خرید لباس بزرگترین ترس‌های مولتی‌ میلیاردرها

مطالعات نشان می دهد خانواده های متمول می ترسند که ثروت شان باعث شود فرزندانشان از انگیزه و بلندپروازی محروم بمانند.به گزارش فرارو به نقل از دیلی تلگراف، اکثر مردم شب بیداری ناشی از نگرانی برای میزان کردن دخل و خرج را تجربه کرده اند. اما خانواده های فوق العاده ثروتمند جهان با بی خوابی ناشی از ترس از دست دادن پول مواجه نمی شوند بلکه با ترسی ناشی از زیادی بیش از اندازه آن روبرو هستند.بر اساس مطالعات صورت گرفته روی ذهن افراد بسیار ثروتمند، از هر هفت مولتی میلیونر یا مولتی میلیاردر، یک نفر می ترسد که ثروتش فرزندانش را بی انگیزه کرده یا حس بلندهمتی را از آنها بگیرد.بر این اساس، این اشخاص هر چه ثروتمندتر باشند، ترس هایشان نیز بزرگتر است و تنها مسئله ای که در ذهن این نخبگان ثروتمند می تواند ترس بیشتری ایجاد کند، سلامتی است.بر اساس مطالعات شرکت حقوقی ویترز ورلدواید این نگرانی باعث از هم پاشیده شدن خانواده هایی می شود که بر پایه سرمایه گذاری زندگی می کنند.بسیاری از افراد فوق ثروتمند برای حفظ خانواده خود به سرمایه گذاری در کسب و کار جدید یا طرح های خیریه روی آورده اند.گزارش ویترز ورلدواید با عنوان «معنای ثروت در قرن بیست و یکم» بر اساس تحقیقات صورت گرفته روی بیش از چهار هزار و 500 نفر و مصاحبه های مفصل با اعضای 16 خانواده بسیار ثروتمند از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به نگارش درآمده است.از شرکت کنندگان در این تحقیق خواسته شد که هدف از جمع آوری این ثروت هنگفت را شرح دهند. از بیش از سه هزار تن از آنها خواسته شد که بزرگترین ترس شان در ارتباط با خانواده و ثروت شان را مطرح کنند.پاسخ دهندگان به دو گروه تقسیم می شدند؛ افرادی که در مجموع کمتر از 10 میلیون دلار ثروت داشتند که در طبقه «نسبتا ثروتمند» قرار می گیرند و افرادی که بیش از 10 میلیون دلار ثروت داشتند.هر دو گروه – 37 درصد از ثروتمندترها و 36 درصد از نسبتا ثروتمندها- گفتند که بالاترین نگرانی شان مربوط به سلامتی می شود. اما آنهایی که در گروه ثروتمندترها قرار داشتند، دومین نگرانی بزرگ خود را «بی انگیزه بودن فرزندانشان برای پیشرفت» عنوان کردند.این نگرانی بالاتر از مسائلی چون ترس از شکست در سرمایه گذاری، ناتوانی در حمایت از خانواده یا حتی شکست در ازدواج بود. نگرانی شرکت کنندگان ثروتمندتر در مورد بی انگیزه شدن فرزندانشان دو برابر کسانی است که کمتر از 10 میلیون دلار ثروت دارند؛ برای این افراد این مسئله در رتبه چهارم مسائل نگران کننده قرار داشت.در این گزارش آمده است: «برای بسیاری از والدین، نگرانی اصلی این است که ثروت زیاد انگیزه فرزندانشان را از بین ببرد.»سارا کورماک، یکی از همکاران ویترز ورلدواید می گوید: «تشخیص دلیل عدم نگرانی افرادی که نسبتا ثروتمند هستند، آسان است. اگر ثروت این افراد حدود 10 میلیون دلار باشد، در واقعیت آنها قادر نیستند شرایطی فراهم کنند که فرزندانشان هرگز نیازی به کار کردن نداشته باشند.»کورماک در ادامه افزود: «اما برای خانواده هایی که زندگی شان بر پایه سرمایه گذاری است، ثروت منبع تنش است.»در حالیکه برخی افراد فوق ثروتمند سرمایه خود را صرف کسب و کار جدید می کنند، برخی دیگر سعی می کنند با انجام کارهای عام المنفعه و خیریه، حس اهداف مشترک را در خانواده تجدید کنند.