خرید لباس تحقق ۹۸ درصد درآمدهای بودجه ۹۲

نخستین اقدام دولت یازدهم که نهایتا آذرماه به مجلس ارایه شد؛ اصلاحیه بودجه سال 92 بود که منتهی به کاهش 20هزارمیلیاردتومانی سقف درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه این سال بود. با این اقدام دولت روحانی، بیش از 98درصد عملکرد بودجه سال گذشته محقق شد. این درحالی است که اگر بودجه طبق پیش‌بینی آخرین درآمد بودجه‌ای احمدی‌نژاد جلو می‌رفت به‌طور قطع با حدود 22درصد عدم تحقق مواجه می‌شدیم.  به گزارش شرق، دولت دهم آخرین درآمد بودجه خود را حدود 90هزارو653میلیارد ‌تومان مصوب کرد که در ادامه با تغییرات سیاسی و اعتقاد دولت جدید به عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده ارقام درآمدی طی اصلاحیه بودجه به حدود 72هزارو465میلیارد‌تومان کاهش یافت؛ البته آنچه را که بودجه‌ریزان در اصلاحیه پیش‌بینی کردند و به واقعیت نزدیک شد؛ 71هزارو737میلیاردتومان از درآمدهای مدنظر در اصلاحیه یعنی بیش از 98درصد محقق شده است. این در شرایطی است که اگر بودجه 92 اصلاح نمی‌شد، درآمدها حدود 20هزارمیلیاردتومان کمتر از رقم مصوب عملکرد داشت. هادی حق‌شناس تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» نیز بر نقش اصلاحیه بودجه دولت یازدهم در تحقق اهداف تاکید کرد و گفت: دولت یازدهم پس از آنکه ارقام بودجه ارایه‌شده از سوی احمدی‌نژاد را غیرواقعی دید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد و در جریان این اقدام ارقام بودجه جاری و عمرانی کاهش یافته و بودجه در مجموع انقباضی شد و بر این اساس تحقق درآمد بودجه به واقعیت نزدیک شد.150هزارمیلیاردتومان منابع وصول شدهطبق آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور عملکرد بودجه سال 92 در مجموع 147 هزار و500 میلیارد تومان بود که از این رقم 41هزارو300میلیاردتومان مربوط به درآمدهای مالیاتی، هشت‌هزارمیلیاردتومان درآمد گمرکی، 22هزارو300میلیاردتومان سایر درآمدهای بخش اول، 61هزارمیلیاردتومان درآمد نفت، 11هزارو300میلیاردتومان درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سه‌هزارو700میلیاردتومان مربوط به سایر درآمدهای بخش دوم است. در قبال این دریافت‌ها، وضعیت پرداخت‌ها نیز شامل 119هزارو600میلیاردتومان مربوط به اعتبارات جاری، 20هزارو800میلیاردتومان اعتبارات عمرانی، پنج‌هزارو400میلیاردتومان تملک دارایی‌های مالی و هزارو700میلیاردتومان مربوط به سایر پرداخت‌هاست.  محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز چندی پیش به ریز عملکرد بودجه 92 اشاره کرد و گفت: به‌دلیل اینکه قانون بودجه سال 1392 منطبق با واقعیت‌ها از منظر دولت تنظیم نشده بود، از نمایندگان درخواست کردیم که قانون بودجه سال 92 اصلاح شود و پیش‌بینی منابع عمومی از 210هزارمیلیاردتومان در پیشنهاد دولت به 150هزارمیلیاردتومان کاهش یابد. البته نمایندگان نهایتا آن را به 171هزارمیلیاردتومان افزایش دادند اما گزارشی که تا پایان اسفند 1392 در این مورد وجود دارد حاکی از این است که خوشبختانه منابع وصول‌شده و واریزشده به