خرید لباس لوگوی جالب گوگل برای بازی شیلی-هلند

کمپانی گوگل هر روز متناسب با بازی مهمی که در جام‌جهانی پیش روست لوگوی خود را تغییر می‌دهد. لوگوی امروز این کمپانی به بازی شیلی و هلند اختصاص دارد.به گزارش ،  دو تیمی که زیباترین بازی‌های گروه  B را تا کنون انجام داده‌اند عصر امروز رو در روی هم قرار می‌گیرند. در این لوگو کارمندان یک کمپانی را می‌بینیم که حین حضور رئیسشان مشغول بررسی نمودارهایی هستند اما بلافاصله بعد از رفتن آقای رئیس روی همان مانیتور بازی شیلی و هلندی را تماشا می‌کنند.