خرید لباس جوجه اردکي که جان 2 نفر را گرفت

دختر 21 ساله براي کمک به بچه اردک موجب مرگ يک پدر و دختر در بزرگراه شد.به گزارش ابتکار، روز جمعه «اما – کزورنوباج» يک دختر جوان 21 ساله اهل کبک – کانادا براي نجات جوجه اردک موجب مرگ يک موتورسوار و مسافر او شد. اين دختر 21 ساله در سمت چپ بزرگراه پارک کرد و از خودرو پايين آمد تا جان يک جوجه اردک را نجات دهد؛ در همان زمان يک مرد 50 ساله و دختر 16 ساله‌اش که سوار بر موتورسيکلت بودند با سرعت 100 کيلومتر در ساعت با خودروي دختر برخورد کردند و هر 2 جان خود را از دست دادند.با توجه به قانون کانادا، اين دختر به حبس ابد محکوم مي‌شود البته وکيل وي درخواست تجديد نظر کرده است اما جواب اين درخواست به چند هفته بعد موکول شده است تا قضات تصميم بگيرند.