خرید لباس انفجار تروریستی در بیروت

انفجار تروریستی در ورودی شمالی منطقه ضاحیه در جنوب بیروت 19 مجروح و یک مفقود بر جا گذاشت.به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، این انفجار مقابل ایست و بازرسی ارتش لبنان روی داد.گزارشها حاکی است که این انفجار نزدیک یک قهوه خانه و درحالی روی داد که شماری از شهروندان  در حال تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی بودند.به گفته شاهدان، یک تروریست با خودروی بمبگذاری شده پس از نزدیک شدن به جمعیت، خود را منفجر کرد.دو روز قبل نیز انفجار تروریستی نزدیک ایست و بازرسی نیروهای امنیتی در منطقه “ضهر البیدر” در شرق لبنان، به کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی و مجروح شدن 33 تن منجر شد.