خرید لباس قطع سه ساعته برق در منطقه ای از ریودوژانیرو

در روزها و شبهایی که نور استادیومهای برزیل، چشمان بینندگان جام جهانی را خیره می کند، یکی از مناطق شهر ریودوژانیرو سه ساعت را در خاموشی مطلق به سر برد.یکی از مقامهای شرکت اداره کننده برق این منطقه گفته است که مشخص نیست برق چند خانه قطع شده است و دلیل قطع برق هم معلوم نیست.برق در منطقه بوتافوگو در جنوب ریو قطع شد که یکی از شلوغترین مناطق این شهر است و میزبان بسیاری از گردشگران است. با این حال،برق در منطقه کوپاکابانا که میزبان اکثر تماشاگران جام جهانی فوتبال است، قطع نشد.این اتفاق بعد از بازی روسیه و بلژیک رخ داد. شهر ریودوژانیرو میزبان این بازی در روز یکشنبه بود.پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی، انتقادهای زیادی از مقامهای برگزار کننده بازیها به دلیل عدم آمادگی ورزشگاهها و شهرهای این کشور برای برگزاری این رویداد مهم صورت گرفته بود.var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’555′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/4/2/389224_290.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’555′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1403539727662’);دانلود