای سود بیشتر وارد بازار مواد مخدر می شوند. اگر خورده فروش ها در نظر بگیریم و عاملین اصلی را نادیده بگیریم دچار اشتباه شده ایم. کار فر هنگی بسیار ضعیفی در سطح استان صورت گرفته است تجربه نشان داده شده که تنها از تریبون نماز جمعه نمی توان با معضل اعتیاد مبارزه کرد و با پند نصیحت خشک و خالی نمی توان این مشکل را حل کرد.ایجاد سازمانها ونهادهای موازی که همگی در راستای هدفی مشخص که همان مبارزه با اعتیاد است لازمه اولیه ست. اگرمجوعه ای از ارگانها کارفرهنگی انجام دهند نه فقط در زندانها که در بیرون از زندان و در سطح شهر و استان مراکز متعدد فرهنگی و هنری دایر کنند و از طرفی نیروهای مبارزه با مواد مخدر اقدامات یکدست انجام دهند می توان تاحدودی امیدوار بود.وجود افراد قانون گریز، کسانی که می خواهند مستقل تصمیم بگیرند و به تنهایی و با اراده شخصی بدون حفظ چارچوب های قانونی وضعیت خود را بهبود بخشند نیز میتواند یکی ازعوامل باشد زیرا از نظر جامعه شناسی و روانشناسی افرادی که متکی به حرکات فردی هستند و نه فعالیت های جمعی خود را درگیر کارهای فردی و اندیشه فردی بدون مشاوره کردن با کسی کرده و از حضور درجمع و فعالیت های گروهی خودداری میکند و نهایتا به انزوا و گوشه گیری می انجامد گاهی این تک روی ها با واکنش های پر خطر مانند اعتیاد همراه است

 • آقای امید رضایی

اعتیاد در ساده ترین تعریف وابستگی روحی و جسمی به مسئله ای است. در این بحث اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و صنعتی که به وفور و در کمترین زمان ممکن در دسترس است، مد نظر می باشد.
عوامل مختلفی در اعتیاد شخص موثر است:
۱) عوامل اجتماعی؛ بیکاری: یک عامل اساسی در اعتیاد مخصوصا بین جوانان است. جوانانی که پس از فراغت از تحصیل و یا حین تحصیل دچار سرخوردگی و یاس نسبت به آینده خود می شوند به راحتی به سوی استفاده از مواد مخدر حرکت می کنند و متاسفانه با توجه به ارزان بودن و در دسترس بودن ماعد صنعتی حرکت بیشتر به این سمت و سو است.
در دسترس بودن مواد مخدر: مواد مخدر به راحتی و در کمترین زمان ممکن قابل خریدن است.
فقر مالی و فقر فرهنگی:متاسفانه فقر چه در بعد اقتصادی و چه در بعد فرهنگی با گرایش به مواد مخدر است. در مورد فقر مالی متاسفانه گرایش شدیدی به مواد مخدر وجود دارد اما این دلیلی برای وجود رابطه مستقیم فقر و اعتیاد نیست چرا که بسیاری از خانواده های فقیر هستند که با عزت نفس زندگی می کنند.
در مورد فقر فرهنگی هم وجود سنتهایی که فرضا شامل پذیرایی از مهمان است و یک ناهنجاری به حساب نمی آید رواج پیدا می کند.
عدم کنترل مناسب از سوی دستگاههای دولتی: باندها و مراکز خرید و فروش مواد مخدر به وفور در شهرهای مختلف کاملا قابل مشاهده هستند.خانه ها، پارکها، مدارس و… همه و همه محلی شده برای پخش مواد مخدر و فربه شدن روز به روز باندهای افیونی.
۲) عوامل خانوادگی؛طلاق: ماحصل خانواده های از هم گسیخته فرزندانی است به دلیل نداشتن پشتوانه ای محکم راه حرکت برای اعتیاد برایشان بسیار هموار است.
سستی ارتباط بین اعضای خانواده:
فرزندانی که مسائل و مشکلات خود را به دلیل نداشتن رابطه مناسب با والدین و دیگر اعضا بیان نمی کنند و در خود نگه می دارند، سفره دلشان را در بیرون باز می کنن و خطر افسردگی و افتادن در دام اعتیاد بسیار بالاست.فرهنگ گفتگو در خانواده ها ضعیف است.
سطح پایین سواد در خانواده ها:
پایین بودن سطح سواد در خانواده ها ممکن است در تربیت صحیح فرزندان تاثیر گذاشته و باعث انشقاق بین اینگونه خانواده ها و فرزندان نسل جدید شود.
۳) عوامل فردی؛ این قسمت تا حدودی متاثر از قسمتهای قبل است. خانواده و اجتماع در شکل گیری شخصیت فرد بسیار تاثیر گذار هستند. اما عواملی هستند که خود فرد نیز بالشخصه در آنها می تواند تاثیر مستقیم داشته باشد یا ناشی از بعضی بیماری ها باشد.
_عدم پایبندی به ارزشهای انسانی
_اختلالات روحی و روانی
_بیماریهای جسمی که شخص برای تسکین و با دستور یا بدون دستور پزشک مواد مخدر استفاده می کند.
_عدم توانایی (نه) گفتن به عنوان یک مهارت
متاسفانه شرایط جامعه ما به شکلی است که براحتی با انواع مواد مخدر و نحوه استفاده از آن حتی در سنین پایین آشنا می شود و پس از آن نیز شخص به دلیل عدم آگاهی صحیح برای مبارزه به راحتی معتاد می شود, معتاد شدن همانا و انواع جرمها در جامعه همانا…حمل مواد مخدر, دزدی برای خرید مواد, قاچاق مواد مخدر

