یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

رد ادعای دکتر فلاحت پیشه از جانب پرویز رزمدیده؛ یکبار صادقانه زبان به سخن بازکنید/دیگر بیش از‌ این با غوغا سالاری‌ جایز‌ نیست / ذهن مردم و نگاه مردم را خسته کرده اید /ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین اقوام و مذاهب/ اگر شما افتخار غرب کشورید چرا اسلام آباد در آمار‌ بیکاری در صدر آمار کشوریست ؟/از سهام داران جدید کاشی کاژه برای مردم بگویید/ عملکرد پر سر و صدا ولی در میدان عمل پوچ و بی نتیجه شما

رد ادعای دکتر فلاحت پیشه از جانب پرویز رزمدیده؛ یکبار صادقانه زبان به سخن بازکنید/دیگر بیش از‌ این با غوغا سالاری‌ جایز‌ نیست / ذهن مردم و نگاه مردم را خسته کرده اید /ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین اقوام و مذاهب/ اگر شما افتخار غرب کشورید چرا اسلام آباد در آمار‌ بیکاری در صدر آمار کشوریست ؟/از سهام داران جدید کاشی کاژه برای مردم بگویید/ عملکرد پر سر و صدا ولی در میدان عمل پوچ و بی نتیجه شما

رد ادعای دکتر فلاحت پیشه از جانب پرویز رزمدیده؛ یکبار صادقانه زبان به سخن بازکنید/دیگر بیش از‌ این با غوغا سالاری‌ جایز‌ نیست / ذهن مردم و نگاه مردم را خسته کرده اید /ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین اقوام و مذاهب/ اگر شما افتخار غرب کشورید چرا اسلام آباد در آمار‌ بیکاری در صدر آمار کشوریست ؟/از سهام داران جدید کاشی کاژه برای مردم بگویید/ عملکرد پر سر و صدا ولی در میدان عمل پوچ و بی نتیجه شما

 فلاحت پیشه

پرویز‌ رزمدیده عضو شوری شهر اسلام آبادغرب در خصوص اظهارات دکتر فلاحت پیشه مطلبی ره منتشر نموده که مشروح آن را به نقل از کانال صدای جامعه در ادامه مشاهده می کنید.

پاسخ پرویز‌رزمدیده منتخب مردم در شورای‌ شهر به برخی اظهارات فلاحت پیشه در بازنشر صحبتهای این نماینده

کرمانشاه دیلی: پرویز‌ رزم دیده که نزدیک به بیست سال است بعنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر فعالیت داشته است در‌آخرین اظهارات خود پاسخ نماینده اسلام آبادغرب‌ در مجلس شورای اسلامی‌ شهر را اینگونه داده است:

وی عنوان داشت در چندین نوبت شاهد ادعاهای‌ عجیبی از نماینده محترم مجلس‌ اقای‌ فلاحت پیشه بوده ایم که جای‌ بسی‌ تعجب و تاسف دارد.

ایشان سابقا از‌ تریبون مقدس نمازجمعه و اخیر‌ نیز‌ در‌ قالب‌ آرشیو پایان سال برخی رسانه ها بازنشر داده شده است ادعاهای غیرواقعی‌ و غیرمنطقی‌ و بیشتر در راستای تایید خود و رد دیگران و توجیه وعده های به بار ننشسته مطرح کرده اند.

رزم دیده عنوان داشت هرکس‌ نداند هر انسانی خودش به خوبی‌ میداند چقدر حامل حقیقت و صداقت است. بنده بعنوان عضو شورای‌اسلامی شهر در ادوار گذشته و حال که مردم بزرگوار و فهیم بنده را لایق دانستند مباحثی‌ دارم درخصوص ادعاهای‌ عجیب نماینده محترم؛

  اولا”فکر میکنم مردم به سطحی‌ از آگاهی و هوشیاری‌ در شناخت ادبیات خیلی‌ از‌ افراد رسیده باشند جناب آقای فلاحت پیشه شما نماینده حوزه انتخابیه دو شهرستان اسلام آبادغرب‌ و دالاهو هستید و این عجیب نیست که شما برای توجیه کارهای‌ نکرده و عدم توانایی‌ پس‌ از‌حضور بیش‌ از‌ یک دهه در مجلس بیاید مسئولین محلی را محکوم کنید درحالی‌که شما باید تزریق‌ کننده تسهیلات و اعتبارات حوزه خود باشید و مدافع حقوق از‌دست رفته این مردم…

