خرید لباس قتل خانم «ف» در شوش

معماي قتل زني 30 ساله در شهرستان شوش با ناپديد شدن شوهرش رنگ و بوي يك همسركشي گرفته است.به گزارش اعتماد، دادستان شوش در حال حاضر بازپرس شعبه اول دادسراي اين شهرستان را موظف به رسيدگي به اين ماجرا كرده است. «توفيق پوردراوي» دادستان عمومي و انقلاب شوش ضمن تاييد اين خبر گفت: جسد زني 30 ساله به نام خانم «ف» در روستاي باقر از توابع شهرستان شوش كشف شد كه بر اثر اصابت چهار گلوله فشنگ سلاح شكاري به قتل رسيده بود. وي با اشاره به اختلاف شديد بين مقتول و همسرش گفت: در بازرسي از منزل متهم، يك قبضه سلاح شكاري متعلق به پدر متهم كشف و حسب شكايت صورت گرفته از سوي اولياي دم، پدر متهم بازداشت شد.