خرید لباس پرونده كودك‌كشي سيرجان وارد مرحله جديد شد

رسيدگي به پرونده پسر 5/2 ساله سيرجاني با دستگيري پدر او و همين‌طور مردي كه گفته مي‌شود مهدي در آخرين لحظات نزد او بوده است وارد مرحله جديدي شد. به گزارش اعتماد، نزديك به يك ماه از مرگ اين پسربچه سپري شده است و براي تعيين عامل اصلي كودك‌آزاري‌هاي منجر به مرگ بايد منتظر اين مرحله از تحقيقات جنايي بود.دادستان چه گفتدادستان سيرجان درباره آخرين خبر از پرونده اين كودك آزاري گفت: مرگ مغزي اين كودك توسط پزشكي قانوني تاييد شده و پدر و دوست او نيز دستگير شده‌اند اما ما همچنان براي بررسي‌هاي بيشتر بر علت‌هاي جزيي‌تر و مهم‌تر تلاش مي‌كنيم تا عامل اصلي قرباني شدن كودك بي‌گناه را پيدا كنيم و نگذاريم حقي از او و كودكان ديگر كه ممكن است قرباني چنين فجايعي شوند، پايمال شود.مهدي 5 /2 ساله چگونه قرباني شداوايل خردادماه تيم اورژانس بيمارستان غرضي سيرجان با تحويل كودكي مواجه شد كه نياز به احيا داشت. اقدامات اوليه پزشكي نشان داد كه كودك دچار مرگ مغزي شده است. بررسي‌هاي اوليه توسط تيم پزشكي نشان از آن داشت كه 40 جاي زخم، آثار سوختگي و كبودي روي بدن اين پسر وجود دارد. روي بدن مهدي نشانه?‌هايي از گازگرفتگي از طرف فردي بود و اين را مي‌رساند كه اين كودك قرباني يك كودك‌آزاري شده است. «مهدي» زماني به بيمارستان منتقل شده كه توسط دوست پدر اين بچه نگهداري مي‌شده است.به گفته آشنايان و اهالي محل، پدر مهدي چون اختلافات شديد خانوادگي داشت بنابراين فرزندش را به دوستش سپرده بود تا از او نگهداري كند و چنين بلايي را بر سرش آورده اما شنيده‌هاي ديگري حاكي از آن بود كه پدر مهدي اعتياد دارد و در پي وضعيت نامناسب حاصل از اعتياد چنين اتفاقي روي داده است.مرگ مغزي و پايان براي مهدي كوچولواين پرونده در حالي اينك در مرحله تحقيق قرار دارد كه تيم پزشكي معالج كودك مرگ مغزي «مهدي» را تاييد كرده‌اند و يكشنبه 11 خرداد دستگاه‌ها از بدن اين پسر جدا شد. حيات اين كودك وابسته به دارو و تجهيزات بود اگر دستگاه‌هاي پزشكي از او جدا مي‌شد و دارو نمي‌گرفت زنده نمي‌ماند و در نهايت مرگ مغزي «مهدي» تاييد شد و دستگاه‌ها را از او جدا كردند و مهدي 5/2 ساله جانش را از دست داد