خرید لباس اختلاف ۴۰ هزار توماني نرخ پروازهاي پرتردد

آزادسازي نرخ بليت هواپيما در حالي رسما کليد خورده که هنوز بعضي از شرکت‌هاي هواپيمايي پروازهاي خود را با نرخ‌هاي مصوب قبل مي‌فروشند و سه ايرلاين بزرگ هم تنوع در قيمت‌ها را بر محور نرخ‌هاي مصوب قبلي ايجاد کرده‌اند. به گزارش ایسنا، بر اساس قيمت‌هاي شناور شده در بازار نرخ بليت پروازهاي پر تردد همچون تهران – مشهد و تهران – کيش با اختلاف قيمتي 30 تا 40 هزار توماني در روزها و ساعت‌هاي مختلف متغير شده و نرخ بليت پروازهاي کم تقاضاتر تقريبا ثابت و بر اساس نرخ مصوب قبلي فروخته مي‌شود.طبق مصوبه شوراي عالي هواپيمايي نرخ بليت هواپيما بايد از 28 ارديبهشت امسال به شکلي آزاد و رقابتي محاسبه مي‌شد که به دليل زمان‌بر بودن، برخي هماهنگي‌ها و تدوين قيمت‌هاي جديد با تاخير چند هفته‌اي عملياتي شد. اين مصوبه که بر اساس ماده 161 قانون پنجم توسعه صادر شده، به شرکت‌هاي هواپيمايي اجازه مي‌دهد با محاسبه هزينه‌هايشان و البته در نظر گرفتن شرايط پروازها و مسافران، نرخ بليت‌هاي خود را در مسيرهاي داخلي – که تاکنون دستوري بوده – مشخص کنند. البته اين اختيار از سويي با توجه به محدوديت کشش بازار و البته اهرم‌هاي نظارتي محدود خواهد بود و اجازه افزايش شديد قيمت‌ها را نمي‌دهد. با اين وجود حتي تاخير چند هفته‌اي در اجراي اين قانون نيز باعث نشده تمام شرکت‌ها خود را با اين سياست‌ هماهنگ کنند. حضور خبرنگار ايسنا در چند آژانس هواپيمايي در سطح شهر تهران نشان مي‌دهد به جز چند شرکت هواپيمايي بزرگ، هنوز بسياري از شرکت‌ها، بليت پروازهاي داخلي را به قيمت‌هاي مصوب قبلي محاسبه مي‌کنند که البته همين اجراي نصفه و نيمه نيز به متغير شدن قيمت بليت در مسيرهاي داخلي منجر شده است. در حال حاضر بليت پرواز تهران – مشهد را مي‌توان به راحتي و در تاريخ‌هاي مختلف بر مبناي قيمت مصوب 131 هزار تومان خريداري کرد که البته اگر زمان‌هاي افزايش تقاضا و کمبود صندلي اين قيمت به 170 هزار تومان هم مي‌رسد.کاهش قيمت بليت تهران – کيشدر مسير تهران – کيش ميزان رقابتي شدن نرخ‌ها قدري محسوس‌تر است؛ به اين ترتيب که قيمت بليت برخي از شرکت‌هاي هواپيمايي در روزهاي مياني هفته با قيمت‌هاي آخر هفته تفاوت 30 تا 40 هزار توماني دارد. نکته قابل توجه در اين مسير کاهش قيمت برخي از پروازها نسبت به نرخ مصوب 170 هزار تومان پيشين است. ديگر مسيرها که شايد نسبتا کم مسافر باشند، در مقابل آزادسازي نرخ‌ها قدري مقاومت داشته و ثابت مانده‌اند؛ پرواز در مسير تهران – شيراز با نرخ مصوب 128 هزار تومان سابق انجام مي شود و تفاوت در روزهاي هفته نيز باعث تغيير در قيمت بليت‌ها نمي‌شود. بليت رفت و برگشت تهران – تبريز و تهران – اصفهان همچنان با نرخ مصوب 265 و 240 هزار تومان به فروش مي‌رسد.متنوع شدن نرخ بليت 3 ايرلاين بزرگبررسي شرکت‌هاي هواپيمايي نيز نشان مي‌دهد سه شرکت ايران‌اير (هما)، ماهان و آسمان در بسياري از مسيرهاي خود قيمت‌ها را به شکلي شناور ارائه کرده و بسياري از پروازها به تبع زمان و ساعت برخاست، نرخ‌هايي متفاوت دارند و مسافر در مراجعه به آژانس‌ها با توجه به زمان مورد نظر قيمت‌هاي متفاوتي را دريافت مي‌کنند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد قانون جديد، دست آژانس‌هاي هواپيمايي را در ارائه تخفيفات بسته و تا حد زيادي قيمت نهايي پرداختي توسط مسافر از سوي شرکت‌ها نهايي مي‌شود.بايد ديد در روزهاي آينده با توجه به آزادسازي نرخ‌ها از سوي شرکت‌هاي بزرگ، بقيه شرکت‌ها چه زماني به اين قافله خواهند پيوست؛ هر چند اين امر بنا به گفته دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي طبيعي است و محاسبه و اجراي نرخ‌هاي جديد شايد قدري زمان‌بر باشد.قيمت‌هاي مصوب و پايهبرخي قيمت‌هاي مصوب مسيرهاي داخلي هوايي که از آبان 91 طبق اعلام شوراي عالي هواپيمايي اعمال شده و اکنون هم پايه قيمت‌هاي جديد قرار گرفته بدين شرح است:

