خرید لباس پرهیز از فشار به دامداران برای کاهش قیمت شیر

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار محصولات کشاورزی، گفت: شاید مصرف کننده پول بیشتری برای خرید محصولات لبنی می پردازد اما این دولت است که باید به افزایش قدرت خرید مصرف کننده کمک کند نه اینکه با فشار بر تولیدکننده برای مصرف کننده ارزانی کاذب و موقت ایجاد کند.عباس پاپی زاده بالنگان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار محصولات کشاورزی، گفت: در جلساتی که با مسئولان بخش کشاورزی داریم متاسفانه بخش دولتی برنامه مشخصی برای بازار محصولات کشاورزی ندارند و این موضوع به صورت جدی به کشاورزان آسیب می زند.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سالانه تعداد قابل توجهی از کشاورزان به علت نبود بازار مطلوب دچار ضرر و زیان و ورشکستگی می شوند، افزود: خروج واحدهای تولیدی از چرخه تولید باعث کاهش سطح تولید و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم می شود.عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس ادامه داد: با کمبود کالا موج جدیدی از گرانی ها ایجاد می شود در نتیجه زیان نابسامانی بازار محصولات کشاورزی دامن تولیدکننده و مصرف کننده را با هم می گیرد.این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه بارها نسبت به نابسامانی بازار محصولات کشاورزی که امنیت غذایی مردم را تهدید می کند هشدار داده ایم، افزود: بارها بر تنظیم بازار تاکید کرده ایم اما توجهی نمی شود و از بس گفتیم و تغییری حاصل نشد خسته ایم. پاپی زاده با بیان اینکه صنعت شیر در ایران در حال ورشکستگی است، گفت: دولت باید در این باره چاره اندیشی کند و در واقع برای حمایت از مصرف کننده باید صنعت شیر را حمایت کنیم.این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در گام اول دولت باید هزینه تمام شده یک واحد محصول لبنی را به اضافه سودی جزیی و معقول را تعیین و به دامدار پرداخت کند که اسم این را نباید گرانی بگذاریم چرا که با این کار قیمتها متعادل خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه با پرداخت هزینه تمام شده و سودی جزیی رانت زیادی نصیب دامداران نخواهد شد، تصریح کرد: اگر بررسی کنیم که در 10 سال گذشته چند واحد تولیدی شروع به فعالیت کرده اند و چند واحد از چرخه تولید خارج شده اند بیلان منفی را شاهد خواهیم بود.این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید نسبت به افزایش ناچیز نرخ خرید بسیاری از دامداران دچار ضرر و زیان و از چرخه تولید خارج شده اند.نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه به گرانی اعتقادی ندارم، گفت: شاید مصرف کننده پول بیشتری می پردازد اما این دولت است که باید به افزایش قدرت خرید مصرف کننده کمک کند نه اینکه با فشار بر تولیدکننده برای مصرف کننده ارزانی کاذب و موقت ایجاد کند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه واحدهای تولیدی زیربارهزینه های تولید دچار ضرر و از چرخه تولیدی خارج می شوند، افزود: در این حالت سطح تولید کاهش یافته و با کمبود کالا و گرانی مجدد روبه رو خواهیم شد بنابراین بازهم مصرف کننده ضرر خواهد کرد.