خرید لباس آمار جالب از بورسیه های غیرقانونی در دولت قبلی

 ۱۰ زن و شوهر و۱۵ خواهر و برادر به طور کاملا غیر قانونی در دولت احمدی نژاد  در یکی از دانشگاه های معتبر کشور در تهران بورسیه شده اند.خبرنگار پیام نو اطلاع کسب کرد که علی رغم  اینکه رسانه های  مخالف دولت درباره اعلام  خبر ۳ بورسیه های غیر قانونی در دولت احمدی نژاد جنجال های زیادی به پا کرده اند اما وزارت علوم دولت روحانی  مدارک و اسناد متقن درباره ادعاهای خود در دست دارد و  حتی برخی از این مدارک را به مراجع ذی ربط مثل برخی نمایندگان مجلس هم ارائه کرده است.در همین باره خبرنگار پیام نو از منابع مطلع دانشگاهی اطلاع کسب کرد که در راستای بورسیه های غیرقانونی در دولت احمدی نژاد بیش از ۱۵ خواهر و برادر در یکی از دانشگاه های معتبر کشور در  تهران به طور غیر قانونی بورسیه شده اند. در همین دانشگاه ۱۰ زن و شوهر هم به شکل مشابه و کاملا غیر قانونی بورسیه شده اند.بورسیه شدن از داخل به خارج  یک فرد متولد ۱۳۳۷ از دیگر مصادیق بورسیه های غیر قانونی در دولت احمدی نژاد است.یکی از مهمترین شرایط بورسیه شدن شرط سنی است.براساس آیین نامه شرط سنی پذیرش دانشجویان بورسیه ۳۳ سال است.در عین حال خبرنگار ما  اطلاع کسب کرد که میزان افرادی که در پرونده ۳ هزار بورسیه غیر قانونی شرایط سنی بورسیه شدن را ندارند، تعداد قابل توجهی است و حتی بیش از ۳۲۵ نفری است که  توسط  دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان اعلام شده است. این تعداد در مقایسه با کل بورسیه های غیر قانونی آن قدر قابل توجه ااست که می بایست دکتر صدیقی معاون وزیر علوم که برای اولین بار خبر بورسیه های غیر قانونی در دولت احمدی نژاد را اعلام کرد، درباره آن توضیح کامل بدهد.