خرید لباس ایران برای بازی با بوسنی وارد سالوادور شد

تیم ملی ایران برای بازی با بوسنی وارد شهر سالوادور برزیل شد.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه در دیداری حساس برابر بوسنی در شهر سالوادور به میدان خواهد رفت.اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با بوسنی وارد شهر سالوادور شدند. اتوبوس تیم ملی ایران در حالی وارد هتل خود در شهر سالوادور شد که در همان لحظه تیم ملی برزیل موفق شد توسط فرد گل چهارم تیمش را برابر کامرون به ثمر برساند.چند تن از ایرانیان شهر سالوادور نیز در کنار هتل تیم ملی حضور داشتند و هنگام پیاده شدن اعضای تیم ملی به تشویق آن‌ها پرداختند.