خرید لباس ظریف: باید جلوی دروغهای حقوق بشری را بگیریم

وزیر امور خارجه بر لزوم پاسخگویی به دروغ پردازی های غرب علیه ایران در عرصه بین الملل درباره موضوع حقوق بشر تاکید کرد.به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: موضوع حقوق بشر از مباحث بسیار مهمی است که ایران در این زمینه دارای دیدگاه و حرف های جدید در صحنه بین الملل است.وی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات اخیر از حق الناس نام بردند و مفهوم جدی جدیدی به مفاهیم بین المللی حقوق بشر افزوده شد، ضروری است با هماهنگی جدی در صحنه داخلی ، در عرصه بین المللی حضور فعال داشته باشیم.ظریف گفت: مجموعه نظام و قوه قضائیه با ایجاد ستاد حقوق بشر ، زمینه ساختاری برای شکل گیری جدی چنین کاری فراهم کرده اند و بنده در این جلسه شرکت کردم تا اقدامات وزارت امورخارجه به عنوان بخشی از این ستاد را در زمینه حقوق بشر مرور کنیم.رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات این دستگاه برای مقابله بااتهامات حقوق بشری غرب علیه کشورمان گفت: ایران به عنوان نظامی که بر مبنای تعالیم اسلامی، هم پیگیری حقوق شهروندان خود و هم پیگیری حقوق بشر به عنوان موضوع جدی بین المللی را در دستور کار داشته و دارد، حرف برای گفتن دارد و باید در عرصه بین المللی در این زمینه حضور فعال داشته باشد.وی تاکید کرد: باید هم جلوی بهانه ها را گرفت و هم به دروغ پردازی ها علیه جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل پاسخ داد.