خرید لباس خروج آخرین محموله مواد شیمیایی از سوریه

سوریه از انتقال آخرین محموله مواد شیمیایی به خارج از این کشور خبر داد.به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که آخرین محموله مواد شیمیایی در چارچوب توافق این کشور با سازمان منع سلاح شیمیایی از این کشور خارج شد.سازمان منع سلاح شیمیایی نیز بر همکاری دمشق با این سازمان تأکید کرد.