خرید لباس مرتضي اسدي ازتراکتورسازي جدا شد

مرتضي اسدي، کاپيتان تراکتورسازان براي تمديد قرارداد با اين تيم به توافق نرسيد.مرتضي اسدي کاپيتان فصل گذشته تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز که با حضور در باشگاه براي فصل آينده ليگ برتر در حال مذاکره بود نتوانست با مسئولين اين تيم به توافق برسد و از جمع بازيکنان اين تيم جدا شد.تمرينات تراکتورسازان از ديروز در تهران آغاز شده است و چند روز در اين شهر برگزار خواهد شد.علي کريمي بازيکن فصل گذشته تراکتورسازان نيز که از مسئولين اين باشگاه براي تمديد يا عدم تمديد قرارداد خود زمان خواسته بود تاکنون تصميم نهايي خود را اعلام نکرده است.