خرید لباس اعلام آمادگي در هند براي جنگ عليه تکفیری‌ها

اعلام آمادگي براي حضور در جبهه‌هاي جنگ عليه داعش در عراق،‌ به هند نيز كشيده شد. به نوشته جمهوری اسلامی، هزاران نفر از مسلمانان هندوستان از اقوام و مذاهب گوناگون و از شهرها و ايالت‌هاي مختلف با راهپيمايي و سردادن شعارهاي ضداستكباري و ضد تروريسم، خشم و انزجار خود را از اقدامات ددمنشانه داعش در عراق و ديگر كشورهاي اسلامي ابراز داشته و بشدت آنها را محكوم كردند. در اين تجمع، علماي شيعه و سني سخنراني كردند و خواستار وحدت همه مسلمانان اعم از شيعه و سني را در مقابله با اين گونه اقدامات تروريستي و ضد انساني شدند. در پايان اين تجمع اعتراض‌آميز صدها نفر از جوانان مسلمان هندي براي اعزام به عراق و مبارزه با گروه تروريستي داعش نام‌نويسي كردند. اين جوانان اعلام كردند؛ هر زمان كه مراجع صلاح بدانند و اعلام كنند، بلافاصله آمادگي دارند براي مبارزه با تروريست‌ها و جنايتكاران داعش به كشور عراق اعزام شوند.