شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۳

اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان کرمانشاه و اسلام آباد غرب دوره متوسطه و راهنمایی

اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان کرمانشاه و اسلام آباد غرب دوره متوسطه و راهنمایی
  • اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان شهرستان کرمانشاه و اسلام آباد غرب در دوره های متوسطه و راهنمایی

 

اسلام آبادتایمز: اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان شهرستانهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب در دوره های متوسطه و راهنمایی اعلام شد. همچنین فردا اسامی پذیرفته شدگان مدارس نمونه استان کرمانشاه  در دوره های متوسطه و راهنمایی اعلام می شود.

 

 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

 

مهلت ثبت نام از تاریخ یکشنبه ۵ / ۳ / ۹۲ تا چهارشنبه ۸ / ۳ / ۹۲ می باشد.

 

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

احمدی

بنفشه

عبدالعلی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۳۰

متوسطه

احمدی

مهدیه

علی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۶۲

متوسطه

احمدی پناه

ملیکا

ساسان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۰۱

متوسطه


احمدیان

پردیس

حمید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۱۲

متوسطه

ارجین

ستاره

الیاس

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۱۰

متوسطه

افضلی

سیده مژده

سید سعداله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۱۸

متوسطه

اکبری

عاطفه

لطف اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۳۳

متوسطه


آهنی

مریم

رمضان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۳۳

متوسطه

بابائی

کیمیا

سعید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۹۵

متوسطه

باقری

عاطفه

جلیل

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۲۱

متوسطه

باقری

حسنا

برار خاص

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۲۶

متوسطه

بختیاری

رضوان

پرویز

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۴۹

متوسطه

بدری

زهرا

نصرت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۹۹

متوسطه

پرندین

فائزه

علی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۰

متوسطه

پرون

شقایق

کیومرث

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۵

متوسطه

ترده

سمیرا

مرادحسین

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۲۸

متوسطه

جعفری نیا

نیکی

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۹۴

متوسطه

جلیلیان

فاطمه

احمد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۸۵

متوسطه

جوادی

فاطمه

مروت

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۱۰

متوسطه

جوهری

کوثر

حسن

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۷۳

متوسطه

خسروی پور

سارا

اسداله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۴۲

متوسطه

خوشبخت

کوثر

جهانگیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۵

متوسطه

درویشی

نیلوفر

علی نجات

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۷۰

متوسطه

رجبی

زینب

مجید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۰۹

متوسطه

رجبی

سارا

فرامرز

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۳۶

متوسطه

رحمن آبادی

نسیم

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۶۹

متوسطه

رستمی

فاطمه

جلال

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۹

متوسطه

رستمی

زهرا

رسول

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۳۵

متوسطه

رستمی جلیلیان

زهرا

رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۰۰

متوسطه

رشیدی

شیما

مراد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۹۶

متوسطه

رضایی

کوثر

صفدر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۴۳

متوسطه

رضائی

فاطمه

مجتبی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۰۷

متوسطه

رمضانی نیا

شیما

شهسوار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۵۱

متوسطه

زادسر

مریم

اردشیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۴۸

متوسطه

زرپوش

یاسمن

مراد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۲۵

متوسطه

زمانی

سارا

جبار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۰

متوسطه

سنجابی

ساحل

صوفی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۴۳

متوسطه

شهبازی

زهرا

مجتبی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۵۱

متوسطه

صادقی

نرگس

احمد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۰۳

متوسطه

صادقی

فاطمه

صادق

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۴۷

متوسطه

صفری

صدف

خلیل

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۲۹

متوسطه

صیدی

مبینا

وحید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۱۲

متوسطه

عسگری

راحله

عباس

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۱

متوسطه

فتاحیان

مریم

اردشیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۷

متوسطه

فرامرزی

پریا

ماشاءالله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۴۸

متوسطه

فیلی

دنیا

ماشالله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۱۰

متوسطه

کاظمی

فاطمه

علی اصغر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۱۴

متوسطه

کاظمی

آیدا

بابک

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۸۲

متوسطه

کرمی

فاطمه

نصرت الله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۸۱

متوسطه

کرمی

لیلا

ایرج

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۰۳

متوسطه

محمدخانی راد

فاطمه

غلامحسین

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۵۰۲۰۱۳

متوسطه

مرادزاده

نگین

حشمت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۱۰

متوسطه

مرادی

زهرا

محمد باقر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۶۰

متوسطه

مصطفایی

فاطمه

شهریار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۶

متوسطه

میفری

لعیا

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۰۴

متوسطه

میرزایی کلهر

حسنا

علی آقا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۵۹

متوسطه

نظری

کوثر

قدرت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۷

متوسطه

نظری

پردیس

غلامرضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۷۹

متوسطه

ولدبیگی

سمانه

شیرخان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۰۱

متوسطه

یارویسی

مهتاب

جواد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۷۱

متوسطه

 

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

اعظم

علی

عزت اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۶۵

متوسطه

اکبری پور

مهیار

اکبر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۶۰

متوسطه

الفتی

محمدحسین

بهروز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۴۵۰۲۰۹۰

متوسطه

امیر محمد

جهانی

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۴۷

متوسطه

آدمی

حسین

اقبال

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۱۰۵

متوسطه

بابایی

امین

صید محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۹۵

متوسطه

بختیار پور

محمدعلی

هاشم

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۵۵

متوسطه

بساطی

امیر

امید علی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۸۳

متوسطه

پورباقر

کاویان

ارسلان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۳۸

متوسطه

پورنامدار

محمد

افشین

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۳۵

متوسطه

پیلوایه

امین

سیاوش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۰۸

متوسطه

جلیلیان

محمدرضا

شیرزاد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۱۰۴

متوسطه

جهانی

سهیل

جمعه

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۳۴

متوسطه

حسین پناهی

عماد

عبید

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۱۰۷

متوسطه

حیدری

اشکان

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۶۸

متوسطه

خادمی

محمدحسین

منوچهر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۲

متوسطه

خدایاری

مجید

رضا

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۱۸

متوسطه

دارابی

سینا

سیاوش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۴

متوسطه

ذاکری اصل

رضا

کیومرث

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۰۱

متوسطه

رجبی

محمد رسول

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۱۹

متوسطه

رزم پوش

فرشید

قاسم

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۶۱

متوسطه

رستمی

صابر

سلمان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۶

متوسطه

رشیدی فر

محمد رضا

سعداله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۰۷

متوسطه

رضوی

عرفان

هوشنگ

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۷

متوسطه

روشن روان

مهدی

سرتیپ

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۷۴

متوسطه

سجادپور

محمدمهدی

اله داد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۸۷

متوسطه

سفیدی

علی

هادی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۱۵

متوسطه

سلمانی

محمد هادی

علی اشرف

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۹۱

متوسطه

سوخته زار

فردین

خلیل

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۶۱

متوسطه

شاهماری

محمدحسین

عزیز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۵۵

متوسطه

شاهمرادی

رضا

حشمت الله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۵۲

متوسطه

شریفی

علیرضا

خسرو

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۳

متوسطه

صادقی

امیرحسین

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۶۰

متوسطه

صید محمدی

امیرحسین

منصور

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۸۴

متوسطه

صیدمحمدی

محمدحسن

رسول

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۱۱

متوسطه

عبدی

محمدحسین

سهراب

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۳۸

متوسطه

عسگری

سهند

خشایار

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۹

متوسطه

عظیمی جدی کهق

محمدامین

تورج

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۴۶

متوسطه

علی زاده

روزبه

بهروز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۰۶

متوسطه

فتحیان

امیر

اردشیر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۴۲

متوسطه

فرهادیان

امیرحسین

جعفر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۷۹

متوسطه

فلاح

محمدرضا

محسن

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۲۳

متوسطه

فلاحی

محمدصادق

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۹۶

متوسطه

قدیمی

سامان

مصطفی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۴۸

متوسطه

کرمی

عرفان

لطف اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۰

متوسطه

کاکایی

امیرحسین

مسعود

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۶

متوسطه

کهزادی

علی

نریمان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۴۳

متوسطه

محمدی

محمد امین

فریبرز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۶۵

متوسطه

مرادی

پوریا

حشمت

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۵۱

متوسطه

مرادی

محمد جواد

فرهاد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۱۹

متوسطه

مومن پور

محمد رسول

سیروس

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۹

متوسطه

نادری

محمد رضا

حسنعلی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۶۷

متوسطه

ناصری نیا

امید

ولی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۵

متوسطه

ناصری نیا

ادیب

حبیب

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۷۶

متوسطه

نجفی

آرش

جهانبخش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۳۲

متوسطه

نجفی راد

امیرحسین

نعمت اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۶۵

متوسطه

نجفی

امیرحسین

موسی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۴

متوسطه

هاشم نیا

محمد رسول

غلام

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۱۱

متوسطه

ویسی

امیرحسین

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۵

متوسطه

ویسی

امین

رضا

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۲۲

متوسطه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

ابراهیمی

پارمیدا

عبدالحمید

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۰۵۰

متوسطه

امیری

فاطمه

فرزاد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۰۸۴

متوسطه

امیریان شجاع

مژده

علی اکبر

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۰۵

متوسطه

امینی

آیدا

قباد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۶۲

متوسطه

توحیدی فر

شیوا

محمد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۲۷۰۲۱۵۵

متوسطه

حاجی آبادی

زینب

بختعلی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۱۱۵

متوسطه

خالصه

ثنا

علی اشرف

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۰۸۳

متوسطه

خسروی

ساحل

جلیل

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۱۵۱

متوسطه

دهکانی

مهرناز

غلام رضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۲۱۴۵

متوسطه

رجعتی

مهشید

جلال

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۱۰۵۴

متوسطه

رشیدی

صبا

شاپور

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۱۳۲

متوسطه

رضایی یکدانگی

شقایق

شهرام

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۰۸۴

متوسطه

سلیمی

یاسمن

کامران

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۲۱۷

متوسطه

شاهملکی

زکیه

علی اصغر

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۰۳۶

متوسطه

شفائئ

یاسمن

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۱۱۴۰

متوسطه

شیراوند

مریم

سیروس

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۰۴۶

متوسطه

صادقی آرام

صبا

علیرضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۱۹۸

متوسطه

صیدی شکری

کوثر

هادی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۰۸۶

متوسطه

عزتی

شکوفه

مصطفی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۱۰۷۸

متوسطه

عزیزی منش

کوثر

خسرو

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۰۴۷

متوسطه

فاطمه السادات

فیض جوادیان

سید حسن

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۷۳

متوسطه

فضیلت

مریم

محمود

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۱۶۵

متوسطه

قاسمی

شقایق

ابراهیم

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۲۲۵

متوسطه

قبادی علی آبادی

نیلوفر

یحیی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۴۷

متوسطه

قربانی

زهرا

حبیب اله

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۹۰۲۱۰۱

متوسطه

کریمی

مریم

حشمت اله

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۱۸۳

متوسطه

محمودی خلیلانی

شکوفه

هوشنگ

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۰۷۴

متوسطه

مدارایی

تارا

فریبرز

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۲۸۱

متوسطه

مرادی

سپیده

محمدرضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۰۰

متوسطه

میرمحمدی

شقایق

حجت

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۱۹۴

متوسطه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

ابراهیمی

محمدحسین

علیرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۱۱۴۸

متوسطه

الماسی فرد

محمدرضا

بیژ ن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۰۶۶

متوسطه

امیری

امین

حمیدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۱۱

متوسطه

امیری

علی

رضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۱۰۰۱

متوسطه

بنکداری

محمدحسین

غلامعلی

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۱۹۴

متوسطه

پرواره

روزبه

ناصر

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۳۲

متوسطه

چقا میرزا

سینا

تاج بخش

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۲۹

متوسطه

خسروی

امیررضا

ابراهیم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۱۰۱۳

متوسطه

دائی پور

محمدرضا

اکبر

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۶۳

متوسطه

دبیری

محمد

صمصام

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۱۰

متوسطه

دلگشائی فر

محمد

جلال

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۰۷۷

متوسطه

رحمانی

امیرحسین

حمیدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۲۴۲

متوسطه

سپهریان

محمد

حسین

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۱۰

متوسطه


سپیده دم

سید محمد امین

سید ابوالحسن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۱۶۶

متوسطه

سلیمانی

محمدرضا

بهرام

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۱۳۳

متوسطه

سهرابی جم

علیرضا

سعید

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۷۳

متوسطه

سیدالماسی

سیدمهدی

سیدهوشمند

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۰۵

متوسطه

شهبازی

امیر حسین

قهرمان

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۱۸۲

متوسطه


طلیعی

امیرحسین

علی اشرف

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۷۶

متوسطه

عظیمی

امیرعباس

شاپور

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۹۸

متوسطه

فرهادی پیر غیبی

رضا

کریم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۰۳

متوسطه

فریدونی

محمد

ابراهیم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۱۱۵

متوسطه

قادری

آرمان

کیانوش

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۷۸

متوسطه

قجری

مجید

بیژن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۱۱۸

متوسطه

قنبری کرمانشاهی

محمدجواد

محمدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۰۲۴

متوسطه

محمد سبحان

رحیمی

رمضان

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۵۳

متوسطه

محمدی

یونس

حسین

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۳۹

متوسطه

محممدی

ادریس

عبد الکریم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۱۲

متوسطه

مرادی

محسن

موسی

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۵۶

متوسطه

مرادی

آرمان

علیرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۱۳۷

متوسطه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

اسد بگی

کیمیا

جواد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۲

راهنمایی

اسلام پناه

فاطمه

امید

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۲۴۱

راهنمایی

اکبری

نگین

علی آقا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۰

راهنمایی

اکبری

هانیه

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۷۷

راهنمایی

الفتی چقاگلانی

زهرا

بیژن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۲۱

راهنمایی

الماس وندی

زهرا

جلیل

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۲۴۵

راهنمایی

امامی

هانیه

جهانگیر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۱

راهنمایی

امیری

محیا

کیقباد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۷۷

راهنمایی

امیری

ساغر

غضنفر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۶۱۸۴

راهنمایی

ایمانی

آنیتا

فریبرز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۲۲

راهنمایی

آقائی سربرزه

نسیم

ایرج

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۱۲

راهنمایی

بابایی

پیوند

بهروز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۹۳

راهنمایی


برفی

آتوسا

کوروش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۸۸

راهنمایی

پارسایی تبار

پارمیدا

افشین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۸۸

راهنمایی

پرنیان

هستی

روح اله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۰۹

راهنمایی

پناهی زنگنه

روژین

یزدان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۱۸

راهنمایی

جلیلیان

سحر

اسفند یار

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۶۳

راهنمایی

جمشیدی

فاطمه

حسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۲۷

راهنمایی

چشمه سفیدی

یاسمین

قاسم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۹۷

راهنمایی

حجت زاده

کیانا

کیوان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۰۹

راهنمایی

حسن زمانی

فاطمه السادات

سید محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۶۱

راهنمایی

حسینی نژاد

غزل

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۷۸

راهنمایی

حشمتیان فر

مریم

مسعود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۴۷

راهنمایی

حمیدی زاده

شقایق

عبدالله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۵۵

راهنمایی

حیدری

هستی

بهمن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۶۱

راهنمایی

حیدری

دلنیا

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۸۰

راهنمایی

حیدریان

زهرا

حسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۶۵

راهنمایی

دارابی

مهتاب

عزالدین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۸۵

راهنمایی

دارابی داربخانی

پرند

نادر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۶۰

راهنمایی

دهنوی

فاطمه

جعفر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۲۱۶

راهنمایی

رادناصر

مبینا

مهرداد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۹۴

راهنمایی

رحمانی

کیمیا

یداله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۴۹

راهنمایی

رحمتی فر

سارا

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۲۹

راهنمایی

رستم پور

سارا

بهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۲۵۵

راهنمایی

رشیدی

سارینا

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۲۲۴

راهنمایی

رشیدی

حسنا

شامراد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۴۱۱۸

راهنمایی

رضائی

مهتاب

سام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۹۶

راهنمایی

سپاسی

طاهره

بهزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۲۷۰۴۰۳۹

راهنمایی

سپهر

سارا

وحیدرضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۲۴

راهنمایی

سعیدی فر

پریا

رضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۲۳۱

راهنمایی

سلطانی فر

نازنین

مرتضی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۳۶

راهنمایی

سلمانی

تارا

امیرحسین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۱۷۹

راهنمایی

سهرابی

هستی

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۴۰۰۲۰۰۱

راهنمایی

سهیلی

یاسمن

منصور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۲۷۰۴۱۱۲

راهنمایی

سیدامیرخانی

عطیه السادات

سیدمصطفی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۸۵

راهنمایی

شا محمدی

زهرا

یداله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۳۷۰۴۱۰۱

راهنمایی

شاه ابراهیمی

شقایق السادات

سید باقر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۴۳

راهنمایی

شفیعی

هانا

نوراله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۱۶۰

راهنمایی

شکری

فاطمه

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۱۷۲

راهنمایی

صادقی

پارمیس

بیژن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۱۹

راهنمایی

صادقی یگانه

پرنیان

مهدی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۷۰

راهنمایی

صفری زاد

نگین

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۹۶

راهنمایی

عینی سنقر آبادی

فاطمه

داریوش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۳۳

راهنمایی

غلامی

سارینا

فرامرز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۲۴۳

راهنمایی

فتاحی

مریم

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۲۹

راهنمایی

فخری

آیدا

محمود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۲۳۲

راهنمایی

فیروزی

ارغوان

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۷۸

راهنمایی

قادری

کیمیا

کاظم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۵۹

راهنمایی

قبادی

طهورا

حسین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۷۰

راهنمایی


قربانی

پردیس

کورش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۸۵

راهنمایی

قنبری

نازنین

کورش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۵۰

راهنمایی

کاظمی نجف آبادی

اسراء

مصطفی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۳۶

راهنمایی

کرمی

هستی

احمد رضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۷۰

راهنمایی

کریمی

سارا

شهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۱۱

راهنمایی

کریمی

دیانا

سلمان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۰۳

راهنمایی

کمری

سارینا

شاپور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۵۹

راهنمایی

کهریزی

نگین

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۰۳

راهنمایی

کیانی

هلیا

امیر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۴۳

راهنمایی

کیخسروی

کیمیا

فتح الله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۶۰

راهنمایی

گل چین

کوثر

بهروز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۰۸

راهنمایی

گومهء

درسا

فیض اله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۶۴

راهنمایی

محمدی

آیسا

ناصر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۲۳۲

راهنمایی

مرادی

سارا

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۱۰

راهنمایی

مرادی

مهشاد

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۰۵۲

راهنمایی

مرادی خانقاهی

مهدیس

ابراهیم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۰۴

راهنمایی


مرادی

زهرا

ایمان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۳۷۰۴۰۴۷

راهنمایی

مشعشعی

ساناز

شهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۲۳۰

راهنمایی

مطهری فر

یاسمن

خداداد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۳۹

راهنمایی

ملکی جعفر آبادی

مریم

شاپور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۵۰

راهنمایی

منصوری فر

ستایش

مرتضی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۲۷

راهنمایی

موءمنه

فاطمه

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۳۰۳۰

راهنمایی

نادری

هستی

برومند

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۱۴

راهنمایی

ناصریون

فاطمه

فرزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۰۱

راهنمایی

نعیمی

نرگس

مرتضی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۱۰

راهنمایی

نقیب زاده

یاسمن

علیرضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۱۲

راهنمایی

نوروزی درخشانی

کوثر

قاسم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۰۶۲

راهنمایی

نوری

زهرا

مسعود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۳۱

راهنمایی


نیازی

فاطمه

کیوان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۹۸

راهنمایی

وطن دوست

روژانو

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۶

راهنمایی

ویژه ئی

ثمین

بهزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۳۴

راهنمایی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

ابراهیمی

رسول

ناصر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۷۶

راهنمایی

اجاقی

پرهام

محمدحسین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۲۹۷

راهنمایی

ادیب

محمد رضا

اکبر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۰۹۳

راهنمایی

الفتی

علیرضا

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۱۱

راهنمایی

الماسی

محمدسعید

مجتبی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۴۸

راهنمایی

الیاسی

محمد شروین

سعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۰۵۷

راهنمایی

امیریان

محمد جواد

نورزاد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۱۶۸

راهنمایی


آتش زمزم

شهاب

جواد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۱۱۱

راهنمایی

آرمند

امیر سعید

محمد علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۱۷۰

راهنمایی

آزادی

پارسا

علیرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۴۰

راهنمایی

آزادی

علی

کرم اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۷۸

راهنمایی

آسوده

عباس

فیض اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۱۵

راهنمایی


آقائی

محمد مهدی

فرامرز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۱۰۲

راهنمایی


باباخانی

علی

نجفعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۱۷۰۱۱۶۱

راهنمایی

باقر آبادی

امیر

داود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۷۲

راهنمایی

بلندبخت

آرین

فریدون

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۵۱

راهنمایی


بیات

محمدمهدی

محسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۴۳

راهنمایی

بیگرضایی

رضا

حمیدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۱۲۶

راهنمایی

پات

محمد پارسا

پرویز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۱۰۶

راهنمایی

پارسا

محمدی

طاهر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۹۹

راهنمایی

پرندین

مهدی

حمید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۶۴

راهنمایی

پرواره

رضا

ماشاءا….

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۶۴

راهنمایی

پژمان

محمد

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۳۷

راهنمایی

پورداد

سیدمحمدسینا

سیدسعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۱۴۳

راهنمایی

جسری

فرهنگ

ثمین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۶۵

راهنمایی

جعفری

علیرضا

عبدالرحیم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۱۸۵

راهنمایی

جلیلیان

مهدی

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۰۰۲

راهنمایی

جوادی زاده

ارشیا

نامدار

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۴۰

راهنمایی

حاصلی

علی

عزت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۰۳۲

راهنمایی

حسن پور

علی

فردین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۶۲

راهنمایی

حشمتی

علی

اسدالله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۲۵

راهنمایی

حقیقی

علیرضا

مجتبی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۰۶۵

راهنمایی

خان محمدی

محمدمهدی

منوچهر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۱۷۰۱۰۸۱

راهنمایی


خانه ساز

یونس

مهدی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۱۸۳

راهنمایی

خدایی

امیرمحمد

محمدعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۲۱۱

راهنمایی

خردمندی

محمد

سعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۰۱۵

راهنمایی

خندان

رادین

محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۰۲۰

راهنمایی

دارائی نور

امیر

حسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۰۴

راهنمایی

دیباوند

محمدرضا

مسعود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۶۶

راهنمایی

رحمانی

علی

اله کرم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۱۱

راهنمایی

رخزادی

سپهر

ارسلان

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۲۷

راهنمایی

رستمیان

مهدی

کیومرث

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۷۲۰۰

راهنمایی

رضائی

بنیامین

آرش

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۰۶۷

راهنمایی

رضویان

امیرحسین

عادل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۱۸

راهنمایی

رهبری

علی

محمدصادق

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۱۶۷

راهنمایی

روشنی

علی

مرادعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۹۳

راهنمایی

زارع

نوید

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۷۱۸۶

راهنمایی

زارعی حسن بقعه

محمدجواد

احمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۶۰۱۰۰۹

راهنمایی

ساعی

سامان

محمد کریم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۰۹

راهنمایی

سلیمی

آرمان

عبداله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۲۴

راهنمایی

شریفی

امیر حسین

ایرج

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۶۷

راهنمایی

شریفی لرستانی

یحیی

عبدالعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۵۸

راهنمایی

شهبازیان

علیرضا

اسداله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۱۱

راهنمایی

صوفی

آمانج

حمید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۰۰۱۰۲۰

راهنمایی

صید مرادی

سینا

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۱۷۰۱۱۰۱

راهنمایی


عباس آبادی

محمد علی

نعمت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۷۱

راهنمایی

عباسی

محمدعارف

نیکزاد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۰۸۸

راهنمایی


عبدالهی پور

یونس

یوسف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۲۵۴

راهنمایی

عطائی

هادی

احمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۳۲

راهنمایی

علیمرادی

سهند

برومند

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۷۱۸۶

راهنمایی

عنایتی

شایان

والی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۱۷

راهنمایی

فتاحی

ایمان

قادر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۵۲۰۲۰۱۹

راهنمایی

فرامرزی

علی

جواد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۱۰۱

راهنمایی

فلاحی تبار

محمدمهدی

غلامعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۱۷۶

راهنمایی

قبادی

محمدحسین

کامبیز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۵۴

راهنمایی

قربانی

اهورا

علیرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۲۵

راهنمایی

قمرنیا

تحسین

هوشنگ

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۷۴

راهنمایی

کرمی نوروزآبادی

پارسا

حجت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۲۲

راهنمایی

کریمی

دانیال

علی اکبر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۱۶۶

راهنمایی

کاظمی صالح

محمدامین

ابراهیم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۵۰

راهنمایی

کاوسی

آرین

اله بخش

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۳۸

راهنمایی

کرمی

عرفان

ظفر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۵۲۰۲۰۰۸

راهنمایی

کیاور

کسری

منصور

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۶۴

راهنمایی

گل زار

ارشیا

بهروز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۷۱۶۷

راهنمایی

ماسو ری

محمدمهدی

اردشیر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۷۰۱۹

راهنمایی

محمدی

علی رضا

محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۷۶

راهنمایی

محمدی

پارسا

یوسف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۰۹۴

راهنمایی

محمدی

کسری

عارف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۰۹۶

راهنمایی

محمدی

مهدی

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۲۶

راهنمایی

مرادی

یاسین

غلامرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۱۴۸

راهنمایی

مرادی

سینا

مسعود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۴۱

راهنمایی

موسوی چقابوری

سیداحسان

سیدعادل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۰۴

راهنمایی

میرزایی

نیما

خلیل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۸۲

راهنمایی

میری

امیرصدرا

محمدامین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۰۴۵

راهنمایی

نادری

امیرحسین

بابک

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۴۱

راهنمایی

نظری

محمدمهدی

حسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۲۵

راهنمایی

نیلوفری

احمدرضا

غلامرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۷۱۴۶

راهنمایی

 نیازی  یاسین  محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۱۶۴

 راهنمایی


یارویسی

 محمدرضا  رضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۴۶

 راهنمایی

 یاوری  امیر  مرتضی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۶۵

 راهنمایی
  

نوشته شده توسط admin در شنبه, 04 خرداد 1392 ساعت 6:40 ب.ظ

۱ نظر

  1. من موندم رو چه حساب همچین اطلاعات حساسی رو مخصوصا کد ملی رو اینجا گذاشتید!!!!!

اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه

Current ye@r *