خرید لباس پروازهای فرودگاه یاسوج تعطیل شد

مدیر فرودگاه یاسوج گفت: به دلیل نبود هواپیما پروازهای فرودگاه یاسوج لغو شد.به گزارش تسنیم فخرالدین هاشمی با اشاره به اینکه این فرودگاه تنها برای تهران پرواز دارد، گفت: پرواز روزهای یکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برای همیشه کنسل شد.او عنوان کرد: همچنین به دلیل نیاز هواپیما برای چک پرواز روزهای سه شنبه و جمعه تا 7 تیرماه به طور موقت لغو شدند.هاشمی ابراز کرد: تاکنون پیگیری های متعدد برای برقراری این پروازها داشته ایم ولی شرکت می گوید برای ما توجیه اقتصادی ندارد و مشکل نقدینگی داریم و باید حداقل تسهیلات بانکی در اختیار ما قرار دهید.مدیرفرودگاه یاسوج گفت: با استاندار و معاونانش موضوع را بیان کرده ام و در جریان ریز جریان قرار دارند و انتظار می رود در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.