خرید لباس با یک جمله افسردگی زنان درمان می‌شود؟

یک جامعه‌شناس با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت زنان در اجتماع اظهارکرد: لازم است این کار را ترویج کنیم. درغیراینصورت زمینه افسردگی زنان افزایش می‌یابد و ما در حال حاضر شاهد چنین وضعیتی هستیم، چراکه طبق آخرین آمار تنها 14 درصد از زنان شاغل هستند و با گفتن جمله افسرده نباشید، افسردگی زنان درمان نمی‌شود.به گزارش ایسنا، دکتر ناهید کشاورز با بیان این مطلب اظهارکرد: لازم است ساختارهایی به منظور افزایش شادی زنان طراحی کنیم، اما در حال حاضر ساختارها به گونه‌ایست که امکان شادی آنان کاهش می‌یابد. در این شرایط لازم است محیط‌های تفریحی زنان افزایش یابد.وی تاکید کرد: لازم است ساختارها به گونه‌ای اصلاح شود که زنان فرصت پرداختن به علایق و دغدغه‌های خود را پیدا کنند. در صورت تحقق این امر آنان احساس شادی بیشتری می‌کنند و این وضعیت تاثیر مثبتی بر سایر اعضای خانواده نیز دارد.این جامعه‌شناس در ادامه گفت: دختران تا حدودی فرصت پرداختن به علایق خود را دارند؛ اما پس از ازدواج و فرزندآوری باید خود را وقف فرزند و شوهر خود کنند، درحالیکه اگر به علایق آنان توجه کافی نشود، زنان نمی‌توانند نقش همسری و مادری خود را به درستی ایفا کنند.وی تصریح کرد: در حال حاضر زنان جوان تحصیلکرده طبقه متوسط شاد نیستند؛ چراکه شرایط اجتماعی به گونه‌ای سازماندهی نشده که آنان بتوانند انتظارات خود را برآورده کنند.کشاورز در پایان با بیان اینکه ساختارها هماهنگ با شرایط امروز زنان ایرانی نیستند، اظهار کرد: دبستان‌های دولتی زودتر تعطیل می‌شوند و زنان شاغل جوان اگر قصد ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی را داشته باشند، باید دو برابر دستمزد خود را بابت این کار خرج کنند که در این شرایط دچار مشکلاتی می‌شوند.