خرید لباس تساوي انگليس و کاستاريکا در نيمه اول

نيمه اول ديدار تيم‌هاي انگليس و کاستاريکا با نتيجه صفر – صفر به پايان رسيد.تيم‌هاي انگليس و کاستاريکا آخرين ديدار خود را در مرحله گروهي جام جهاني 2014 را از ساعت 20:30 در ورزشگاه مينيه‌‌رو شهر بلوهوريزنته برگزار کردند که اين ديدار در نيمه اول با نتيجه صفر – صفر به پايان رسيد.