خرید لباس اين ژاپني‌هاي همه چيز تمام!

تماشاگران ژاپني پس از پايان بازي، با وجود باخت تيمشان، به نظافت محل استقرار خود پرداختند. اعضاي تيم ملي ژاپن هم بعد از پايان بازي، به نشانه تشکر در مقابل تماشاگران خود تعظيم کردند. به گزارش ایسنا عصر ایران نوشت: در اين بازي، ژاپن با نتيجه دو بر يک مغلوب ساحل عاج شد. اين مسابقه در چارچوب جام جهاني فوتبال 2014 به ميزباني برزيل برگزار شد. تصوير اقدام تماشاگران ژاپني در تميز کردن محل استقرار خود و تعظيم بازيکنان ژاپني مقابل تماشاگرانشان به طور گسترده در فضاي مجازي منتشر شده و تحسين کاربران اينترنتي را برانگيخته است.