چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

چرایی کم طاقتی و خشونت شهروندان تهرانی / دکتر ستار پروین

چرایی کم طاقتی و خشونت شهروندان تهرانی / دکتر ستار پروین

 چرایی کم طاقتی و خشونت شهروندان تهرانی / دکتر ستار پروین

 دکتر ستار پروین

منبع خبرگزاری ایرنا – تهران

 نابرابری اجتماعی و خشونت

کرمانشاه دیلی: یک عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: نزاع و درگیری یک رفتار خشونت بار است که در مقوله رفتارهای پرخاشگرانه جای می گیرد.
ستار پروین اظهار کرد: خشونت رفتاری است که یک فرد یا گروهی با برنامه یا بدون برنامه به شکل عینی و ذهنی علیه خود یا دیگری صدمات روانی، اجتماعی و و جسمی اعمال می کند.
وی تصریح کرد: آمار آسیب های اجتماعی به طور کلی در کشور بسیار بالاست، این مساله نشان می دهد نباید صرفا به دنبال عوامل خرد و فردی در شکل گیری آنها باشیم، بلکه حجم بالای انواع آسیب های اجتماعی از جمله نزاع و درگیری بیانگر آن است که ریشه این مسائل، عوامل ساختاری جامعه است.
پروین گفت: در جامعه ای که فاصله عمیقی بین داشته ها و واقعیت های زندگی افراد با ایده ال ها و انتظارات آن ها هست؛ در جامعه ای که حداقل به شکل ذهنی، آینده برای بخش عمده ای از افراد پرابهام است و یا ناامنی ذهنی نسبت به آینده وجود دارد؛ در جامعه ای که محرومیت نسبی برای بخشی از افراد برای رسیدن به ایده آل ها احساس می شود؛ در جامعه ای که مرز خواسته ها و آرزوها مشخص نیست؛ در جامعه ای که نابرابری اجتماعی- اقتصادی نمود دارد ؛ در جامعه ای که افراد به طور مکرر در طول روز تحت تاثیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند و در جامعه ای که پول و ارزش های مادی بر شئونات زندگی و همه روابط انسانی ما، حاکم شده، طبیعی است که انتظار رفتارهای خشونت بار از همه آحاد جامعه از جمله جوانان داشته باشیم.
به گفته وی، در واقع روی آوردن بخشی از افراد جامعه برای رسیدن به انتظارات از طریق ابزارهای غیرقانونی و نامشروع «از جمله رفتارهای خشونت بار» می تواند پیامد این وضعیت اجتماعی باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، در گذشته خشونت ها عمدتا در محیط بیرون و در خیابان ها و فضای عمومی اتفاق می افتاد اما اکنون شاهدیم که خشونت به درون نهادهای جامعه پذیری همچون خانواده و مدرسه هم کشیده شده، مثلا این خشونت را در خانواده علیه کودکان و یا علیه سالمندان، علیه زنان و مردان می توانیم مشاهده کنیم.
وی تصریح کرد: این وضعیت به این معناست که خانواده و مدرسه که در هر جامعه ای وظیفه تربیت و انتقال ارزش های جامعه را عهده دار هستند، خود قربانی خشونت ها شده و به باور برخی صاحبنظران«کژ کارکرد» شده و یا کارکرد خود را از دست داده اند بنابراین نه تنها اثرگذاری این دو نهاد اصلی جامعه در کنترل خشم افراد کم شده است بلکه خود قربانی خشونت شده اند.

* نابرابری بیشتر؛ خشونت بیشتر
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خشونت را از 2 بعد می توان بررسی کرد، گفت: یک بعد آن مربوط به کسی است که خشونت می ورزد و بعد دیگر بزه دیده و یا قربانی خشونت است که هر دو نیازمند پژوهش های بیشتری هستند؛ قربانی شناسی یا بزه دیده شناسی یکی از حوزه های علمی است که در بسیاری از کشورها پیمایش ها و مطالعات خاص خود را دارد ، موضوعی که در کشور ما مغفول مانده است، در این گونه پژوهش ها، ویژگی کسانی که قربانی خشونت می شوند از نظر جنسیت
، طبقه و سن مورد توجه قرار می گیرد.
این کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به تاثیر برنامه های صدا و سیما در تشدید نابرابری های اجتماعی، افزود: فیلم ها و سریال ها، انتظارات و توقعات را افزایش می دهد، به طور مثال تجمل گرایی در این برنامه های تلویزیونی ترویج می شود، در حالی که درصد محدودی از افراد جامعه ما به این صورت زندگی می کنند.
پروین تصریح کرد: نمونه دیگر پخش برنامه های آشپزی از تلویزیون است، حال آنکه که بخشی از افراد جامعه محتاج حداقل های معیشتی هستند، این برنامه ها فاصله افراد با واقعیت ها زندگی خود را افزایش می دهد و افراد با دیدن آنها تحت فشار قرار می گیرند.
وی افزود: انتظارات جامعه باید محدودتر شود، برنامه های تبلیغاتی و محتوای رسانه ها نیز باید کنترل شده و منطبق بر طبقه متوسط و پایین جامعه باشد نه صرفا تبلیغ ایده ال ها و واقعیت های زندگی قشر مرفه زیرا با ترویج ارزش های طبقه ثروتمند که برای قشر پایین دست نیافتنی است، طبیعی است که برخی افراد برای رسیدن به ارزش های مذکور به رفتارهای خشوت بار ، جرم و و انواع آسیب های اجتماعی رو بیاورند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: نابرابری های اجتماعی به ویژه نابرابری های اقتصادی در جامعه – در بعد عینی و ذهنی آن – مشاهده می شود و این شکاف و احساس محرومیت نسبی روز به روز بیشتر می شود، این مساله آستانه تحمل افراد را کاهش می دهد و باعث می شود به خشونت و رفتارهای خشونت بار رو بیاورند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه خشونت نیز گفت: بخشی از این راهکارها مربوط به واقعیت های ساختاری جامعه است که باید اصلاح شود، ما باید برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی و کاهش نابرابری اجتماعی در کشور چاره اندیشی کرده و برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم که حالت شعارگونه هم نداشته باشد، کشورهایی موفق شده اند آمار خشونت و جرم را کاهش دهند که احساس محرومیت نسبی و فاصله واقعیات و انتظارات جامعه را به حداقل رسانده اند زیرا هر چقدر این فاصله ها زیادتر شود، طبیعی است که انتظار انواع آسیب های اجتماعی مثل خشونت را داشته باشیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش این آسیب ها در کشور اظهار کرد: با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در جامعه و حاکمیت وجود دارد می توان این مسائل را حل کرد یا حداقل تقلیل داد به شرطی که بتوانیم واقعیت های جامعه را به صورت علمی و واقع بینانه ببینیم و برای آنها برنامه ریزی کنیم.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, 08 اسفند 1396 ساعت 11:29 ق.ظ

دیدگاه