یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

کدام نقشه راه؟ / نصرت سپهر

کدام نقشه راه؟ / نصرت سپهر

کدام نقشه راه؟ / نصرت سپهر

 نصرت سپهر

براستی با کدام نقشه را ه به شورا میاید؟؟!
این سوالی است که در سالهای گذشته لازم بوداز قبل می پرسیدیم وبعد تصمیم به انتخاب گرفته میشد .!!!
آیا واقعا اینچنین بود برادر؟؟!
چرا نبود ؟!بعد تو سر خودت زدی ومیزنی چرا چرا؟؟!!؟!
نوشدارو بعد مرگ سهراب ؟!شما به خودت نگفتی این همه دروغ چگونه عملی میشود ؟؟؟!!این است نقشه را .؟؟!
آیا باید “”هرکس خول بکید سر پپگ خویو””؟؟؟
هر کسی دنبال آجری است برای ساختمان خودش !! ما باید تفکر سیستمی را بپزیریم وخرد جمعی ایجاد نماییم نه اینکه هرکسی … حلقه مفقوده این شهر تفکر سیستمی است باید آنرا زیر آگراندیسمان ببریم نمایانش کنیم وآوانگارد برنامه هایمان شود .تا اول آنرا ببینند
“”بقول لرها تاآب تو لوله بگردد “”.
نمیگردد هرکسی دنبال قطعه خودش است کمتر کسی دنبال اتصال لوله ها است تا آب دران جریان پیدا کند
تا ما شاهد شادابی پیشرفت ونتیجه عملکرد مثبت هرکدام در برنامه هوی شهری باشیم
“”آری برادر چگونه ساخته میشود””چپی له دولی “”یعنی همین این ساختن عمارت بر موج    “به چه درد تو من این اون می خوره !!؟
آن وعده های …. شما می دانید که هم فکری وهمگرایی  برای ایجاد جریان انتخاب اصلح از ضروریات است
  تا کمتر گول  این حرفهای ششمن یه غاز که مثل ساختن عمارتی بر موج بی نتیجه بخورند ؟!؟بیسوادان هیچی ..!!!شما  …شما چرا گول وعده هیچ وپوچ می خوری…؟؟!!!
میگویند: یک مسلمان هیچوت از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود !!!!
ما چند بار ازاین دروغهای واهی بی محتوا وبی ریشه وبی منطق برخی ها باید فریب بخوریم چند بار ؟؟! نتیجه را ما می بینیم
“””.آنچه عیان است چه حاجت به بیان است””
برگردیم به نقشه راه::
برای این شهر نقشه اجرایی بهبود وضعیت شهری…..نیاز است….
●وضعیت بهداشت ونظافت شهری.
●راه های بهبود وضعیت حمل ونقل شهری
●راهکارهای عملی بهبود وضعیت فضاسازی شهری
●بهبودوضعیت درامدهای شهرداری
●بهبودوضعیت ساماندهی ساخت وسازهای بی رویه وبهم ریخته
●بهبودوضعیت فرار از عوارض شهری و…
●بهبود وضعیت پرسنل کارآمد ومتخصص وراضی از کار
●نظارت بهتر بر ساخت وسازها و..
●فضا سازی والمانهای مناسب شهری
●ساماندهی چاله چوله های شهری و..
●ساماندهی هرچه بهتر دست فروشها
●ساماندهی مشکلات حاشیه ای شهری
●اجرای پروژهای فرهنگی بمتظورارتقاءفرهنگ شهر نشینی
●ساماندهی آرامستان.
●ارتقاء امکانات رفاهی برای مردم
●ایجاد ا تباط بهتر با ادارات وارگانهای شهری
●نظارت جدی تر بر عملکرد پیمانکاران
●و…..این موارد هرکدام نقشه اجرایی وعملیاتی خاص شهری نیاز دارد  .این موارد یک ا زهزار مواردی شهری است که نیاز به نقشه اصولی علمی وقابل اجرا باتوجه به امکانات وتوان دارد .
●آیا تمام توان نخبگان شهر ما در شهرداری وشورای شهر همین بوده؟؟؟؟ مسلما خیر انتخاب برخی درست نبوده !!””نکرده کاری تا کند کاری صد عون دراری””
هرکاری تخصص وتجربه وفکر خلاق خودش را نیاز دارد .شورای شهر نیز…

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, 13 مهر 1395 ساعت 9:16 ب.ظ

4 نظر

  1. عزیزم سپهر جان از الان برنامه انتخاباتی میدی گلم ایول بابا

  2. خدایی این اقا خودشم …………………. میزنه توی عمرم اینقدر…………….. ………….. نخونده بودم

  3. به موارد اساسی خوبی با اختصار وکوتاه اشاره کردید .
    دست مریزاد استاد سپهر

  4. شما ی سوزن به خودت بنداز ی جوالدوز به دیگران

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه