خرید لباس گزارش گلايه‌آميز يک مدير اجرايي از بودجه عمراني

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس گزارشي که يکي از مسئولان ارشد اقتصادي دولت براي تعدادي از مسئولان اجرايي ارسال کرده، با تشريح شرايط بازار داخلي، موضوعاتي چون تخصيص ناچيز بودجه طرح هاي عمراني، افت ساخت و ساز و کاهش تقاضا را از جمله چالش هاي جدي برخي واحدهاي مهم توليدي دانسته و تاکيد کرده است که بايد تصميمات مهمي براي جلوگيري از بلاتکليفي واحدهاي توليدي اتخاذ شود.