خرید لباس پزشکیان: ماجرای بنزین سیاسی شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه عده‌ای به دنبال سیاسی کردن موضوع بنزین هستند، گفت: مسئله‌ای که با جان مردم مرتبط است را نباید سیاسی کرد.به گزارش فارس؛مسعود پزشکیان با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان که با موضوع بنزین پتروشیمی ها برگزار شد گفت: اصولا اگر یک چیزی به صورت علمی مورد ارزیابی قرار گیرد، دعوایی صورت نخواهد گرفت بنابراین دعوا زمانی ایجاد می شود که هرکس بخواهد نظر خود را غالب کند که در این صورت واقعیت ها بر ملا نخواهد شد.وی با اشاره به اینکه موضوع بنزین سیاسی شده است گفت: بنابراین متاسفانه به صورت واقعی با این موضوع برخورد نشده است که به نظرم چیزی که با جان مردم وابسته است را نباید سیاسی کرد ولی من احساس می کنم عده ای به دنبال سیاسی کردن موضوع بنزین هستند. این عضو کمیسیون بهداشت اظهار داشت: وزارت بهداشت روز گذشته گزارشی ارائه کرد که به نظرم بی طرفانه نبود و به جای محکوم کردن یکدیگر باید موضوع را کارشناسی بررسی کرد. وی با اشاره به اینکه باید مجلس درست و صحیح وارد این موضوع شود و روی آن نظارت کند تصریح کرد: دیوان محاسبات هم یک ابزار برای مجلس است و ابزار نظارتی نیز باید به کار گرفته شود. پزشکیان با اشاره به حرف هایی که در مورد پاکی هوا زده می شود اظهار داشت: صرف اینکه بگوییم هوا پاک است نمی توان کاری از پیش برد و باید داده ها و اطلاعاتی باشد که این حرف را تصدیق کند. وی با اشاره به بررسی متغیرها تاثیرگذار در پاکی هوا گفت: باید تمام متغیرها به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود کدام متغیر در پاکی هوا موثر بوده است.پزشکیان خاطرنشان کرد: نهاد های مسئول باید کار تخصصی کنند زیرا اگر کار تخصصی صورت گیرد می توان روی حرف آنها اتکا کرد.