خرید لباس لحظه ثبت شده و منحصر بفرد از مریخ

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، لطفاً روی عکس کلیک کنید قابل ذکر است، این عکس متشکل از حدود دوازده فریم تصویر مجزا در فواصل زمانی منظم ثبت و یکجا به یکدیگر متصّل شده اند.به همین دلیل شکستگیهایی در تصویر دیده می شود.