خرید لباس استقبال‌”عبدالله”‌از استعفای‌دبیر‌کمیسیون‌انتخابات

ضیاءالحق امرخیل، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه با وجود آنکه اتهامات مربوط به دست داشتن در تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرد اما اعلام کرد که “برای نجات فرآیند انتخاباتی” استعفا می‌دهد.به گزارش ایسنا، به نقل ازخبرگزاری فرانسه، چندی پیش عبدالله عبدالله کاندیدای پیشرو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهان توقف شمارش آرای انتخاباتی شده بود و کمیسیون انتخاباتی مستقل افغانستان را متهم به غرض ورزی علیه خود کرد.عبدالله عبدالله پس از استعفای امرخیل به خبرنگاران گفت: اکنون درها برای مذاکره با کمیسیون انتخاباتی و صحبت درباره شرایط و حوزه‌ای که به فرآیند انتخاباتی کمک کند باز شده است. روز یکشنبه تیم انتخاباتی عبدالله با انتشار یک فایل صوتی از امرخیل وی را متهم به تقلب در انتخابات کرد.امرخیل روز دوشنبه گفت: من به خاطر افغانستان و فرآیند انتخاباتی از سمتم استعفا می‌دهم. من تنها به این خاطر استعفا می‌دهم تا از فرآیند انتخابات محافظت کرده و دکتر عبدالله عبدالله روابط با کمیسیون مستقل انتخاباتی را از سر بگیرد. فایل های صوتی منتشر شده درخصوص تقلب من جعلی هستند.