خرید لباس نظر یک مرجع درباره فعالیت محیط‌بانان

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسش شفقنا درباره اجرای حکم قصاص برای محیط بانانی که برای دفاع ازحریم انفال وجنگل ها مجبور به استفاده از سلاح می شوند،پاسخ گفته است.متن پرسش شفقنا و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:ممکن است محیط بانان در حین انجام وظیفه ی دفاع از حریم انفال و جنگل ها و حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و حیات وحش با متجاوزان و شکارچیان درگیر و برای انجام وظیفه و یا حفظ جان خود مجبور به استفاده از سلاح گرم و یا سرد شوند و در برخی موارد این اقدام محیط بانان منجر به جرح یا قتل متجاوزان یا شکارچیان غیر قانونی می شود. آیا اجرای حکم قصاص یا عادام در خصوص این دسته از محیط بانان جایز است یا خیر؟بسمه تعالی در صورتی که محیط بانان برای حفظ جان خود چاره ای جز قتل یا جرح مهاجم نداشته اند،قصاص نمی شوند.