مبدا
مقصد
نرخ بلیت ریال

آبادان
اردبیل
1510000

آبادان
سبزوار
1751000

آبادان
سیری
1384000

آبادان
قشم
1447000

آبادان
کیش
1331000

آبادان
یزد
1205000

اراک
بندرعباس
1678000

اراک
عسلویه
1499000

اردبیل
دزفول
1195000

ارومیه
قشم
2329000

اصفهان
آبادان
943000

اصفهان
ارومیه
1342000

اصفهان
اهواز
964000

اصفهان
بم
1247000

اصفهان
بندرعباس
1363000

اصفهان
چابهار
1720000

اصفهان
زاهدان
1447000

اصفهان
سیری
1310000

اصفهان
عسلویه
1121000

اصفهان
قشم
1436000

اصفهان
کرمانشاه
1048000

اصفهان
کیش
1268000

اصفهان
ماهشهر
943000

اهواز
بندرعباس
1405000

اهواز
رشت
1279000

اهواز
زاهدان
2276000

اهواز
ساری
1331000

اهواز
عسلویه
1289000

اهواز
قشم
1468000

اهواز
کرمانشاه
1226000

اهواز
کیش
1352000

ایلام
مشهد
1835000

بندرعباس
آبادان
1384000

بندرعباس
بیرجند
1226000

بندرعباس
چابهار
922000

بندرعباس
رشت
1867000

بندرعباس
ساری
2056000

بندرعباس
کرمانشاه
1972000

بندرعباس
کیش
943000

بندرعباس
گرگان
1993000

بندرعباس
یزد
1027000

تبریز
اصفهان
1279000

تبریز
اهواز
1447000

تبریز
بندرعباس
2192000

تبریز
عسلویه
2014000

تبریز
قشم
2287000

تبریز
کیش
2161000

تبریز
ماهشهر
1594000

تهران
آبادان
1184000

تهران
اردبیل
964000

تهران
ارومیه
1100000

تهران
اصفهان
943000

تهران
اهواز
1048000

تهران
ایرانشهر
2035000

تهران
ایلام
1006000

تهران
بجنورد
1153000

تهران
بحرگان
1289000

تهران
بم
1573000

تهران
بندرعباس
1772000

تهران
بندرلنگه
1667000

تهران
بوشهر
1363000

تهران
بیرجند
1384000

تهران
پارس‌آباد
1058000

تهران
تبریز
1027000

تهران
توحید
1436000

تهران
جهرم
1363000

تهران
جیرفت
1541000

تهران
چابهار
2024000

تهران
خارک
1436000

تهران
خوی
1163000

تهران
داراب
1457000

تهران
دزفول
964000

تهران
رامسر
964000

تهران
رشت
964000

تهران
رفسنجان
1268000

تهران
زابل
173000

تهران
زاهدان
1709000

تهران
ساری
964000

تهران
سبزوار
1090000

تهران
سنندج
964000

تهران
سهند
932000

تهران
سیرجان
1352000

تهران
سیری
1783000

تهران
شاهرود
922000

تهران
شهرکرد
974000

تهران
شیراز
1268000

تهران
طبس
1142000

تهران
عسلویه
1625000

تهران
فسا
1352000

تهران
قشم
1846000

تهران
کرمان
1373000

تهران
کرمانشاه
964000

تهران
کیش
1709000

تهران
گچساران
1237000

تهران
گرگان
964000

تهران
