خرید لباس نگاه شما: بلیط فروشی فدراسیون والیبال

مصطفی معینی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:بنده با سرعت اینترنت  1Mb با شوق و ذوق فراوان ساعت 9 صبح وارد سایت فدراسیون والیبال شدم.نوشته بود هیچ گونه بلیط فروش اینترنتی فعال نیست.تعجب کردم با وجود اینکه فدراسیون والیبال اعلام کرده بود بلیط فروشی بازی ایران ایتالیا ساعت 9 با کارت هوشمند و ساعت 10 با کارت ملی انجام میگیره،تا ساعت ده صبر کردم.قسمت فروش بلیط رو از قبل باز کردم که زمانی صرف باز شدن سایت هدر نره اما نتونستم به قسمت خرید دست پیدا کنم و تا ساعت ده و ده دقیقه پیغام میداد ” تعداد زیادی وارد سایت شده اند لطفا بعدا وارد شوید” و بعد از ده دقیقه پیغام داد هیچ بلیطی برای فروش نداره!با وجود اینکه همین تجربه رو در خرید بلیط مسابقات برزیل داشتم باز گمان میکردم بلیط فروشی از طریق سایت انجام میگیره.البته که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که فروش بلیط در این مدت زمان و از طریق اینترنت انجام گرفته اما بنده حقیر سرتا پا مقصر  از فدراسیون والیبال تقاضا دارم یه خط از اینترنتی که خودشون استفاده میکنن به ما هم بدن شاید بتونیم یه بلیط برا تماشای والیبال خریداری کنیم.