خرید لباس برترین تصاویر روز دوازدهم جام جهانی۲۰۱۴

 بازی همزمان استرالیا و اسپانیا – هلند مقابل شیلی  بازی همزمان برزیل و کامرون – کرواسی و مکزیک