خرید لباس عبداللهی از وزارت کشور رفت

علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور از این معاونت رفت.به گزارش خبرگزاری فارس،‌علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور از این معاونت رفت.بنابر این گزارش، عبداللهی با حکم سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سمت معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی منصوب شد.یک منبع آگاه انتصاب عبداللهی در این سمت را به معنای اتمام ماموریت وی در معاونت امنیتی وزارت کشور عنوان کرد.