خزانه در حد 150هزارمیلیاردتومان است که این میزان دقیقا 148هزارمیلیاردتومان است که با احتساب دوهزارمیلیاردتومان منابعی که پس از 28 و 29 اسفند به حساب‌ها واریز شد، 150هزارمیلیاردتومان می‌شود.126 درصد عملکرد درآمدی در قیاس با سال 91دریافت‌ها یعنی رقم 148هزارمیلیاردتومان، نسبت به سال 1391 که 106هزارمیلیاردتومان بود، 138درصد عملکرد داشته است و درآمدها در سال 92 یعنی رقم 71هزارمیلیاردتومان که به خزانه واریز شد، در مقایسه با سال 1391 یعنی 56هزارمیلیاردتومان واریز شده، 126درصد عملکرد داشته است. در سال 92 همچنین 4هزارمیلیارد تومان به خزانه واریز شده در حالی که در سال 1391، این مبلغ 31هزارمیلیاردتومان بوده و 129درصد عملکرد داشته است. واگذاری دارایی‌ سرمایه‌ای نیز 61هزارمیلیاردتومان واریز به خزانه شده که این به نسبت 42هزارمیلیاردتومان سال 91، بیش از 142هزارمیلیاردتومان بوده است. پرداخت‌ها هم براساس آنچه در سال 92 صورت گرفت، 119هزارمیلیاردتومان پرداخت‌های هزینه‌ای بود که به نسبت 88هزارمیلیاردتومان سال 91، 134درصد رشد داشته است.  میزان اعتبارات عمرانی و آن چیزی که پرداخت شد در سال 91 برابر با 13هزارمیلیاردتومان بود که در سال 1392 این عدد به 24هزارمیلیاردتومان افزایش یافت یعنی نزدیک به دوبرابر سال 91 فقط در حوزه عمران پرداخت شده است. برای پرداخت بودجه عمرانی در حد 22هزارمیلیاردتومان نقدی و دوهزارمیلیاردتومان با اوراق مشارکت که جمعا 24هزارمیلیاردتومان هزینه شد.رشد 9/39 درصدی سقف درآمدی بودجه جاریحال در مقام مقایسه بودجه 92 با بودجه سال‌جاری می‌توان گفت؛ سقف درآمدهای بودجه 93 نسبت به عملکرد بیش از 71هزارمیلیاردتومانی سال 92 حدود 9/39 درصد رشد دارد. درآمدها در کنار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی جزو منابع بودجه هستند که در مجموع منبع خرج دولت را در یک‌سال مالی تعیین می‌کنند. این درحالی است که بررسی بودجه از سال 90 تاکنون نشان می‌دهد که درآمدهای دولت در بودجه شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها حدود دو برابر شده است. بر این اساس میزان عملکرد درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای سال 90 حدود54هزارو447میلیاردتومان بوده که در سال بعد به رقم مصوب 65هزارو330میلیاردتومان افزایش می‌یابد. عملکرد سال 91 از رقم پیش‌بینی‌شده درآمدها برای این سال نشان می‌دهد که نزدیک به 10هزارمیلیاردتومان از ارقام مصوب محقق نشده و درآمد دولت در سال 91 تنها دوهزارمیلیاردتومان از عملکرد سال 90 بیشتر بوده و به حدود 56هزارو820میلیاردتومان رسیده است. در عین حال دولت برای سال 93 درآمدها را با رشد حدود 20هزارمیلیاردتومانی نسبت به عملکرد سال 92 در ترازنامه بودجه برده و به 92هزارو712میلیاردتومان افزایش داد که در نهایت مجلس نیز بعد از بررسی، سقف درآمدهای بودجه سال‌جاری را حدود هشت‌هزارمیلیاردتومان رشد داده و نزدیک به صدهزارمیلیاردتومان مصوب کرد.  بنابر این گزارش، سقف درآمدهای بودجه 93 نسبت به عملکرد 92 حدود 9/39 درصد و نسبت به لایحه پیشنهادی 2/8 درصد افزایش یافته است.