لار
1594000

تهران
لامرد
1531000

تهران
لاوان
1552000

تهران
ماهشهر
1153000

تهران
مشهد
1310000

تهران
همدان
943000

تهران
یاسوج
1100000

تهران
یزد
1006000

چابهار
ارومیه
2686000

خرم‌آباد
تهران
964000

خرم‌آباد
کیش
1594000

رشت
اردبیل
922000

رشت
بوشهر
1520000

رشت
زاهدان
1930000

رشت
عسلویه
1825000

رشت
قشم
1993000

رشت
کیش
1867000

زاهدان
کرمانشاه
2119000

زاهدان
کیش
1300000

زاهدان
گرگان
1867000

ساری
زابل
1825000

ساری
شیراز
1562000

سیری
خارک
1174000

شیراز
رشت
1489000

شیراز
ارومیه
1741000

شیراز
اصفهان
964000

شیراز
بندرعباس
964000

شیراز
تبریز
1709000

شیراز
چابهار
1436000

شیراز
رامسر
1373000

شیراز
رشت
1447000

شیراز
زاهدان
1331000

شیراز
عسلویه
964000

شیراز
قشم
985000

شیراز
کرمان
943000

شیراز
کرمانشاه
1499000

شیراز
کیش
964000

شیراز
لار
943000

شیراز
لامرد
943000

شیراز
مشهد
1594000

شیراز
یزد
92000

عسلویه
ماهشهر
1121000

کرمان
ایرانشهر
1909000

کرمان
بم
1006000

کرمان
بوشهر
922000

کرمانشاه
ارومیه
1069000

کرمانشاه
بوشهر
1205000

کرمانشاه
عسلویه
1552000

کرمانشاه
قشم
1751000

کرمانشاه
کرمان
2056000

کرمانشاه
لار
1678000

کرمانشاه
لامرد
1835000

کرمانشاه
یزد
1751000

کیش
اراک
1604000

کیش
ارومیه
1331000

کیش
بم
1657000

کیش
چابهار
2245000

کرمانشاه
کیش
1058000

کیش
زنجان
1184000

کیش
ساری
1982000

گرگان
کیش
2203000

مشهد
آبادان
1919000

مشهد
اراک
1552000

مشهد
اردبیل
1625000

مشهد
ارومیه
1940000

مشهد
اصفهان
1426000

مشهد
اهواز
1814000

مشهد
ایرانشهر
1583000

مشهد
بندرامام
1835000

مشهد
بندرعباس
1688000

مشهد
بندرلنگه
1846000

مشهد
بوشهر
1783000

مشهد
بیرجند
943000

مشهد
تبریز
1846000

مشهد
چابهار
1814000

مشهد
خارک
1793000

مشهد
خرم‌آباد
1709000

مشهد
دزفول
1846000

مشهد
رشت
1478000

مشهد
رفسنجان
1405000

مشهد
زاهدان
1300000

مشهد
زنجان
1583000

مشهد
ساری
1079000

مشهد
سنندج
1730000

مشهد
سیرجان
1436000

مشهد
شاهرود
943000

مشهد
شهرکرد
1552000

مشهد
عسلویه
1909000

مشهد
قشم
1814000

مشهد
کرمان
1310000

مشهد
کرمانشاه
1814000

مشهد
کیش
2045000

مشهد
گرگان
1027000

مشهد
لار
1930000

مشهد
لامرد
1846000

مشهد
ماهشهر
1919000

مشهد
نوشهر
1258000

مشهد
همدان
1646000

مشهد
یزد
1226000

یزد
ارومیه
1625000

یزد
زاهدان
1205000