دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷

شعر شاعر پیشکسوت اسلام آبادی برای آیت الله هاشمی رفسنجانی

شعر شاعر پیشکسوت اسلام آبادی برای آیت الله هاشمی رفسنجانی

شعر شاعر پیشکسوت اسلام آبادی برای آیت الله هاشمی رفسنجانی

 روح الله شرفی

بدرود یاور خمینی
نغمه بجان آمد ویک راز شد
خسته دلی صاحب اعجازشد
مستی نام تو چه غوغا نمود
قفل دل زمزمه را وانمود
شاهدشعرم چوسخن سازکرد
نغمه بنام تو هم آوازکرد
همدم شعرم سخنش سازشد
زمزمه اش همدم این رازشد
گوش بفرمان تو بازآمدم
مست مرامت به نیاز آمدم
خویشتن ازخویش جداساختم
حلقه ی دلرابه درانداختم
موهبتی گشت تمنای دوست
این دل دیوانه فریبای اوست
از غم هجران رخش سوختم
عشق زدرگاه دل آموختم
باز درآن لحظه نجاتم بداد
وای چه خوش آب حیاتم بداد
دوش دوباره به صفای زمان
راه فتاد این دل وشد ارمغان
راه بسوی دل خود بازکرد
نوحه سرایی زغم آغاز کرد
دلبر دیرینه زجان سیرشد
همدم آن ناله ی شبگیرشد
هاشمی از خانه خوددورگشت
عاشق آن عزت منصورگشت
راه بسوی ملک آغاز کرد
عشق بیان گشت ورهی بازکرد
دوش بجان بود وسخن فاش بود
درسخنش باز چه کنکاش بود
راه سیاست به رهش باز بود
بسکه به هر غایله اعجاز بود
هرسخنی گفت بجان می نشست
دام پلیدان جهان می گسست
بانگ سیاست بجهان گشت ساز
هاشمی آمد و رهی کرد باز

راه نمازش به سخن بسته شد
خطبه ی جانش زسخن خسته شد
دور شد ازخطبه ی دلدادگی
فاجعه شد همدم دلدادگی
خطبه ی او خطبه ی ببداربود
لفظ کلامش سخن یار بود
دوش به سرمنزل خوبان نشست
بغض دلش را به جماران شکست
در سخنانش همه ابراز بود
متن سخن های دلش راز بود
شاد که از گاه به درگاه رفت
عاقبت این قافله با آه رفت
روح و روانش به شهامت نشست
جام حسودان زمانه شکست
حامی گردونه چه هشیار بود
منتظر مقدم آن یار بود
حیف در این خانه دگر یار نیست
همدم رهبر به شب تار نیست
همدم رهبر چه گهر بار رفت
یاور این خانه چه پربار رفت
در سخن رهبری ابراز داشت
خدعه ز راه و هدفش باز داشت
حیف حسادت همه را کرده مست
حیف سبوی لب مستان شکست
شاد به ارواح مریدان عشق
نغمه سرایان و شهیدان عشق
شاد به آنان که چو جان آمدند
همدم شیرین سخنان آمدند
روح و روانت به ابد شاد باد
وحدت تو بر همه ارشاد باد
***روح این بزرگ مرد تاریخ شاد باد***
بیستم دی ماه نود و پنج (روح اله شرفی)

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:00 ب.ظ

دیدگاه