خرید لباس اعطای جايزه شجاعت مدنی به “اسنودن”

صدای روسیه از اعطا جایزه شجاعت مدنی در آمریکا به اسنودن، افشاگر سایبری خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی صدای روسیه، سازمانی آمریکایی به اسنودن، افشاگر سایبری و کارمند سابق امنیت ملی آمریکا جایزه شجاعت مدنی اعطا کرد. صدای روسیه افزود: اسنودن اطلاعات محرمانه سازمان امنیت انگلیس و آمریکا را که بر فعالیت‌های اینترنتی نظارت داشته‌اند، فاش کرده است.این پایگاه تصریح کرد: ‌این جایزه از سال 1968به افرادی که خدماتی به بخش مدنی جامعه رسانده اند، اهدا می شود. اسنودن نظارت غیرقانونی و محرمانه سازمان امنیت آمریکا را فاش کرده است.