آیا تصور میکنید مردم مطلع و شاهد اعمال ما نیستند؟ آیا خبرت هست که امروز هرشخصی به واسطه پیشرفت های حوزه فناوری و رسانه از جزئیات تمام فعالیت ها باخبرند و بنده فکر میکنم شما اشتباه محاسباتی در سیاسی کاری خود داشته اید زیرا این سیاستها و گفتار درمانی ها شاید در یک دهه گذشته برای شما جواب داده است اما بافضای فکری امروز‌ جامعه همخوانی ندارد.

شما گفته اید (من در مجلس‌هفتم و هشتم دوبار بودجه آوردم و برگشت خورد)سوال من این است : بازگو کنید کی? چه زمانی? و با چه مستنداتی? این بودجه جذب شد و برگشت خورد? اگر هنوز جایی برایی منصف بودن دارید یکبار صادقانه زبان به سخن بازکنید نه با آینده نگری و سیاسی کاری و…

جناب آقای دکتر لطف کنید غیر از نامه هایی که میشود همین الان هم از‌سربرگهای‌ باقی مانده دوره هفتم و هشتم در تاریخ همان زمان پاراف کرد اگر دال براین ادعا چیزی‌ هست عنوان کنید یا شاید این ادعا در آرشیو اسناد و افتخارات و دستاوردهای بین المللیتان با دستاوردهای نامعلوم حوزه انتخابیه مظلومتان قاطی شده و اشتباه مطرح کرده اید چون همچین چیزی را بنده به صراحت رد میکنم.

شما عنوان داشته اید جلسه گذاشته ام با معاون وقت وزیر کشور و معاونت عمرانی وزارت کشور اما شورای شهر وشهردار اسلام آبادغرب حضور پیدا نکردند اول با کدام دعوت و کدام اطلاع؟ ما بعدا”در رسانه فقط از هیاهوی شما متوجه شدیم زحمت چنین جلسه ای را کشیده اید.

در ضمن فرض براین میگذاریم شما جلسه گذاشتید و به ما ابلاغ کردید و ما نیامدیم مگر شما نماینده اسلام آبادغرب نیستید چرا دست خالی‌ برگشتید چرا شما جذب اعتبار و امتیاز نداشتید؟

دیگر جایز‌ نیست بیش از‌ این با غوغا سالاری‌ پیش‌ رفت چون ذهن مردم و نگاه مردم را خسته کرده اید اگر حجم فعالیتهای‌ بین المللیتان کم شد و مجال خواب داشتید پنج دقیقه قبل از‌ خواب شبانگاهی‌ زمان خوبیست برای بازنگری در رفتار و گفتار که با خود بگویید چه کرده اید؟

این سوال همه مردم است اگر شما فرزند این دیارید اگر شما غرب‌ کشور را با افتخارات خود آذین بسته اید چرا امروز‌ این گوشه کوچک از‌غرب کشور یعنی‌ اسلام آباد و دالاهو این همه مظلوم است و در آمار‌ بیکاری در صدر آمار کشوریست ؟

چرا مردم باید هزینه شوند تا شما از فضای‌ بین الملل تحلیل و تفسیر کنید؟ 

مرسوم است افراد از چیزهایی که ندارند بسیار‌ دم میزنند و حرف دارند برایش و در این راستا ادعای جالب دیگری طرح کرده اید و عنوان کردین خیلی بد است که وارد فضای ایلی‌ و عشیره ای‌ شویم!! فقط‌ میتوانم بگویم این شهراز جنبه جغرافیایی و محیطی  کوچک است و اعمال ما بخوبی در معرض دید همگان است این سخن از‌ شما بسیار بعید بوده است به صراحت میگویم هیچکس به اندازه جنابعالی توان و استعداد در‌ ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین اقوام و مذاهب  و عشیره گرایی در‌ تمام این سالها  نداشته است.

آقای فلاحت پیشه اسلام آباد و دالاهو سالهای‌ سال بود مردمانش‌ با آرامش‌ و صلح و دوستی و وحدت مثال زدنی دوشادوش هم بودند که شما با سیاستهای  غلط برای احاطه قدرت منجر به کاشتن بذر دشمنی‌ و تقابل بین بسیاری‌ از‌ اقوام را فراهم ساختید و به بسیاری‌ از طیف هایی که پدید آورنده موجودیت امروز شما بودند توهین کردید و با خط کشی  قومی و طایفه ای و حذف و تقابل از‌نگاه قومی و عشیره ای‌ حتی باعث‌ سوخت بسیاری‌ از‌ نخبگان و شایستگان قومی خود نیز شدید و بارها گفته و خواهم گفت کلهر بزرگ و ریشه دار است و سیاه سیاه کلهر مردمان دغدغه مند و نجیبی دارد و براین باورم سیاه سیاه اصیل اهل تظاهر، ریا، دروغ و بی‌صداقتی و اختلاف افکنی نبوده و نیست.

و اما آقای نماینده در جدیدترین تقابل قومی و حذف و ساقط‌ کردن مخالفان انتخاباتی خود میشود از شرکت کاشی‌ کاژه و سهام داران جدیدش‌ برای مردم بگویید و شفاف کنید ماهم شنونده هستیم , ابهاماتی در بین مردم و اذهان آنها پیش آمده است دراین خصوص مردم را روشن کنید ممنون میشویم.

جناب اقای فلاحت پیشه بنده بعنوان نماینده مردم در شورای شهر شما را برای عملکرد تمام دوران فعالیتتان به مناظره دعوت میکنم امیدوارم که بتوانید مدافع عملکرد  باشید . عملکرد پر سر و صدا ولی در میدان عمل پوچ و بی نتیجه شما گویای این است .

اگر کسی اسلام آباد ودالاهو را در‌این دوران ندیده و مشکلات مردم را نشناسد تصور میکند این دیار را به خودکفایی و رفاه کامل رسانده اید. غافل از این، پس‌ از‌ این همه هیاهو هنوز نه خبری‌ از‌ فرمانداری‌ ویژه است نه خبری از کاهش‌ نرخ بیکاری‌ و نرخ مشکلات عدیده مردم است….

خداوند همه مارا به راه راست هدایت کند….آمین…

پرویز‌ رزم دیده نماینده مردم در‌شورای‌ اسلامی شهر اسلام آبادغرب 

منبع: کانال صدای جامعه اسلام آبادغرب

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, 20 اسفند 1396 ساعت 10:49 ب.ظ

25 نظر

 1. درود بر شرف پرویز رزمدیده انصافا و بدون تعارف حقایق و ناگفته های چند ساله را مطرح کرده اند
  شیر مادر حلالت باد که درد دل قاطبه مردم را عنوان کرده ای

 2. درود بر مردم غیور و شریف اهل حق
  که برادران و خواهران همیشگی ما هستند
  و و درود بر پرویز‌رزمدیده که بی‌کتمان همیشه حرف حق را زده است
  این شهر بدترین دوران خود را زمان فلاحت پیشه گذارنده
  کسی که استاد تمام د…….. و …………و تظاهر است
  به خوبی‌میشناسیمش…من سیاه سیاه هستم و از وجودد پر از ………. و ………………این چهره ………….طلب شرم دارم و اگر وی سیاه سیاه هست بنده هیچ نیستیم و تعلق‌خاطری‌به این ایل غیور ندارم

 3. آقای رزم دیده خودت عامل نفاق و دودستگی بین شیعه واهل حق هستی تمام دسیسه ها زیر سرشماست .از……………….. که یک ……………….. را با ……………….ازمردم محترم اهل حق به اینجا رسید انتظاری بیشتر ازاین نیست.توهین به بزرگان آدم را بزرگ نمی کند  شما در حد فلاحت نیستی

 4. همه میدانند عامل نفاق ودودستگی خودت هستی

 5. درودبر صداقت که از کلام پرویز رزمدیده نمایان متبادر است بلاخره مردی با جسارت باید روزی قامت راست کنه واز ……… و …………… و سیاسی کاری بگه وافشا کنه ..پس ای مرد بزرگ واقعا حق گفتی.درود ودرود.

 6. از کارخانه شیشه و لاستیک چه خبر سردار؟؟؟حرفهای آقای رزم دیده واقعیت داردناراحت نشید حقیقت تلخه با غوغا سالاری و هیا هو که نمیشود کار کرد اگه شما برای این شهر کار کردی چرا طبق آمار رسمی که به چاپ روزنامه کیهان هم رسید اسلام آباد بیکار ترین شهر کشور درآمد؟؟؟؟ مگر شمابه جلیلیان نتاختی به خاطر اینه چه پستی در مجلس گرفتی خودت الان چه پستی داری ؟؟؟مگر بغض شما برای بیمارستان دوم شهر نترکید بیمارستان کجاست؟؟؟ مگر بغض شما برای جوانان بیکار نترکید کجاست آن همه کارخانه که وعده دادید؟؟؟ شما در یک میدان بی رغیب نماینده شدید واین هیچ افتخاری ندارد

 7. آخه کدام بغض؟ ؟ البته من میدانم حقیقت بغض گرفتن صندلی سبز مجلس بود .که با آن همه طرفند بدستش آورد ، دیگه این همه هیاهو، فیلم وسناریویی بیش نبود؟ حالا زمزمه رفتن به کرمانشاه رو داره ..گلی که بعد از سه دوره به سر همشهری هایش زد میخاد به سر مردم فهیم کرمانشاه بزنه.پس باید مواظب بود؟ ؟!

 8. با سلام خدمت کاربران عزیز من فرزند یکی از رانندگان تاکسی شهر ا

  سلام آبادغرب می باشم………………………….. الان ماشالله آقای زمدیده به واسطه شورا علاوه………………………………………….. شده!حال اینکه پدر من ………………………………….! قضاوت با خوانندگان عزیز که آقای رزمدیده چطوری با ………………………………!ضمنا این آقای زمدیده اول عملکرد خودش را در طی چندین دوره شورا به مردم گزارش میداد اونوقت از دیگران انتقاد میکردند.خودش سرمنشا اختلافات قومیه! نود درصد ناوگان حمل ونقل شهری متعلق به هم کیشان ایشان می باشد. اگر تک رای جامعه محترم اهل حق نبود ایشان جایگاهی در شورا نداشتند.

 9. جناب فلاحت پیشه اگر فکر کردی بدون نیاز به بچه های اسلام آباد نمایندهکرمانشاه می شوی، خیلی اشتباه فکر کرده ای، ماهیت زیبایت را برای مردم کرمانشاه روشن خواهیم کرد طبل توخالی

  1. با وجود سرادر جاسمی نماینده مردمی کرمانشاه ؛در استان هیچ جایگاه برای حشمت فلاحت وجود ندارد.

 10. واقعا طبل توخالی….صدا دهل له دور خوشه مردم دی چند بار گزیده میشوید کسگم؟!

 11. آی مردم به خدا این نماینده کارش فقط ……..گویی و فرار از وعده های پوشالیست که نتونسته اجرایی کند !! حالا میخواد این همه تقصیرات رو به دیگران تحمیل کند

 12. جناب آقای رزم دیده با عرض ادب و احترام خدمت مردم شریف اهل حق عرض میدارم شما اگر اعتباری کسب کرده اید مرهون اتحاد واحترام بین تمام اقوام کرد خصوصا برادران اهل حق و شیعه و تسنن  وایضا جایگاه ومرتبه سید بزرگوارجناب آسید نصرالدین حیدری که مورد احترام تمام اقوام منطقه میباشید هستید لطفا ماحصل حضور چندین باره ی خودرا در شورای شهر لیست بفرمایید.سپس زبان به نطق تفرقه افکنانه و تخریب گرانه باز نمایید

 13. ………………………………………

 14. این آقا که خودشو سیاسیا اصیل وبنه مال معرفی کرده دروغ میگه اتفاقاازپشت کوه آمدن هنوز فامیلاشان پشت کوه هستند.ضمنا 2سال دور فلاحت پیشه چاچلوسی کرد تاسمتی گرفت وآدم نمک خور ونمکدان شکنه خیلی هم آدم مزوری هست

 15. تو علی محفلی هستی عزیزم. خوددت رو ناراحت نکن !؟ پرویز خان رزم دیده عین واقعیت روگفته. .و همیشه واقعیت تلخه تلخ. دیگه باید ازاین شهر بری.