 •  راضیه منصوریراضیه منصوری

اعتیاد به مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مشهود است که میتوان گفت متاسفانه در سطح وسیعی جامعه دچار این بلیه خانمانسوز شده است. از اعتیاد به عنوان سرخوش نما هم یاد میشده همین کلمه سرخوش نما بنده را یاد مطلبی از یک پژوهشگری انداخت که درباره زمینه گرایش جوانان به اعتیاد تحقیقات زیادی انجام داده و یکی از نتایج این بوده که بیشتر مصرف کنندگان موادمخدر در پی رسیدن به احساسی هستند که بهتر از احساس فعلی آنها باشد و بتواند تنوع و هیجانی فراتر از وضعیت کنونی برای آنها ایجاد کند…
نوعی نارضایتی از وضعیت موجود که آنها را به سمت هیجانات کاذب و تخیلی و زودگذر می کشاند و گرفتار رنجی دائم و همیشگی می کند هرچند این بخشی از زوایای پنهان این معضل است و چیزی که عیان و مسلم هست اینکه چه زندگی هایی که بخاطر اعتیاد به جدایی می انجامد, چه کودکانی که از کانون خانواده و محبت والدین بی بهره می شوند, چه لبخندهایی که محو می شود و اشک هایی که فرو می غلتد و زنده هایی که به شکل تدریجی در خاموشی می میرند و می میرانند…
وقتی که نقش معلم ها بعنوان سازنده و پرورش دهنده انسانیت نادیده گرفته می شود و آنها را با مشکل معیشت و کسری منزلت مواجه می کنند و اما در مقابل عده ای پول می گیرند تا مردم را بگریانند و اغلب استعداد و ابزار صرف پروردن نسل افسرده و غمگینی می شود که برای حل مشکلات اساسی با چالش و بن بست های مداوم و سختی روبرو می شوند و درمی یابند که چقدر فاصله است میان آنچه که باید باشند و آنچه که هستند و هیچ جایی برای تخلیه هیجانات روحی خود نمی یابند شاید پناه بردن به اعتیاد راه آسانی ست تا واقعیت های زندگیشان را از نظرشان مخدوش کند و آفریننده ی اندک لذتی برایشان باشد اما این یک نامساوی بزرگ است: لذت را اندک بردن و رنج را مداوم کشیدن…
مشکلات شخصی و روانی و خانوادگی و اجتماعی و آموزشی و حتی سیاسی همه و همه از علل انحطاط یک شخص و سقوط روح انسانهایی ست که شاید اگر از شرایط مساعدی بهرمنده بودند در رشد و بالندگی و خلاقیت و نوآوری و پیشرفت جامعه خود تاثیر بسزایی داشتند اما قربانی شوم سرنوشتی می شوند که باعث  نابودی خود و آرامش خانواده ها و جامعه می شوند و برای دیدن این رنج عظیم قدرت ها تماشاچیان خوبی هستند…

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, 19 آذر 1396 ساعت 6:51 ب.ظ

1 نظر

 1. اعتیاد به موادمخدرپدیده ای است که متاسفانه بیشترجوامع به نسبت درگیرپیامدهای ناخوشایندآن ازجوانب مختلف (اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و…) هستند. البته دربعضی جوامع مشکل هنوزبدان حد نرسیده که ازآن بتوان بعنوان یک آسیب یادکرد. وامایک پدیده وقتی به آسیب اجتماعی تبدیل میشود که دارای مشخصات زیرباشد: یکم داشتن منشا اجتماعی، که نه تنها عده کثیری ازآن دچارمشکل گردند بلکه جامعه بطورکلی ازپیامدهای آن متاثرشود. دوم داشتن یک تعریف اجتماعی، یعنی بوسیله افرادوگروههایی که درگیرمسائل اجتماعی هستند بعنوان یک آسیب بسیارجدی شناخته شده باشد (هورویتز، ۱۹۶۸). وسوم اینکه درچهارچوب یک کاراجتماعی قابل حل است ونه بصورت صرفا فردی (هانسل، ۱۹۹۰). هانسل بعنوان مثال میگوید که ازبین بردن بیماری فلج اطفال درگرویک حرکت اجتماعی نیست، بلکه با تزریق آمپول بطورانفرادی میتوان آنرا ازمیان برد. اما رفع مشکل اعتیاد نه یک کارفردی بلکه نیازبه یک حرکت اجتماعی وحتی سیاسی درسطح ملی دارد.

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه