جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

عدم تناسب ارائه ليست با ساختار اجتماعي شهرستان در انتخابات شورا / دکتر جواد مرادی

عدم تناسب ارائه ليست با ساختار اجتماعي شهرستان در انتخابات شورا / دکتر جواد مرادی

عدم تناسب ارائه ليست با ساختار اجتماعي شهرستان در انتخابات شورا / دکتر جواد مرادی

 جواد مرادی

کرمانشاه دیلی: در خصوص مطلب منتشره از جناب آقاي فريد هاشمي و نقد جناب آقاي علي ايزدي بر مطلب ايشان لازم است ابتدا از نقش ارزنده سايت محترم كرمانشاه ديلي و مدير محترم آن تشكر نماييم كه  زمينه تضارب آراء را فراهم نموده اند و به انتشار اين مطالب مبادرت مي ورزند و سپس از آن دو عزيز بزرگوار سپاسگزار باشم كه براي رشد و پيشرفت شهرستان اسلام آباد غرب  دغدغه  دارند و همين احساس مسئوليت و دغدغه مفيد  است كه آنان را به بيان نظرشان  واداشته است ،هرچند كه نقطه نظرات متفاوتي ابراز داشته اند.
در ارتباط با با انتخابات شوراي اسلامي شهر لازم است به اين نكته مهم توجه شود كه اساسا اين انتخابات به شدت تحت تاثير ساختار اجتماعي منطقه اي است و بايد به عوامل مهم شكل دهنده ساختار اجتماعي در هر منطقه اي توجه داشت و نوع انتخاب هاي صورت گرفته از جانب مردم و نيز تيپولوژي انتخاب  شوندگان  محترم نيز مرتبط با همين ساختار است.
از انجا كه نگارنده عميقا معتقد به نظريه “جامعه بي كودك “استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر رناني ميباشد ،معتقدم  مهمترين دستاورد انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا چيزي غير از تمرين دموكراسي براي جامعه پذيري هر چه بيشتر افراد نيست ، و اين نوع از انتخابات بستری است كه ميتوان با بهره گيري از آن براي رشد و بلوغ  جامعه تلاش نمود ، چرا كه شورا اگر بتواند بعنوان نهادي مردمي و غير حاكميتي در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي ايفاي نقش  سازنده بنمايد ميتواند به روند اجتماعي شدن شهروندان و خصوصا تعميق مشاركت داوطلبانه و آگاهانه كمك نمايد ،وگرنه در حوزه هاي عمراني و خدمات شهري اگر شورا تشكيل هم نميشد همين كارهاي عمراني  و خدماتي ، با انتصاب شهردار از جانب دولت هم الزاما بايد انجام ميگرفت.
دخالت افراد و شخصيت ها ي محترم و موثر منطقه و ورود مستقيم آنان با ارائه ليست در اين نوع از انتخابها با ساختار اجتماعي شهرستان تناسب و همخواني ندارد. ضمن آنكه بايد اذعان نمود امروزه نميتوان بر اهميت و نقش سرمايه هاي نمادين بي اعتنا بود .

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, 15 اسفند 1395 ساعت 8:49 ب.ظ

1 نظر

  1. سلام جناب آقای مرادی،از بذل توجه و عنایت تان سپاسگزارم و به زودی به نقدتان پاسخ خواهم داد.

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه