خرید لباس صحبت‌های جالب مارادونا درباره بازی ایران و آرژانتین

مارادونا در تازه‌ترین اظهار نظر خود ضمن پاسخ‌دادن به صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین نمایش تیم ملی این کشور مقابل ایران را ضعیف قلمداد کرد.به گزارش ایسنا، دیگو مارادونا که روز گذشته پس از چند سال توانسته بود با حضور در ورزشگاه از نزدیک بازی تیم کشورش در جام جهانی را ببیند به اظهار نظر رئیس فدراسیون فوتبال این کشور واکنش تندی نشان داد.در خبرها آمده بود مارادونا پیش از اینکه مسی گل پیروزی‌بخش آرژانتین را به ثمر برساند ورزشگاه را ترک کرده بود، گروندونا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین که به نظر می‌رسد رابطه چندان خوبی هم با ماردونا ندارد، پس از بازی گفته بود: گل آرژانتین به لطف خروج مارادونا از ورزشگاه به ثمر رسید و چه بهتر که او رفت!مارادونا پس از شنیدن این اظهار نظر گرون‌دونا پاسخ تندتری داد و گفت: من از ورزشگاه نرفته بودم بلکه جایم را عوض کردم تا بتوانم بازی را بهتر ببینم. نمایش آرژانتین ضعیف بود و فقط به خاطر مسی معتبر شد. به گروندونا می‌گویم لباسی را که پوشیده‌ای، فیفا برایت خریده است. تو هیچ چیز نیستی!