خرید لباس سرپرست دانشگاه تربیت مدرس مشخص شد

محمدتقی احمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس با حکم فرجی دانا سرپرست دانشگاه تربیت مدرس شد.به گزارش تسنیم، محمدتقی احمدی با حکم رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه تربیت مدرس انتخاب و معرفی شد.وی هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و عضو گروه سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس است.امی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با تسنیم این خبر را تایید کرد.پیش از این بیژن رنجبر رئیس این دانشگاه بود.احمدی متولد ۱۳۳۴ و دارای مدرک دکتری مهندسی سازه – مهندسی عمران از دانشگاه توهوکو ژاپن است.وی از سال ۱۳۷۴ تا اوایل سال ۱۳۷۷ ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را بر عهده داشت. احمدی چندی پیش با حکم وزیر راه و شهرسازی به سمت رئیس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان منصوب شد.