خرید لباس استعفای مقام مهم انتخاباتی افغانستان

ضیا الحق امرخیل، رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان، از سمت خود در این کمیسیون استعفا کرد. آقای امرخیل در یک کنفرانس خبری گفت، او بخاطر اعتمادسازی و بیرون کشیدن روند انتخابات از بن بست، استعفا کرده است.به گزارش بی بی سی آقای امر خیل از سوی عبدالله عبدالله، یکی از دونامزد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به دست داشتن در تقلب متهم شده است.اما آقای امرخیل گفت او همه اتهامات وارده علیه خود را رد می‌کند ولی بخاطر اعتماد سازی و نجات انتخابات به عنوان یک روند ملی، از سمت خود استعفا می‌دهد.عبدالله عبدالله، بارها از حامد کرزی خواسته بود، آقای امرخیل را برکنار کند اما آقای کرزی چنین پیشنهادی را نپذیرفت.