خرید لباس ثبت ۴هزار و ۳۰۰ تخلف پزشکی در سال ۹۲

در سال گذشته نزدیک به 4‌هزار و سیصد مورد شکایت داشتیم که در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ثبت شد. علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: شکایت از کادر درمانی در تمام دنیا وجود دارد چون مرز بین عوارض ایجاد شده با مرز بین قصور و کوتاهی، بسیار به هم نزدیک است.به گزارش مهر، فتاحی افزود: در کشور ما میزان شکایت‌های مردمی از کادر پزشکی که به دادگاه‌ها و نظام پزشکی مراجعه می‌کنند، در مجموع یک‌دهم درصد است و این به خاطر اقدامات بیمارستانی و پزشکان است که آمار شکایت از تخلفات پزشکی را پایین‌تر از میانگین جهانی نگه داشته است. وی با عنوان این مطلب که شکایت به عوامل گوناگونی بستگی دارد و فقط این نیست که به اقدام درمانی ربط دهیم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته نزدیک به 4 هزار و سیصد مورد شکایت داشتیم که در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ثبت شد. به گفته معاون انتظامی سازمان نظام‌پزشکی، از میزان شکایت‌هایی که در دادسرای جرایم پزشکی و دادسرای انتظامی نظام پزشکی گزارش می‌شود، بین 35 تا 40 درصد از پزشکان محکوم می‌شوند. یعنی اینکه گروه کارشناسی به این جمع‌بندی می‌رسد که یک کوتاهی در روند رسیدگی به بیمار انجام شده باشد که می‌تواند شامل موارد گوناگونی باشد.