خرید لباس پایان ماموریت موشک های پاتریوت در ترکیه

مقامات ناتو رایزنی ها برای پایان دادن به ماموریت موشک های پاتریوت در ترکیه را آغاز کرده اند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، شرکای ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مذاکره برای پایان دادن به ماموریت موشک های پاتریوت این سازمان در خاک ترکیه را آغاز کرده اند.بنا بر این گزارش آمریکا ، آلمان و هلند گفتگو در این خصوص و بررسی های لازم را آغاز کرده اند.گفته شده قرار است در پایان سال 2014 میلادی ماموریت سامانه های ضد موشکی پاتریوت ناتو در خاک ترکیه به پایان برسد.در پی در خواست ترکیه بعد از آغاز تحولات سوریه و بیم از حملات موشکی احتمالی از سوی سوریه، متحدان ترکیه در ناتو اقدام به استقرار سیستم های ضد موشکی پاتریوت در خاک ترکیه کردند.آمریکا ، آلمان و هلند هر کدام برای افزایش توان ضد موشکی ترکیه 2 سیستم ضد موشکی در خاک ترکیه مستقر کردند.