خرید لباس احتمال پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در تشریح شروط پذیرش پروتکل الحاقی توسط دیپلمات های کشورمان گفت: اگر تحریم ها برداشته شود، خصومت ها از بین رود و همه ی مسائل مربوط به پرونده هسته ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا 1+5 نگرانی بی موردی نداشته باشند حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است.بهروز کمالوندی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص امضای پروتکل الحاقی توسط تیم مذاکره کننده اظهار کرد: اگر ایران و 1+5 برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی می ماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.وی در خصوص شروط دیپلمات های ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی گفت: کشورهای دنیا مجبور نیستند پروتکل الحاقی را امضا کنند یا بپذیرند و اگر می پذریند تحت شرایطی آنرا امضا می کنند و اگر تحریم ها برداشته شود، خصومت ها از بین رود و همه ی مسائل در خصوص پرونده هسته ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند  تا 1+5 نگرانی بی موردی نداشته باشند حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم. مجلس تصمیم نهایی را در خصوص پروتکل الحاقی می گیرد معاون روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در صورت امضای پروتکل، لایحه ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می شود و در صورتی که مجلس نپذیرد ضمانت اجرایی ندارد و همه ی اینها منوط بر این است در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که که باید پزوتکل الحاقی امضا شود. وی افزود: مجلس هم به خوبی مواد پروتکل را به خوبی می داند و برای نمایندگان تعهدات آن کاملا مشخص است و دیدیم در گذشته علی‌رقم آنکه توسط دولت امضا شد اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی مزایای پروتکل الحاقی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس می خواهد به شکل سرزده به مکان هایی که مد نظرش است دستیابی پیدا کند و به همین دلیل بحث پروتکل الحاقی را مطرح می کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان انرژی اتمی یا وزرات خارحه برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس اقدامی انجام داده اند گفت: نماینده مجلس در سطح رییس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورای عالی امنیت شرکت دارد و در جریان موضوعات قرار دارند و این نیست که مسئله ی ابتدا به ساکنی باشد و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش های مجلس مذاکرات را کاملا بررسی می کنند. کمالوندی افزود: طبق برنامه اقدام مشترک ژنو امضای پروتکل الحاقی جزئی از برنامه جامع هسته ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می شود و دولت می تواند که بر اساس بررسی های خودش و بر اساس مصلحت و برای پیشرفت در مذاکرات پروتکل الحاقی را بپذیرد اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد. می توانیم در این یک ماهه به توافق جامع نهایی برسیم وی در پاسخ به این سئوال که آیا بدون نباز به تمدید و در این یک ماه می توان به توافقنامه جامع دست یافت گفت: به لحاظ  فنی زبان ما منطقی، حقوقی و قابل فهم و درک است و بسیاری از مسائل فنی بین ایران و 1+5 حل شده است وآ نچه که موجب شده این توافقات به کندی جلو برود مباحث سیاسی است و اگر در 1+5 نظم و اراده سیاسی توام با حسن نیت وجود داشته باشد می توانیم در این یک ماهه به توافق جامع نهایی برسیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: در مذاکرات وین 4 و 5 حرکت کند روبه جلویی داشته ایم و نمی توانیم بگوییم خوشبین یا بدبین هستیم و در مذاکرات آینده باید ببینیم آیا آنها می توانند با واقعیت ها کنار بیایند قبول کنند که جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های مهمی در حوزه هسته ای داشته و فشارهای آنها موجب نشده که حرکت ما متوقف شود و اگر فشارها حرکت های ما را متوقف نکرده است طبیعتا مذاکرات نیز نمی تواند حرکت ما متوقف کند.وی خاطرنشان کرد: ما می خواهیم پیشرفت هایمان توامان با نگرانی آنها نباشد و هدفمان این است با اقدامات مسالت آمیز کاری کنیم هم آنها به حقوق ما احترام بگذارند و هم ما به نگرانی آنها احترام بگذاریم و سعی می کنیم نگرانی هایشان را با روش های فنی و حقوقی بر طرف کنیم.