خرید لباس قهرمانی بوگومویف، سارگوش و کوشوف در روز دوم

روز دوم رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد روسیه شب گذشته با برتری بوگومویف، سارگوش و کوشوف به پايان رسيد.به گزارش مهر، اسامی نفرات برتر مسابقات اوزان 61، 74 و 125 کیلوگرم که دیروز شنبه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار شد به شرح زیر است:61 کیلوگرم: 1- الکساندر بوگومویف، 2- ایگور پونوماریف، 3- بخان گوی گریف و موراد نوکادیف74 کیلوگرم: 1- دنیس سارگوش، 2- یاکوبالی شید جمال‌اف، 3- کمال مالیکوف و زائور ماکیف125 کیلوگرم: 1- مورادین کوشوف، 2- آلان هوگایف، 3- خیزیر دورگان و ارسلان بک علی افرقابتهای اوزان 65 و 86 کیلوگرم امروز یکشنبه برگزار می‌شود.