خرید لباس سرپيچي بوسني از دستور فيفا

با وجود منع فيفا، بازيکنان تيم ملي بوسني در زمين اصلي مسابقه با ايران تمرين کردند.به نقل از ايسنا، با وجود آن که فيفا اعلام کرده بود به منظور حفظ کيفيت چمن ورزشگاه “فونته‌نوا” – محل ديدار تيم‌هاي ايران و بوسني – بازيکنان اين دو تيم اجازه تمرين در اين ورزشگاه را ندارند، ملي‌پوشان بوسني در اين زمين پا به توپ شدند و تمرين کردند.پيش از بوسني، ملي‌پوشان ايران در ورزشگاه فونته‌نوا حاضر شدند و تنها روي چمن اين ورزشگاه راه رفتند. ايران آخرين تمرين خود را پيش از ديدار با بوسني در ورزشگاه “ساماراس” تمرين کردند.