 16. علی آقا منم میشناسمش این آقای بنه مال ……………….
  این یک واقغیت تاریخی است آدما درمورد چیزی که ندارن زیاد حرف میزنند
  این آقای ……………… همیشه باد به قب قبه میندازه وخودش را موجه نشان میده درحالی که طبلی تو خالی بیشتر نیست .
  نجابت آن است اگر کسی تکه نانی ……………. ……………… حرمت نان رابگیری نمک …………..

 17. جناب اقای دکترفلاحت پیشه باسلام شمابدون شک خوبیهایی داریدولی انصافا این مواردی که جناب رزمدیده بیان داشتندتنهابخشی ازبدیهای شماست به خودبیاییدوباکمک گرفتن ازخداوندواحترام به نظرهمه ی مردم بدون درنظرگرفتن قوم ومذهب وجناح جبران کنیدزیادوقت نداری امامی توانیدانشاءالله

 18. کاری به رزمدیده ندارم. اما گوشه کوچکی از ماهیت پر پیچ وخم فلاحت گفته ه…… هم داره رییس هیات مدیره کاشی کازه میشه دال بر صحت صحبت رزمدیده است .در همه دوران وادیان ودر بین تمام سیاست مداران تفرقه افکنان بین ایلات وطوایف جزای سختی داشتند …

 19. جناب راستگو واقعیت رو فرمودی.اینها باید از این شهر برن.البته خودشان خوب فهمیدن ودارن یکی یکی میرن .چون میدانن دیگه جایگاهی تواین شهر ندارن .آخه سه دوره کلاه بسه؟؟؟؟؟

 20. جناب رزمدیدە عزیز؛شما چرا خودتان برای نمایندگی مجلس کاندیدا نمیشوی؟!چون این توانایی رو در خودتان نمیبینید؛چند نفر از بستگانت را در ادارات اسلام آباد استخدام کردی؟؟؟دکتر فلاحت پیشە اگە مثل شما عمل میکردند الان بایستی برادرهایش رو در ادارات شهرستان بە کارگیری میکرد.باور کن اگر شما نمایندە مجلس میبودید ادارات این شهر از ایل و تبار خودت بود.

 21. رزم دیده دالگ دو دو له لید بارید. اگر چهار نفر مرد پیدا بشه ومحافظه کاری نکنه و واقعیت ها رو بگه ملت اینقدر لطمه نمی بینن.درود بر مردباغیرت.

 22. جناب آقای دزد دیده برو به جهنم خودت و این سایت از عوامل تفرقه بین مردم هستین لعنت به هر چه تفرقه اندازه .
  آقای نامحترم خودت تو این بیس سال اینقدر بالا کشیدی که نمیدونی کجا جاش بدی شواری شهر تا امثال تو رو داره این شهر هیچ تغییری نمیکنه .

 23. سلام ……………….. هست
  شمادونفرآبروی اسلام اباد وبردین نه شوری عملکرد خوبی داشته نه نمایندگی خاک برسراین شهربااین همه نخبه چه افراد …………. ………. ……… برسرکارهستند

 24. با سلام خدمت عوامل سایت کرمانشاه میلی
  که این چند سال زحمت زیادی برای تفرقه انداختن در شهرستان اسلام آبادغرب کرده اند بدون شک یکی از عوامل کینه و نفاق در سطح شهرستان سایت کرمانشاه میلی میباشد که این چند سال عملا به صورت میلی عمل کرده است و هیچ وقت سعی در انتشار حقانیت نداشته زیرا گفتن حقیقت باعث کوچک و حقیر شدن خودشون شده امید است سال ۹۷ این رویه زشت و ناپسند را کنار گذاشته و به دنبال دوستی و اتحاد بین تمام اقوام قدم بر دارد .

 25. آقای رزمدیده حرکت شماقابل تحسین است طرف چمچه اش ته دیگ خورده مطمئن باش برای همیشه کارش تمام است.

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه