خرید لباس سرخابی ها تا پایان سال واگذار می شوند

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش درواگذاری دو تیم سرخابی گفت: ابهام درسرنوشت استقلال و پرسپولیس پس از واگذاری، فقر شفافیت مالی و پایان مهلت واگذاری در سال جاری از نکات نگران کننده برای ماست. به گزارش ایسنا، نشست خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با حضور امیررضاخادم به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان از مدیران عامل دو باشگاه، نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی‌سازی و فرابورس، وزارتخانه‌های امنیتی و نظارتی، سازمان بازرسی و کارشناسان دروزارت ورزش و جوانان برگزار شد.امیررضا خادم گفت:دراین نشست؛شفاف سازی و چارچوب خصوصی‌سازی سرخابی‌ها مطرح شد. معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: راهکارهای اجرایی واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس بررسی و بر مشخص شدن چارچوب و مراحل واگذاری تاکید شد.وی افزود : راهکارهای اجرایی را با توجه به تخصصی که سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولیان باشگاه های استقلال و پرسپولیس دارند پیگیری می کنیم. معاون حقوقی، پالمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان گفت : قرار شد همه مدارک و مستندات مالی و حقوقی که در دو باشگاه موجود است از سوی مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا 2 ماه آینده در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گیرد و شرایط برای بحث واگذاری تعیین و مزایده برگزار شود. وی تصریح کرد:  بعد از خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه نباید شاهد سرگردانی آنها باشیم ، فقر شفافیت مالی ازجمله بدهی‌ها،‌ اسناد مالی و دارایی‌های دو باشگاه دیده می شودو که باید برطرف شود و باید تا آخر سال کار خصوصی‌سازی این دو تیم را انجام دهیم.