خرید لباس انگليس به دنبال دريافت غرامت از ايران

ديلي تلگراف نوشت: دولت انگليس براي نخستين بار فهرستي را منتشر كرده كه حاوي مشخصات نقاشي‌هايي است كه در جريان حمله به سفارت اين كشور در تهران نابود شد. به گزارش انتخاب، اين گزارش در خصوص ادعاي مربوط به تابلوهاي و آثار مفقود يا تخريب شده ادعا كرد: تابلوي نقاشي به ارزش يك ميليون پوند، فقط يكي از شش آثار هنري است كه انگليس، سه سال پيش هنگام زير و رو شدن سفارت خود در تهران، آنها را از دست داد.اين تابلو از چهره فتحعلي شاه، دومين پادشاه سلسله قاچار در ايران است كه در فاصله سالهاي 1797 تا 1834 ميلادي حكومت مي‌كرده است. كار تكميل اين تابلوي نقاشي در سال 1823 ميلادي به پايان رسيد. اين نقاشي رنگ روغن به ابعاد يك و نيم متر را شخص پادشاه ايران در اوايل سده نوزده ميلادي به سفير وقت انگليس در كشورش اهداء كرده بود. تصاوير تابلوهاي نقاشي گمشده هنوز هم در وبگاه “كلكسيون آثار هنري دولت انگليس” وجود دارد. البته ارزش كل آثار هنري گمشده احتمالاً بيش از اينها است، زيرا فهرست (دولت انگليس) فقط شامل تابلوهاي نقاشي مي‌شود و به قاليچه‌ها و آثار سفالي نابود شده اشاره نكرده است. يك سخنگوي دولت انگليس گفت: ارزيابي دقيق ميزان آسيب وارده به آثار هنري سفارت بايد توسط متخصصان صورت بگيرد. با اين حال ما اين ارزيابي را هر چه زودتر انجام خواهيم داد. وي افزود: ما به ايران اعلام كرده‌ايم كه بهبود روابط نيازمند حل مسئله غرامت به منظور جبران آسيب وارده به سفارت است. اين مقام انگليسي گفت: كاردار غيردائم ما در حال گفتگو با همتاي ايراني خود در اين زمينه است.